Alle nieuws (Frankrijk)

 Verwijder filter "Frankrijk"

Frankrijk Constitutionalisering van abortus in Frankrijk: een symbool met een hoog risico

Auteur / Bron : EIB Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 3 min.

Constitutionalisering van abortus in Frankrijk: een symbool met een hoog risico

De gewetensclausule die specifiek betrekking heeft op abortus komt voort uit de Veil wet van 1975, die abortus decriminaliseerde. Deze wet bepaalt dat "een arts of verloskundige nooit verplicht is om een vrijwillige zwangerschapsonderbreking uit te voeren" en dat "geen enkele verloskundige, verpleegkundige of medisch assistent verplicht is om mee te werken aan een zwangerschapsonderbreking" (Wetboek Volksgezondheid). Dankzij deze bescherming kunnen werkers in de gezondheidszorg gebruik maken...

Lees meer 

België Frankrijk Frankrijk en België: abortus blijft het icoon van ideologische strijd

Auteur / Bron : EIB Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Frankrijk en België: abortus blijft het icoon van ideologische strijd

Veel gezondheidsprofessionals  zijn tegen het voorstel en zien de constitutionalisering van abortus als een directe bedreiging van hun gewetensvrijheid. Emmanuel Sapin, professor kinder- en neonatale chirurgie, roept op om het recht van gezondheidswerkers op gewetensbezwaren tegen abortus in de grondwet op te nemen, mocht abortus grondwettelijk worden vastgelegd. In een brief die mede ondertekend is door een aantal professionals uit de gezondheidszorg, roept hij president Emmanuel Macron...

Lees meer 

Frankrijk Abortustermijn van 12 naar 14 weken in Frankrijk: schadelijke gevolgen voor vrouwen en artsen

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Abortustermijn van 12 naar 14 weken in Frankrijk: schadelijke gevolgen voor vrouwen en artsen

Op 23 februari 2022 nam de Franse Assemblée Nationale een wet aan die de termijn voor abortus verlengt van 12 naar 14 weken. Op deze wet was heel wat kritiek, zowel van voorstanders van abortuspreventie als van voorstanders van abortus. Deze kritiek berust op twee argumenten: enerzijds is de verlenging gebaseerd op de foute gedachte dat de huidige termijn de toegang tot abortus op oneerlijke wijze zou beperken; anderzijds dat een termijnverlenging geen oog heeft voor de ernstige gevolgen van ...

Lees meer 

Frankrijk Na het Orpea schandaal, een campagne om de ouderen te steunen

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Na het Orpea schandaal, een campagne om de ouderen te steunen

Per toeval verscheen het boek "Les Fossoyeurs" (De doodgravers) van de journalist Victor Castanet, enkele dagen voor de door Alliance VITA gelanceerde campagne. In dit boek werden de omstandigheden aan de kaak  gesteld waaronder ouderen worden verzorgd in veel Franse bejaardentehuizen, bekend als Ehpad (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), in het bijzonder degene die tot de groep “Orpea” behoren. Naar aanleiding van deze onthullingen heeft de Franse overheid twee onde...

Lees meer 

Frankrijk VN hekelt Frans beleid gehandicapten

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 1 min.

VN hekelt Frans beleid gehandicapten

Bijzondere aandacht ging uit naar de bespreking van Wet 2005-102 van 11 februari 2005 betreffende gelijke rechten en kansen, participatie en burgerschap van personen met een handicap. Die wet is gericht op preventie en medische behandeling van handicaps. Hij definieert een "medisch-sociaal zorgmodel" dat, volgens het Comité, de systematische institutionalisering van personen op grond van hun handicap bevordert. Deze aanpak wordt als "paternalistisch" omschreven. In plaats daarvan beveelt de ...

