Transexuels adultes et enfants / tests prénataux

Transexuels adultes et enfants : une demande croissante d'actes chirurgicaux ?

"In een resolutie van 12 september 1989 over het verbod op discriminatie van transseksuelen roept het Europees Parlement de lidstaten op om een reglementering uit te werken voor de opvang, begeleiding en behandeling van transseksuele personen. Bedoeling is om op die manier de discriminaties en ongelijkheden waarvan die personen het slachtoffer zijn, een halt toe te roepen. Ook in België werden reeds enkele wetten goedgekeurd, maar de strijd om gelijkheid voor transgenders is nog niet volledig gestreden.
Ons land beschikt met het UZ Gent over een expertisecentrum op het vlak van transgenderzorg. Dat Genderteam behandelt al sinds 1986 volwassen transgender personen. Het is een uniek multidisciplinair team met psychologen, psychiaters, gynaecologen, een endocrinoloog, een logopedist, een plastisch chirurg, een uroloog, een jurist ... Sinds een jaar of tien is er ook een kinderteam, dat eveneens uniek is in België. Beide teams zijn internationaal hoog aangeschreven wegens de kwaliteit v...

Lire la suite


Le Parlement européen a rejeté le rapport Estrela.

Le rapport sur les « Droits à la santé sexuelle et reproductive » de la députée européenne Edite Estrela visait à faire adopter toute une série de revendications. Il était clair que, le texte empiétait sur des domaines comme les droits parentaux, l'éducation sexuelle, la dignité humaine et la liberté de conscience.
De plus il visait à faire reconnaître l'avortement comme un droit et proposait le financement de celui-ci dans les pays qui l'interdisaient.
En séance plénière, 334 députés européens ont voté pour une résolution alternative, ce qui a entraîné de facto le rejet du texte. La résolution alternative rappelle, conformément au Traité, que ces questions ne relèvent pas de la compétence européenne mais sont laissées au libre-choix des Etats-membres.
   

Lire la suite


Druk om gezonde kinderen te baren neemt toe

Een op de vijf mensen vindt dat ouders die al een kind met een handicap hebben, verplichte prenatale screening moeten ondergaan bij een volgende zwangerschap. Ouders die dat niet willen, voelen de druk toenemen.
Prenatale tests worden in ons land bijna standaard aangeboden. Eén op de vijf vindt dat moeders boven de 37 jaar verplicht moeten worden om hun zwangerschap te laten screenen. Eén op de drie meent zelfs dat het verplicht moet worden bij ouders die een genetische afwijking in de familie hebben. Eén op de drie vindt het ook een ouderlijke plicht om alle technologische middelen te gebruiken om een zo gezond mogelijk kind ter wereld te brengen.
Dat blijkt uit onderzoek van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. Er namen 251 mensen aan deel, vooral vrouwen. Ze waren gemiddeld 32 jaar en waren zwanger, pas bevallen of moeder van een kleuter.
Zo goed als allemaal lieten ze tijdens hun zwangerschap een of meer echo's maken en een bloedtest afnemen. 94 procent liet ook een ne...

Lire la suite