FR NL EN

L'actualité

Le QUIZZ de l’IEB : testez vos connaissances !

18/03/2019 - Bioethiek, recht en politiek

Se former à la bioéthique de façon ludique, c’est possible! L’Institut Européen de Bioéthique vous proposera régulièrement un QUIZZ pour tester vos connaissances : GPA, fin de vie, embryons… tous les domaines sont interrogés. 4 minutes, 10 questions, à vous de jouer ! Cliquez, jouez !

Lire la suite

Fondation Roi Baudouin : un coup de pouce pour les soins de première ligne

15/03/2019 - Einde van het leven

Pour soutenir les projets des professionnels de l’aide et des soins de première ligne belges, la Fondation Roi Baudouin a décidé de lancer une bourse d’aide le 4 mars dernier. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 mai 2019. La bourse proposée s’adresse à « tout acteur professionnel de première ligne (personnel infirmier, aide-soignant, médecin généraliste, assistant social,...

Lire la suite

Un fœtus sauvé grâce à une greffe de moelle osseuse in utero

11/03/2019 - Begin van het leven

Une belle réussite médicale avec toutefois une vraie question éthique : peut-on disposer du corps d'un enfant déjà né pour guérir le foetus que l'on porte ? Les faits sont les suivants : le fœtus était porteur d’une rare mutation génétique rendant inopérant son système immunitaire. Il a pu être sauvé grâce à une greffe de moelle osseuse in utero,...

Lire la suite

MSF prône la légalisation de l’avortement dans les pays en développement

11/03/2019 - Begin van het leven

Après Amnesty International, c’est au tour de Médecins Sans Frontière Belgique de réaffirmer sa position en faveur de la légalisation de l’avortement dans les pays en développement. Ce 4 mars, l’ONG publiait un long communiqué de presse pour justifier son opinion (« Les avortements non médicalisés : une urgence oubliée »). Ainsi, l’organisation...

Lire la suite

Modification génétique : les chinois vont-ils « fabriquer » des génies ?

12/03/2019 - Statuut van het menselijk lichaam - Posthumanisme

Le Docteur Laurent Alexandre, essayiste et intervenant régulier sur les questions du transhumanisme, a récemment écrit un article s’inquiétant de la naissance des jumelles génétiquement modifiées en Chine (Bulletin de l’IEB). Il s’interroge sur un possible but caché derrière cette action immorale et irresponsable. En effet, un article du MIT Technology Review paru fin février, a rapporté que le...

Lire la suite

Publicaties van het EIB

Gewetensclausules voor gezondheidsmedewerkers

Gewetensclausules voor gezondheidsmedewerkers

Aan gezondheidswerkers wordt gevraagd een handeling te stellen (of aan een handeling mee te werken) die ingaat tegen hun geweten. Hun morele bezwaren komen niet noodzakelijk voort uit een religieuze overtuiging.

Ze kunnen ook steunen op wetenschappelijke redenen of op het begrip dat zij hebben van hun professionele deontologie. Kan een arts weigeren een euthanasie uit te voeren? Kan een verpleegster assistentie weigeren bij een abortus? Mag een apotheker weigeren om bepaalde producten af te leveren? Wordt de legitimiteit van dergelijke houding bevestigd in ons recht, of zelfs erkend in de wet?

Deze brochure probeert op een synthetische manier, in de vorm van vraag en antwoord, een stand van zaken te geven over deze vragen.

Download het PDF versie

levenseinde-kaar

Het EIB stelt u de levenseinde-kaart voor

Het is altijd moeilijk om over onze eigen dood na te denken. Hebben we geen schrik om dit onderwerp aan te halen bij onze dierbaren of zelfs onze dokter ?

De levenseinde-kaart die door het EIB wordt voorgesteld laat ons toe om bepaalde begrippen te begrijpen en vooral om een serene communicatie binnen de familie te vergemakkelijken.

Het laat ons toe om ons vertrouwen in de arts herbevestigen en zowel therapeutische hardnekkigheid als euthanasie te weigeren.

Een kaart die je altijd op zak hebt. Ontdek ze (door ze te downloaden op onze website) en aarzel niet om het rondom jou bekend te maken.

Levenseinde-kaart downloaden

Om kopieën van deze kaart te verkrijgen, kan u een aan uzelf geadresseerde gefrankeerde envelop met uw naam te sturen :

Europees Instituut voor Bio-ethiek
Boomkwekerijstraat 1 - Bus 2
1000 Brussel

De missie van het EIB

Geconfronteerd met vragen over onze gezondheid en ons leven, zijn wij vaak gedwongen moeilijke keuzes te maken bij bepaalde medische technieken, bij confrontatie met het lijden, bij bepaalde denkrichtingen…. Onze antwoorden verdienen een grondige studie en een rijp beraad.

Daarom wil E. I. B., met de hulp van zijn wetenschappelijk comité,  aan iedereen de mogelijkheid bieden om zich in te lichten en te verdiepen in de problematiek van de bio-ethiek, zodat men er beter de maatschappelijke uitdagingen van kan begrijpen.

Het E.I.B. het referentiecentrum voor alle bio-ethische vragen (wetten, persartikelen, gegevens over verenigingen, onthaalplaatsen, academische vergaderingen …. ) en spitst zich toe op het thema van gewetensbezwaren (theorievorming, verzamelen van informatie, begeleiden van contacten…).