Begin van het leven > Medisch begeleide voortplanting

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en medisch begeleide voortplanting

Auteur / Bron : I. Bone (IEB) Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Medisch begeleide voortplanting Jurisprudentieteksten Temps de lecture : 3 min.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en medisch begeleide voortplanting

Bij de toetsing van die beoordelingsmarge aanvaardt het Hof dat de lidstaten morele bezwaren tegen of de maatschappelijke aanvaardbaarheid van MBV-technieken mogen opwerpen. Het feit dat er binnen de Raad van Europa onvoldoende consensus bestaat over bepaalde MBV-technieken (zoals sperma- of eicellendonatie bij in vitro fertilisatie IVF), speelt daarbij zeker een rol (S.H. en anderen t. Oostenrijk, reeds aangehaald). Het Hof wijst erop dat de technieken nog in volle ontwikkeling zijn en deze...

Lees meer