Headlines


 Bestel onze publicaties

Presentatie van het EIB

In het licht van technologische vooruitgang en maatschappelijke uitdagingen, ontstaan er elk jaar nieuwe ethische vragen.

Met het oog hierop heeft het Europees Instituut voor Bio-ethiek ervoor gekozen om volledige informatie te verstrekken en diepgaande reflectie over de reikwijdte van deze ethische vragen te stimuleren.

U vindt in dit document enkele van de huidige thema's, onze actiemiddelen en onze behoeften.

Downloaden het PDF-bestand

Gewetensclausules voor gezondheidsmedewerkers

Aan gezondheidswerkers wordt gevraagd een handeling te stellen (of aan een handeling mee te werken) die ingaat tegen hun geweten. Hun morele bezwaren komen niet noodzakelijk voort uit een religieuze overtuiging.

Ze kunnen ook steunen op wetenschappelijke redenen of op het begrip dat zij hebben van hun professionele deontologie. Kan een arts weigeren een euthanasie uit te voeren? Kan een verpleegster assistentie weigeren bij een abortus? Mag een apotheker weigeren om bepaalde producten af te leveren? Wordt de legitimiteit van dergelijke houding bevestigd in ons recht, of zelfs erkend in de wet?

Deze brochure probeert op een synthetische manier, in de vorm van vraag en antwoord, een stand van zaken te geven over deze vragen.

Downloaden het PDF-bestand

Levenseinde kaart

Het is altijd moeilijk om over onze eigen dood na te denken. Hebben we geen schrik om dit onderwerp aan te halen bij onze dierbaren of zelfs onze dokter ?

Deze kaart laat ons toe om ons vertrouwen in de arts herbevestigen en zowel therapeutische hardnekkigheid als euthanasie te weigeren.

Een kaart die je altijd op zak hebt. Ontdek ze en aarzel niet om het rondom jou bekend te maken.

Om papieren kopieën van deze kaart te verkrijgen, stuurt u ons een voorgeadresseerde en gefrankeerde envelop met uw naam op het onderstaande adres.

Europees Instituut voor Bio-ethiek
Boomkwekerijstraat 1 Bus 2
1000 Brussel

Downloaden het PDF-bestand