Alle didactische kaarten

Wilsverklaring inzake euthanasie

Gepubliceerd op : Didactische kaarten Temps de lecture : 7 min.

Wilsverklaring inzake euthanasie

Iedere volwassene heeft krachtens de Wet betreffende de euthanasie het recht een wilsverklaring op te stellen ten einde euthanasie aan te vragen, voor het geval hij zich in een toestand zou bevinden waarin het onmogelijk is zijn wil duidelijk te kennen te geven. Deze verklaring is vijf jaar geldig, maar nu de uitbreiding van de euthanasiewet op tafel ligt pleiten sommigen voor de toekenning van een onbeperkte geldigheidsduur. Is dit echter een aanvaardbaar voorstel? Wat te denken over deze...

 PDF-bestand  Lees meer 

Medisch begeleide voortplanting (MBV)

Gepubliceerd op : Didactische kaarten Temps de lecture : 6 min.

Medisch begeleide voortplanting (MBV)

KORTE INLEIDING : Definitie, Statistieken voor België, De verschillende technieken voor MBV. WAT ZEGT HET RECHT in België ? KRITISCHE BESCHOUWING : Een enorme stijging van het aantal behandelingen wegens onvruchtbaarheid - Is MBV altijd noodzakelijk vanuit een strikt medisch standpunt ? - Recht op een kind en rechten van het kind - Is beroep doen op een MBV zonder gevaar? - Wordt het lichaam niet gereduceerd tot een ding? - Het recht op informatie.

 PDF-bestand  Lees meer 

Abortus provocatus

Gepubliceerd op : Didactische kaarten Temps de lecture : 5 min.

Abortus provocatus

I. KORTE INLEIDING - II. WAT ZEGT HET RECHT? -III. KRITISCHE BEOORDELING - IV. CIJFERS – 2011 Is een embryo een “verzameling cellen” of een menselijk wezen? De vrouw heeft het recht over haar lichaam te beschikken… Het recht ten dienste van de sterkste? Zijn de materiële problemen… De psychologische gevolgen.   HIER

 PDF-bestand  Lees meer 

Bevalling onder X

Gepubliceerd op : Didactische kaarten Temps de lecture : 5 min.

Bevalling onder X

Sommige vrouwen die hun zwangerschap volledig willen uitdragen en hun kind ter wereld brengen kunnen zich om diverse redenen niet in staat voelen om het op te voeden: sociale, psychologische of economische redenen. Ze beslissen dus om anoniem te bevallen en  onmiddellijk afstand te doen van hun kind, dat nooit te weten zal komen wie zijn moeder is. Wat zegt het recht in België en in Frankrijk? Kritische beschouwing  - Perspectieven : een evenwichtiger oplossing : discrete bevalling.

 PDF-bestand  Lees meer 

Preimplantatie Diagnostiek

Gepubliceerd op : Didactische kaarten Temps de lecture : 6 min.

Preimplantatie Diagnostiek

I - Korte inleiding Een techniek die erin bestaat in het kader van een in vitro fertilisatie één of meerdere genetische kenmerken van de embryo's in vitro te analyseren om inlichtingen te verzamelen die worden gebruikt om uit te maken welke embryo's worden ingeplant. II – Wat zegt het recht ? III – Kritische beschouwing 1. PID verzorgt niet: ze leidt tot de eliminatie van “onvolkomen” embryo's. 2. Van de genetische test van erfelijkheid naar de voorspellende geneeskunde voor een volmaakt kind...

 PDF-bestand  Lees meer 

De prenatale diagnostiek

Gepubliceerd op : Didactische kaarten Temps de lecture : 5 min.

De prenatale diagnostiek

De aanvankelijke functie van de PND is de bevalling voorbereiden om bijvoorbeeld in geval van een afwijking te kunnen opereren bij de geboorte. Vandaag evenwel evolueert de diagnostiek naar een veralgemeende opsporing en wordt ze in groten getale uitgevoerd. In feite wordt haar functie tegenwoordig meer en meer beperkt tot het voorstellen van een “therapeutische” abortus of medische onderbreking van de zwangerschap in geval men bij de foetus een anomalie vermoedt. Twee soorten methodes: Nie...

 PDF-bestand  Lees meer 

Orgaandonatie

Gepubliceerd op : Didactische kaarten Temps de lecture : 6 min.

Orgaandonatie

I – BEKNOPT OVERZICHT II – WAT ZEGT HET RECHT ? Algemeen gezien Betreffende orgaanwegneming bij een levende donor Betreffende orgaanwegneming bij een overleden donor III – KRITISCHE BESCHOUWING Orgaandonatie draagt ethisch gezien een grote waarde in zich Ethische voorwaarden van de orgaandonatie Onetische pratijken met klem veroordelen

 PDF-bestand  Lees meer 

De vegetatieve toestand

Gepubliceerd op : Didactische kaarten Temps de lecture : 4 min.

De vegetatieve toestand

1. Wat is de vegetatieve toestand ? 2. Verwante begrippen ETHISCHE VRAGEN 1. Is de patiënt nog in leven ? 2. De patiënt: een « levende plant » ? 3. Moet men voedingsstoffen blijven toedienen?

 PDF-bestand  Lees meer 

Het draagmoederschap

Gepubliceerd op : Didactische kaarten Temps de lecture : 1 min.

Het draagmoederschap

Voor de leerkrachten (professoren) en leerlingen (studenten), voor de lezer die duidelijke en bondige informatie wensen : Didactische fiches van het EIB. Te teleladen en af te drukken via onze site. Nummer 1: "Het draagmoederschap": Clic hier!  

Lees meer