FR NL EN

L'actualité

Alimentation artificielle : le KCE donne ses recommandations aux futurs élus

23/05/2019 - Einde van het leven

« En Belgique, 33 % des patients hospitalisés, 16 % des résidents de maisons de repos et près de 13 % des personnes âgées vivant à domicile souffrent de dénutrition », révèle le dernier rapport du Centre Fédéral d’Expertise des soins de santé. (KCE) La dénutrition* touche souvent des personnes « qui ne sont plus en mesure de prendre soin d'elles-mêmes...

Lire la suite

Il y a moyen de rire en soins palliatifs !

17/05/2019 - Einde van het leven

L’équipe de soins palliatifs de l’hôpital de La Châtaigneraie (France, en Vendée) a tourné un clip vidéo publiée sur leur page Facebook. Elle a été projetée lors de la journée régionale des soins palliatifs, le 23 mai, à Angers. Durant six minutes, la vidéo nous emmène, avec humour, dans l’environnement des soignants, des couloirs de l’hôpital à la...

Lire la suite

Révision de la loi avortement en Alabama : la femme, toujours victime, ne sera jamais condamnée

16/05/2019 - Begin van het leven

« Une femme qui avorte ne sera pas condamnée, étant considérée comme victime, mais le médecin qui pratique l’avortement en revanche encoure une peine allant de 10 à 99 ans de prison. » C’est ce que prévoit la nouvelle loi adoptée par la gouverneure d’Alabama Kay Ivey mercredi 15 mai. « Notre position est simplement que l'enfant à naître est une personne, et le projet de loi...

Lire la suite

Elections 2019 : l’Open Vld veut légaliser la gestation pour autrui

23/05/2019 - Medisch geassisteerde voortplanting

En vue des élections, le parti libéral flamand Open Vld a présenté vendredi dernier cinq points d'action prioritaires pour renforcer les droits des LGBTIQ (Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres, Intersexuels et Queer) en Belgique, parmi lesquels la légalisation de la gestation pour autrui. Dans un premier temps, le parti milite pour l’introduction d’une option « troisième sexe » dans les documents officiels,...

Lire la suite

L’euthanasie des personnes démentes : la militance redouble en période électorale

16/05/2019 - Einde van het leven

En cette période électorale où s’alignent les programmes pour la prochaine législature, les militants pro euthanasie font pression pour autoriser l’euthanasie des personnes démentes. Une pétition a déjà recueilli plus de 45.000 signatures d’après le Levens Einde Informatie Forum (LEIF) où elle est hébergée. Le Prof. et président de la Commission de contrôle de...

Lire la suite

Publicaties van het EIB

Gewetensclausules voor gezondheidsmedewerkers

Gewetensclausules voor gezondheidsmedewerkers

Aan gezondheidswerkers wordt gevraagd een handeling te stellen (of aan een handeling mee te werken) die ingaat tegen hun geweten. Hun morele bezwaren komen niet noodzakelijk voort uit een religieuze overtuiging.

Ze kunnen ook steunen op wetenschappelijke redenen of op het begrip dat zij hebben van hun professionele deontologie. Kan een arts weigeren een euthanasie uit te voeren? Kan een verpleegster assistentie weigeren bij een abortus? Mag een apotheker weigeren om bepaalde producten af te leveren? Wordt de legitimiteit van dergelijke houding bevestigd in ons recht, of zelfs erkend in de wet?

Deze brochure probeert op een synthetische manier, in de vorm van vraag en antwoord, een stand van zaken te geven over deze vragen.

Download het PDF versie

levenseinde-kaar

Het EIB stelt u de levenseinde-kaart voor

Het is altijd moeilijk om over onze eigen dood na te denken. Hebben we geen schrik om dit onderwerp aan te halen bij onze dierbaren of zelfs onze dokter ?

De levenseinde-kaart die door het EIB wordt voorgesteld laat ons toe om bepaalde begrippen te begrijpen en vooral om een serene communicatie binnen de familie te vergemakkelijken.

Het laat ons toe om ons vertrouwen in de arts herbevestigen en zowel therapeutische hardnekkigheid als euthanasie te weigeren.

Een kaart die je altijd op zak hebt. Ontdek ze (door ze te downloaden op onze website) en aarzel niet om het rondom jou bekend te maken.

Levenseinde-kaart downloaden

Om kopieën van deze kaart te verkrijgen, kan u een aan uzelf geadresseerde gefrankeerde envelop met uw naam te sturen :

Europees Instituut voor Bio-ethiek
Boomkwekerijstraat 1 - Bus 2
1000 Brussel

De missie van het EIB

Geconfronteerd met vragen over onze gezondheid en ons leven, zijn wij vaak gedwongen moeilijke keuzes te maken bij bepaalde medische technieken, bij confrontatie met het lijden, bij bepaalde denkrichtingen…. Onze antwoorden verdienen een grondige studie en een rijp beraad.

Daarom wil E. I. B., met de hulp van zijn wetenschappelijk comité,  aan iedereen de mogelijkheid bieden om zich in te lichten en te verdiepen in de problematiek van de bio-ethiek, zodat men er beter de maatschappelijke uitdagingen van kan begrijpen.

Het E.I.B. het referentiecentrum voor alle bio-ethische vragen (wetten, persartikelen, gegevens over verenigingen, onthaalplaatsen, academische vergaderingen …. ) en spitst zich toe op het thema van gewetensbezwaren (theorievorming, verzamelen van informatie, begeleiden van contacten…).