Alle dossiers

België Twintig jaar euthanasie in België

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Dossiers Temps de lecture : 11 min.

Twintig jaar euthanasie in België

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Met de wet van 28 mei 2002(1) stond België (als tweede land ter wereld) euthanasie wegens gezondheidsredenen toe als een 'opzettelijk levensbeëindigende handeling door een ander dan de betrokkene, op diens verzoek'. Na twintig jaar toepassing van de wet(2) , gaan de debatten nog steeds onverminderd verder. In het huidig dossier maken we de balans op van de euthanasiepraktijk in België en gaan we dieper in op de recente en mogelijks toekomstige ontwikkelingen ervan

 PDF-bestand  Lees meer 

Het gebruik van woorden in de bio-ethiek

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Dossiers Temps de lecture : 34 min.

Het gebruik van woorden in de bio-ethiek

- Embryo

Het is een voortdurende uitdaging om de juiste woorden te kiezen wanneer het gaat over gevoelige onderwerpen zoals het beginnend leven, de dood, een ongeplande zwangerschap, de ontdekking van een handicap, levenseindezorg of euthanasie. Hoe kunnen we streven naar de juiste woorden en tegelijk de dialoog verzorgen? "Dingen verkeerd benoemen maakt de wereld alleen maar ongelukkiger", zei Albert Camus. Als wij een meer gastvrije wereld van leven willen opbouwen, hoe broos ook, is de kwestie van...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Abortustermijn uitbreiden tot langer dan 3 maanden zwangerschap: medische, psychologische en ethische overwegingen

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Dossiers Temps de lecture : 27 min.

Abortustermijn uitbreiden tot langer dan 3 maanden zwangerschap: medische, psychologische en ethische overwegingen

- Abortus

In juli 2019 publiceerde een collectief van gynaecologen, psychologen, huisartsen en andere gezondheidswerkers (in totaal meer dan 2.600) een witte kaart waarin zij hun zorgen uitten over de uitbreiding van abortus zonder medische reden tot na het eerste trimester van de zwangerschap: "Voorbij de 3 maanden zwangerschap is abortus een veel zwaarder gebaar voor de vrouw, haar familie en vrienden, maar ook voor de zorgverleners die nauw of op afstand betrokken zijn. Het wetsvoorstel om de...

 PDF-bestand  Lees meer 

De ethische uitdagingen van genetische tests

Auteur / Bron : M. Junker, L. de La Bretesche, C. du Bus Gepubliceerd op : Dossiers Temps de lecture : 26 min.

De ethische uitdagingen van genetische tests

- Genetisch

De eerste genetische tests deden hun intrede in 1959. Dat jaar stelden professor Jérôme Lejeune en zijn medewerkers voor het eerst het verband vast tussen een ziekte en een afwijking in het DNA. Ze ontdekten namelijk dat mensen met mongolisme in de kern van hun cellen dragers zijn van een extra chromosoom. Deze ontdekking betekende het begin van de identificatie van een lange reeks chromosoomafwijkingen en de opkomst van de eerste genetische tests. Sindsdien zijn de genetische tests zich blij...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Abortus : 30 jaar toepassing van de wet in België (bijgewerkt - oktober 2020)

Auteur / Bron : C. du Bus (IEB) Gepubliceerd op : Dossiers Temps de lecture : 36 min.

Abortus : 30 jaar toepassing van de wet in België (bijgewerkt - oktober 2020)

- Abortus

Abortus provocatus is het vrijwillig ontnemen van het leven van een menselijk embryo of foetus. Het is algemeen gekend als ‘vrijwillige zwangerschapsafbreking' of ‘abortus'. In België is de wet op vrijwillige zwangerschapsafbreking, die tot doel heeft abortus gedeeltelijk te depenaliseren, op 15 april 1990 in werking getreden. Deze wet was het resultaat van lange en tumultueuze debatten in het federale parlement, dat zich al sinds de jaren zeventig met dit onderwerp bezighield. De laatste jare...

 PDF-bestand  Lees meer 

Orgaandonatie na euthanasie: ethisch verenigbaar?

Auteur / Bron : C. du Bus Gepubliceerd op : Dossiers Temps de lecture : 22 min.

