Alle studies

De nieuwe abortuswet in België : een haast volwaardig recht op zwangerschapsafbreking in de eerste twaalf weken

België - De nieuwe abortuswet in België : een haast volwaardig recht op zwangerschapsafbreking in de eerste twaalf weken

- Abortus

Bijna dertig jaar na de gedeeltelijke depenalisering van abortus heeft België haar wetgeving op een aantal fundamentele punten gewijzigd. Dit gebeurde bijna geruisloos en de nieuwe wet kan rekenen op algemene instemming, zowel in de Kamer van Volksvertegenwoordigers als bij de publieke opinie.

De tekst bevat de overbrenging van meerdere artikelen uit het Strafwetboek naar een bijzondere wet, het schrappen van de voorwaarde van de noodsituatie, het invoeren van een uitzondering op de bedenktijd, de verplichte doorverwijzing van de arts bij een weigering om zelf de ingreep uit te voeren, de bestraffing van personen die een vrouw fysiek proberen de toegang tot een zorginstelling te verbieden en een beperkte verlenging van de zwangerschapstermijn voor een abortus.

Alhoewel de meerderheidspartijen deze wijzigingen in de eerste plaats voorstellen als een modernisering en een aanpassing aan de maatschappelijke realiteit, betekenen ze wel degelijk een fundamentele ommekeer in de wijze ...

 PDF-bestand  Lees meer 


Het euthanasie debat : een straatje zonder einde?

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

 In België beschikken we reeds zes jaar over een wetgeving inzake euthanasie. Volgens recente gegevens zouden 1 % van alle overlijdens in een medische context gebeuren via de weg van de euthanasie. Maar deze gegevens zijn weinig betrouwbaar aangezien er reeds op een verschillende wijze aangifte wordt gedaan in Vlaanderen en Wallonië. Sommigen interpreteren bijvoorbeeld medische assistentie bij zelfmoord ook als euthanasie. 

Desalniettemin blijft het ganse verhaal over de euthanasie een zeer gevoelig verhaal, niet verstoken van filosofische en ethische struikelblokken en meningsverschillen, en waarbij ook vanuit religieuze hoek niet mis te verstane vragen worden gesteld. Het maatschappelijk debat dat hierover wordt gevoerd en waarin gesteld wordt dat een consensus zou moeten worden bereikt is overgevoelig en de gestelde objectieven zijn gewoonweg onbereikbaar. Consensus is niet mogelijk en ook niet aangewezen. De vraag om euthanasie roept zovele bijkomende vragen op dat het bos en de...

 PDF-bestand  Lees meer