Alle jurisprudentieteksten

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het draagmoederschap

Auteur / Bron : I. Bone Gepubliceerd op : Jurisprudentieteksten Temps de lecture : 5 min.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het draagmoederschap

Gezien de ethische vragen die bij het draagmoederschap aan de orde zijn, beschikken de lid­staten van de Raad van Europa over een ruime beoordelingsmarge, zowel inzake de toelaatbaarheid van deze voortplantingswijze als voor de erkenning van de afstammingsband tussen de wensouders en de kinderen die op die wijze rechtsgeldig in het buitenland zijn verwekt. Het Hof is echter van oordeel dat deze beoordelingsmarge beperkter kan zijn omdat de afstamming tot de ‘wezenlijke aspecten van de id...

Lees meer 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en medisch begeleide voortplanting

Auteur / Bron : I. Bone (IEB) Gepubliceerd op : Jurisprudentieteksten Temps de lecture : 3 min.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en medisch begeleide voortplanting

Bij de toetsing van die beoordelingsmarge aanvaardt het Hof dat de lidstaten morele bezwaren tegen of de maatschappelijke aanvaardbaarheid van MBV-technieken mogen opwerpen. Het feit dat er binnen de Raad van Europa onvoldoende consensus bestaat over bepaalde MBV-technieken (zoals sperma- of eicellendonatie bij in vitro fertilisatie IVF), speelt daarbij zeker een rol (S.H. en anderen t. Oostenrijk, reeds aangehaald). Het Hof wijst erop dat de technieken nog in volle ontwikkeling zijn en deze...

Lees meer 

België Beroep tot vernietiging / wet betreffende euthanasie

Auteur / Bron : Arbitragehof Gepubliceerd op : Jurisprudentieteksten Temps de lecture : 19 min.

    (...) De verzoekers willen niet het feit in het geding brengen dat het wettig is een behandeling die voor  de patiënt onnuttig blijkt, te onderbreken of niet aan te vatten, maar ze verwerpen de legalisering van het doden van een andere persoon (wat overigens het geval van de hulp bij zelfdoding overstijgt) waarin wordt voorzien in die wet die, in naam van het beginsel van de « zelfbeschikking », het een meerderjarige of ontvoogde minderjarige mogelijk maakt om euthanasie te verzoeken, zel...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Vordering tot schorsing / wet betreffende de euthanasie

Auteur / Bron : Arbitragehof Gepubliceerd op : Jurisprudentieteksten Temps de lecture : 8 min.

(...) De verzoekers stellen dat de wet van 28 mei 2002 op onherstelbare wijze afbreuk doet aan het recht op leven voor de personen bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de voormelde wet, doordat zij een discriminatie in het leven roept tussen die personen en de anderen zonder dat het criterium van onderscheid in aanmerking kan worden genomen, vermits het verboden is bij artikel 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het recht op leven is immers het meest fundamentele recht,...

 PDF-bestand  Lees meer