FR NL EN

L'actualité

Canada – Bilan un an après l’entrée en vigueur de l’aide médicale à mourir.

18/10/2017 - Einde van het leven

Questionnée par le Huffington Post, Mélanie Vachon, professeur de psychologie et membre du Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et l’euthanasie de l'Université du Québec à Montréal affirme que les chiffres de l’euthanasie montrent l’échec de la loi. Le dernier rapport sur l’aide médicale à mourir au Canada paru en octobre 2017 le confirme : il fait état...

Lire la suite

Cellules souches de cordon ombilical : une solution pour l’insuffisance cardiaque ?

18/10/2017 - Biomedisch onderzoek

Pour la première fois, une équipe de chercheurs au Chili ont testé des cellules souches adultes issues de cordons ombilicaux pour traiter l’insuffisance cardiaque sur des patients âgés de 18 à 75 ans (Voir Dossier « Les cellules souches du cordon ombilical ») Parmi les 30 patients sur lesquels les test ont été réalisés, la moitié a reçu des injections intraveineuses de cellules souches...

Lire la suite

Russie : l’avortement en débat

18/10/2017 - Begin van het leven

Légalisé dans ce pays depuis 1920, l’avortement y est particulièrement répandu. En 2014, on comptait plus d’un million d’avortements, plaçant la Russie en tête du peloton avec la Chine et les Etats Unis. A L’occasion de la rentrée scolaire, une manifestation intitulée « ils auraient pu aller à l’école » a rassemblé des milliers de citoyens dans 34 villes de Russie....

Lire la suite

Chiffres et pratique de la Procréation Médicalement assistée en Belgique

11/10/2017 - Medisch geassisteerde voortplanting

Dossier de l'IEB Depuis 1978, année de naissance du premier bébé né par fécondation in vitro, le nombre d’enfants conçus de cette manière s’élève à 5,4 millions dans le monde entier. La grande majorité des traitements de PMA est réalisée en Europe. En 2014, il y eut 707.171 cycles entrepris sur le continent, donnant lieu à 146.232 naissances. Les techniques de...

Lire la suite

Médiatisation et militance autour d’une demande d’euthanasie

05/10/2017 - Einde van het leven

Atteinte d’une maladie invalidante, la maladie de Charcot, une Française de 59 ans, Anne Bert, a depuis un an organisé son euthanasie en Belgique. Très médiatisée, en promettant sa mort juste avant la sortie de son livre, il est apparu très vite que Madame Bert voulait en faire un combat politique, militant pour que son pays, la France, change sa loi sur la fin de vie, l’euthanasie y étant illégale. Parcourant plateaux de...

Lire la suite

Publicaties van het EIB

Gewetensclausules voor gezondheidsmedewerkers

Gewetensclausules voor gezondheidsmedewerkers

Aan gezondheidswerkers wordt gevraagd een handeling te stellen (of aan een handeling mee te werken) die ingaat tegen hun geweten. Hun morele bezwaren komen niet noodzakelijk voort uit een religieuze overtuiging.

Ze kunnen ook steunen op wetenschappelijke redenen of op het begrip dat zij hebben van hun professionele deontologie. Kan een arts weigeren een euthanasie uit te voeren? Kan een verpleegster assistentie weigeren bij een abortus? Mag een apotheker weigeren om bepaalde producten af te leveren? Wordt de legitimiteit van dergelijke houding bevestigd in ons recht, of zelfs erkend in de wet?

Deze brochure probeert op een synthetische manier, in de vorm van vraag en antwoord, een stand van zaken te geven over deze vragen.

Download het PDF versie

levenseinde-kaar

Het EIB stelt u de levenseinde-kaart voor

Het is altijd moeilijk om over onze eigen dood na te denken. Hebben we geen schrik om dit onderwerp aan te halen bij onze dierbaren of zelfs onze dokter ?

De levenseinde-kaart die door het EIB wordt voorgesteld laat ons toe om bepaalde begrippen te begrijpen en vooral om een serene communicatie binnen de familie te vergemakkelijken.

Het laat ons toe om ons vertrouwen in de arts herbevestigen en zowel therapeutische hardnekkigheid als euthanasie te weigeren.

Een kaart die je altijd op zak hebt. Ontdek ze (door ze te downloaden op onze website) en aarzel niet om het rondom jou bekend te maken.

Levenseinde-kaart downloaden

Om kopieën van deze kaart te verkrijgen, kan u een aan uzelf geadresseerde gefrankeerde envelop met uw naam te sturen :

Europees Instituut voor Bio-ethiek
Boomkwekerijstraat 1 - Bus 2
1000 Brussel

De missie van het EIB

Geconfronteerd met vragen over onze gezondheid en ons leven, zijn wij vaak gedwongen moeilijke keuzes te maken bij bepaalde medische technieken, bij confrontatie met het lijden, bij bepaalde denkrichtingen…. Onze antwoorden verdienen een grondige studie en een rijp beraad.

Daarom wil E. I. B., met de hulp van zijn wetenschappelijk comité,  aan iedereen de mogelijkheid bieden om zich in te lichten en te verdiepen in de problematiek van de bio-ethiek, zodat men er beter de maatschappelijke uitdagingen van kan begrijpen.

Het E.I.B. het referentiecentrum voor alle bio-ethische vragen (wetten, persartikelen, gegevens over verenigingen, onthaalplaatsen, academische vergaderingen …. ) en spitst zich toe op het thema van gewetensbezwaren (theorievorming, verzamelen van informatie, begeleiden van contacten…).