FR NL EN

L'actualité

Dossier complet ! L'avortement en Belgique : 28 années de dépénalisation

24/05/2018 - Begin van het leven

Dossier complet ! L'avortement en Belgique : 28 années de dépénalisation. Où en sommes-nous ? (...) 3. La réalité de l’avortement en Belgique 3.1 Les chiffres et leur évolution 3.2 Quelles sont les causes de détresse invoquées et pour justifier un avortement ? 3.3 Les lieux où doit être pratiqué l’avortement 3.4 Les méthodes pour procéder à un avortement 3.5...

Lire la suite

Le président de la libre-pensée se prononce pour la liberté des institutions face à l’euthanasie

23/05/2018 - Gewetensclausule

Le Professeur Freddy Mortier, philosophe et professeur d’éthique à l’université de Gand, connu également pour son engagement maçonnique et actuellement à la présidence de « de mens.nu », coupole regroupant les organisations de la libre-pensée en Flandre (équivalent du Centre d'Action Laïque), s’est prononcé dans une interview accordée au journal De Morgen notamment...

Lire la suite

89 % des Portugais préfèrent les soins palliatifs à l'euthanasie

23/05/2018 - Einde van het leven

Le 18 mai 2018 la plateforme portugaise « Pensar e Debater » a rendu publics les résultats d’un sondage sur les soins palliatifs et l’euthanasie commandité à l’« Instituto de Marketing Research » (IMR). Plusieurs projets de loi ont en effet été déposés par les partis de gauche visant à légaliser l’euthanasie. Une grande manifestation de rue est prévue le...

Lire la suite

Belgique : « 417 euros pour retrouver mon père biologique »

23/05/2018 - Medisch geassisteerde voortplanting

Stéphanie Raemakers, jeune belge présidente de l’asbl « donorkinderen » née d’un don anonyme de sperme, a lancé le 19 mai 2018 un appel au public pour retrouver son père biologique. 417 euros est la « récompense » qu’elle s’engage à offrir à la personne capable de la conduire à celui-ci. Le choix de cette somme n’est pas anodin, puisqu’elle...

Lire la suite

L’île anglo-normande de Guernesey rejette le suicide assisté

23/05/2018 - Einde van het leven

Le parlement de Guernesey, île britannique au large de la Normandie, a rejeté par 24 voix contre 14 une proposition de loi visant à légaliser le suicide assisté, votant plutôt en faveur d’une amélioration des soins palliatifs sur l’île. Cette proposition représente la 10ème tentative de légalisation de l’euthanasie sur le territoire britannique depuis 2003, rejetée comme toutes les autres...

Lire la suite

Publicaties van het EIB

Gewetensclausules voor gezondheidsmedewerkers

Gewetensclausules voor gezondheidsmedewerkers

Aan gezondheidswerkers wordt gevraagd een handeling te stellen (of aan een handeling mee te werken) die ingaat tegen hun geweten. Hun morele bezwaren komen niet noodzakelijk voort uit een religieuze overtuiging.

Ze kunnen ook steunen op wetenschappelijke redenen of op het begrip dat zij hebben van hun professionele deontologie. Kan een arts weigeren een euthanasie uit te voeren? Kan een verpleegster assistentie weigeren bij een abortus? Mag een apotheker weigeren om bepaalde producten af te leveren? Wordt de legitimiteit van dergelijke houding bevestigd in ons recht, of zelfs erkend in de wet?

Deze brochure probeert op een synthetische manier, in de vorm van vraag en antwoord, een stand van zaken te geven over deze vragen.

Download het PDF versie

levenseinde-kaar

Het EIB stelt u de levenseinde-kaart voor

Het is altijd moeilijk om over onze eigen dood na te denken. Hebben we geen schrik om dit onderwerp aan te halen bij onze dierbaren of zelfs onze dokter ?

De levenseinde-kaart die door het EIB wordt voorgesteld laat ons toe om bepaalde begrippen te begrijpen en vooral om een serene communicatie binnen de familie te vergemakkelijken.

Het laat ons toe om ons vertrouwen in de arts herbevestigen en zowel therapeutische hardnekkigheid als euthanasie te weigeren.

Een kaart die je altijd op zak hebt. Ontdek ze (door ze te downloaden op onze website) en aarzel niet om het rondom jou bekend te maken.

Levenseinde-kaart downloaden

Om kopieën van deze kaart te verkrijgen, kan u een aan uzelf geadresseerde gefrankeerde envelop met uw naam te sturen :

Europees Instituut voor Bio-ethiek
Boomkwekerijstraat 1 - Bus 2
1000 Brussel

De missie van het EIB

Geconfronteerd met vragen over onze gezondheid en ons leven, zijn wij vaak gedwongen moeilijke keuzes te maken bij bepaalde medische technieken, bij confrontatie met het lijden, bij bepaalde denkrichtingen…. Onze antwoorden verdienen een grondige studie en een rijp beraad.

Daarom wil E. I. B., met de hulp van zijn wetenschappelijk comité,  aan iedereen de mogelijkheid bieden om zich in te lichten en te verdiepen in de problematiek van de bio-ethiek, zodat men er beter de maatschappelijke uitdagingen van kan begrijpen.

Het E.I.B. het referentiecentrum voor alle bio-ethische vragen (wetten, persartikelen, gegevens over verenigingen, onthaalplaatsen, academische vergaderingen …. ) en spitst zich toe op het thema van gewetensbezwaren (theorievorming, verzamelen van informatie, begeleiden van contacten…).