Orgaandonatie na euthanasie: ethisch verenigbaar?

- Orgaandonatie en euthanasie

Orgaantransplantatie is één van de belangrijkste medische doorbraken in de tweede helft van de 20e eeuw. Het gaat om het vervangen van het falende orgaan van een patiënt door een gezond orgaan van een donor om het leven van de ontvanger te redden of de kwaliteit van het leven van de ontvanger aanzienlijk te verbeteren. Er wordt meestal een onderscheid gemaakt tussen orgaandonatie (hart, longen, nieren, lever, alvleesklier, darmen) en weefseldonatie (huid, bot, hoornvlies, hartkleppen, be...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Zal het nieuwe wetsvoorstel dat zwangerschapsafbreking uit de strafwet haalt werkbaar zijn?

Auteur / Bron : L. Vanbellingen Gepubliceerd op : Dossiers Temps de lecture : 11 min.

Zal het nieuwe wetsvoorstel dat zwangerschapsafbreking uit de strafwet haalt werkbaar zijn?

- Abortus

Het wetsvoorstel inzake zwangerschapsafbreking, dat sinds oktober 2019 in het federale parlement in bespreking is, bevat verschillende bepalingen die bedoeld zijn om abortus uit het strafrecht te halen. Dit voorstel komt op nauwelijks iets meer dan een jaar nadat al een wet over dit onderwerp goedgekeurd werd op 15 oktober 2018. Die wet wordt momenteel aangevochten voor het Grondwettelijk Hof.  Onderhavig Dossier van het Europees Instituut voor Bio-ethiek maakt een stand van zaken over de ...

 PDF-bestand  Lees meer 

Het ongeboren leven : kiezen tussen werkelijkheid en fictie

Auteur / Bron : Herwig DUFAUX Gepubliceerd op : Dossiers Temps de lecture : 32 min.

Het ongeboren leven : kiezen tussen werkelijkheid en fictie

- Embryo

Enkele jaren na Professor Lejeune toespraak dienden enkele Belgische verkozenen twee wetsvoorstellen bij het parlement in om aan het ongeboren leven een wettelijk statuut te verlenen vanaf de verwekking. De centrale gedachte daarbij was dat dit leven een proefondervindelijk vastgestelde evidentie was waarmee het recht diende rekening te houden. De auteur van dit beknopte onderzoek werkte mee aan het opstel van deze wetsvoorstellen en gaat na wat op vandaag de rechtstoestand is van het...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Abortus: 28 jaar wetstoepassing in België

Auteur / Bron : C. du Bus Gepubliceerd op : Dossiers Temps de lecture : 34 min.

- Abortus

Abortus provocatus is vrijwillig het leven ontnemen van een menselijk embryo of foetus. Het is algemeen gekend als ‘vrijwillige zwangerschapsafbreking' of ‘abortus'. In België is de wet op vrijwillige zwangerschapsafbreking, die tot doel heeft abortus gedeeltelijk te depenaliseren, op 15 april 1990 in werking getreden. Deze wet was het resultaat van lange en tumultueuze debatten in het federale parlement, dat sinds de jaren zeventig dit onderwerp had opgenomen. De laatste jaren zijn er stem...

 PDF-bestand  Lees meer 

België De vrijheid van de zorginstellingen ten opzichte van de toepassing van euthanasie

Auteur / Bron : Etienne MONTERO Gepubliceerd op : Dossiers Temps de lecture : 43 min.

De vrijheid van de zorginstellingen ten opzichte van de toepassing van euthanasie

- Vrijheid van zorginstellingen

De auteurs van dit voorstel verwijzen naar het recht van elke arts om te weigeren in te gaan op een euthanasieverzoek. Ze stellen vast dat, naar verluidt, bepaalde ziekenhuisinstellingen de individuele gewetensclausule “institutionaliseren” en dus “weigeren […] dat in hun instelling euthanasie wordt toegepast”. In hun ogen verleent de gewetensclausule de arts “een recht dat hem eigen is” en dat “niet [mag] worden uitgebreid tot een instelling die ze aan haar verzorgend personeel zou opleggen. ...

 PDF-bestand  Lees meer