Lees meer 

Frankrijk Frankrijk: naar een uitbreiding van het MAP tot alleenstaande vrouwen en vrouwenparen

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Frankrijk: naar een uitbreiding van het MAP tot alleenstaande vrouwen en vrouwenparen

Het wetsvoorstel roept ernstige ethische vragen op. De nieuwe MAP-technieken brengen de voorstellingen van het gezin en de afstamming aan het wankelen. Aan de aanvankelijke problemen van het gebruik van het MAP (gebruik van kunstmatige hormonale behandelingen, medische beperkingen, financiële kosten, gebruik van geslachtsceldonatie en breuk tussen biologische en sociale verwantschap, zie het IEB-dossier over het MAP) worden namelijk nieuwe problemen toegevoegd. Deze uitbreiding van het MAP ...

Lees meer 

Frankrijk Het onderzoek naar aap-mens-embryo’s: hoe ver kunnen of mogen wensdromen gaan ?

Auteur / Bron : EIB ; Le Monde (15/4/2021) ; cruxnow.com (17/4/21) Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Het onderzoek naar aap-mens-embryo’s: hoe ver kunnen of mogen wensdromen gaan ?

Het Franse team bracht in het januarinummer van het tijdschrift Stem Cell Reports verslag uit van zijn in vitro experimenten waarbij ze menselijke cellen inbrachten in de apen-embryo's. Na 3 dagen was het aantal menselijke cellen in deze embryo's sterk afgenomen. Van hun kant brachten Chinese en Amerikaanse onderzoekers 25 menselijke cellen in in 132 java-embryo's. Na 19 dagen waren er nog slechts 3 in leven en dan nog met een relatief kleine hoeveelheid menselijke cellen. De bevindingen  van ...

Lees meer 

Frankrijk “Pijn verzachten maar niet doden": de Franse Assemblée Nationale neemt het wetsvoorstel inzake euthanasie niet aan.

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 2 min.

“Pijn verzachten maar niet doden": de Franse Assemblée Nationale neemt het wetsvoorstel inzake euthanasie niet aan.

Ondanks de huidige gezondheidscontext en het herhaalde verzet van de betrokken zorgverleners - zowel de Orde van Geneesheren als de Franse Vereniging voor Begeleiding en Palliatieve Zorg (SFAP) - wilde een groot aantal afgevaardigden van de Nationale Assemblee versneld over deze tekst stemmen. Door de indiening van enkele duizende amendementen hebben vijf afgevaardigden van de fractie "Les Républicains" ervoor gezorgd dat er toch een kort parlementair debat over het wetsontwerp kon plaatsvi...

Lees meer 

Frankrijk "Laten we geschiedenis maken": een grootschalige campagne om mensen met het syndroom van Down te verwelkomen

Auteur / Bron : C. du Bus (EIB) Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 2 min.

"Laten we geschiedenis maken": een grootschalige campagne om mensen met het syndroom van Down te verwelkomen

De Fondation Jérôme Lejeune, de auteur van de campagne, wilde "de intieme dromen zichtbaar maken van hen die steeds minder zichtbaar zijn in onze samenleving". De Stichting is het grootste medische centrum in Europa dat gespecialiseerd is in het syndroom van Down en is de belangrijkste financier van onderzoek naar deze handicap. Sinds haar oprichting na het overlijden van professor Jérôme Lejeune, ontdekker van het syndroom van Down, zet zij zich in voor de verdediging van de waardigheid van d...

Lees meer 

Frankrijk Man wordt vrouw: Franse Hof van Cassatie weigert haar de status van 'moeder' toe te kennen

Auteur / Bron : courdecassation.fr ; dalloz-actualite.fr Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Man wordt vrouw: Franse Hof van Cassatie weigert haar de status van 'moeder' toe te kennen

De zaak is ontstaan uit de stappen die een man heeft ondernomen die een vrouw was geworden en zijn status als moeder wilde laten erkennen door de burgerlijke stand ten aanzien van een kind dat na zijn geslachtsverandering is verwekt. Het verzoek werd achtereenvolgens afgewezen door de griffier en de rechtbank van eerste aanleg, die beide eraan herinnerden dat "het moederschap een biologische realiteit is ‘die wordt bewezen door de zwangerschap en de bevalling". In 2018 liet het Hof van Beroep ...

Lees meer