Alle nieuws (Portugal)

 Verwijder filter "Portugal"

Portugal Portugal: opnieuw geen decriminalisering van euthanasie

Auteur / Bron : Odile Maisonneuve Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 1 min.

Portugal: opnieuw geen decriminalisering van euthanasie

Op 19 april 2023 heeft de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa opnieuw zijn veto gezet op de wet op euthanasie en de parlementsleden verzocht bepaalde aspecten te verduidelijken. In een vierde versie waarover het parlement op 31 maart had gestemd, hadden de parlementsleden in artikel 3 een nieuwe voorwaarde opgenomen die euthanasie afhankelijk maakte van hulp bij zelfdoding: euthanasie zou alleen dan toegestaan zijn in de gevallen waarin een lichamelijk gebrek bij de patiënt...

Lees meer 

Portugal Portugal staat opnieuw draagmoederschap om medische reden toe

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Portugal staat opnieuw draagmoederschap om medische reden toe

Het Portugese Grondwettelijk Hof oordeelde echter vervolgens twee keer (april 2018 en september 2019) (IEB - Portugese wet onvoorwaardelijk geacht) dat bepaalde elementen van deze wet ongrondwettig waren. De ongrondwettigheid betrof met name de regeling die de draagmoeder niet de optie bood om, tot aan de geboorte, haar toestemming in te trekken en te beslissen om het kind dat zij draagt te behouden. Deze regeling was volgens het Hof in strijd met het recht op ontwikkeling van de...

Lees meer 

Portugal Portugal: euthanasiewet opnieuw verworpen

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 1 min.

Portugal: euthanasiewet opnieuw verworpen

Na de nietigverklaring van een eerste wet door het Portugese Constitutioneel Hof, werd de herziene wet ditmaal onderworpen aan een presidentieel veto op 29 november 2021. De eerste versie van de wet, die in januari 2021 is aangenomen (zie IEB 27/01/21), is door de hoogste rechters (door de president van de republiek aangewezen) inderdaad ongrondwettig verklaard (zie IEB 18/03/21) wegens de juridische onnauwkeurigheid van de voorwaarde betreffende de gezondheidstoestand van de patiënt. Het ...

Lees meer 

Portugal Portugese parlementsleden keuren nieuwe versie van euthanasiewet goed

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 1 min.

Portugese parlementsleden keuren nieuwe versie van euthanasiewet goed

Op vrijdag 5 november 2021 nam het Portugese parlement een nieuwe euthanasiewet aan met een meerderheid van 138 van de 227 aanwezige parlementsleden (60%). In maart jl. was een vorige versie ongrondwettelijk verklaard (zie hierover het EIB-artikel van 18/03/21), wegens de 'onnauwkeurigheid' van de toelaatbaarheidscriteria. Het begrip 'ernstige aandoening' wordt in de nieuwe versie omschreven als een aandoening die 'ongeneeslijk en dermate invaliderend is dat ze de verzoeker bij het vervullen...

Lees meer 

Portugal Portugal: euthanasiewet ongrondwettelijk verklaard

Auteur / Bron : L. Vanbellingen (EIB) Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Portugal: euthanasiewet ongrondwettelijk verklaard

Enkele dagen na de aanneming van het wetsontwerp door het Portugese parlement op 29 januari 2021 heeft de President van de Republiek, Marcelo Rebelo de Sousa, de zaak voorgelegd aan het hoogste Portugese gerechtshof om te onderzoeken of de wet in overeenstemming is met de grondwet. De President wees met name op het gebrek aan nauwkeurigheid in de voorwaarden voor toegang tot de medisch ondersteunde dood, waaronder de "situatie van ondraaglijk lijden" en de aanwezigheid van een "definitief en u...

Lees meer 

Portugal Portugal: wetsontwerp inzake euthanasie voor het Grondwettelijk Hof

Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 1 min.

Portugal: wetsontwerp inzake euthanasie voor het Grondwettelijk Hof

De decriminalisering van euthanasie is gebaseerd op de subjectieve beoordeling van het lijden van de patiënt. Bovendien is de toegang tot euthanasie niet onderworpen aan het bestaan van een terminale ziekte, waardoor personen met een zware handicap in aanmerking komen voor euthanasie (zie Nieuws IEB – Portugal : euthanasie legaliseren te midden van een gezondheidscrisis ?). De tekst wordt ook grondig in twijfel getrokken door het maatschappelijk middenveld, vele zorgverleners en gr...

Lees meer 

Portugal Portugal: euthanasie gelegaliseerd midden in een gezondheidscrisis?

Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 3 min.

Portugal: euthanasie gelegaliseerd midden in een gezondheidscrisis?

Euthanasie wordt gedepenaliseerd wanneer die voortvloeit uit een beslissing van een meerderjarig persoon, Portugees of ingezetene van Portugal, "wiens wil daadwerkelijk is en herhaald, ernstig, vrij en geïnformeerd". Deze persoon moet zich bevinden in een "staat van ondraaglijk lijden, met blijvende letsels van zeer ernstige aard of een ongeneeslijke en dodelijke ziekte". De wet bepaalt verder dat de euthanasie moet worden uitgevoerd door medisch personeel (art. 2) en dat het verzoek om ...

Lees meer