Alle nieuws (Canada)

 Verwijder filter "Canada"

Canada Het aantal euthanasiegevallen in Canada schiet omhoog

Auteur / Bron : EIB; 3e Jaarverslag over Medische Hulp bij Sterven in Canada 2021; newswire.ca Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 1 min.

Het aantal euthanasiegevallen in Canada schiet omhoog

Het laatste verslag over euthanasie in Canada wijst op een aanzienlijke stijging van het aantal euthanasieën voor het jaar 2021, in vergelijking met het voorgaande jaar: + 32,4%, d.w.z. meer dan 10.000 mensen, en 3,3% van het totale aantal sterfgevallen voor 2021. Voor het eerst worden ook mensen meegeteld van wie het overlijden niet op korte termijn was voorzien, maar die op grond van de laatste uitbreiding van de wet in 2021 om euthanasie hebben verzocht.   De eerste reden...

Lees meer 

Canada Canada: als er niets verandert, wordt euthanasie al in 2023 opengesteld voor geesteszieken

Auteur / Bron : EIB Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Canada: als er niets verandert, wordt euthanasie al in 2023 opengesteld voor geesteszieken

Sinds 2016 streeft Canada op doortastende wijze naar uitbreiding van de toegang tot euthanasie voor zijn burgers. Tenzij de wetgeving wordt gewijzigd, zal euthanasie (die er "medische hulp bij sterven" genoemd wordt) vanaf maart 2023 mogelijk zijn wanneer een psychische stoornis het enige medische probleem is waarop de patiënt zich beroept. Volgens de wet, die al in 2021 was uitgebreid tot personen die niet aan het einde van hun leven zijn en tot gehandicapten, is...

Lees meer 

Canada Canada staat euthanasie toe aan mindervaliden die niet aan hun levenseinde zijn

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Canada staat euthanasie toe aan mindervaliden die niet aan hun levenseinde zijn

Ten tweede voorziet de nieuwe wet in de afschaffing van de termijn van 10 dagen tussen het verzoek om euthanasie en de dodelijke injectie, in het geval dat de natuurlijke dood redelijkerwijs te verwachten is. In de praktijk, zo stelt het collectief van 888 artsen dat tegen het wetsvoorstel is, zou "een persoon wiens natuurlijke dood als 'redelijkerwijs voorzienbaar' wordt beschouwd, in één dag kunnen worden gediagnosticeerd, beoordeeld en geëuthanaseerd": met andere woorden, "je ergste dag zou...

Lees meer 

Canada "Mijn professionele integriteit als arts staat op het spel."

Auteur / Bron : C. du Bus (IEB) Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 1 min.

"Mijn professionele integriteit als arts staat op het spel."

Nauwelijks vier jaar nadat in Canada euthanasie gedeeltelijk gedepenaliseerd werd, is inderdaad reeds sprake van een substantiële verruiming van de toepassing ervan, door het afschaffen van de voorwaarde van "redelijkerwijs te verwachten overlijden" die momenteel in de wet is opgenomen. Bovendien wil het wetsvoorstel de termijn schrappen van 10 dagen tussen het euthanasie-verzoek en de dodelijke injectie, in de gevallen waarin de natuurlijke dood redelijkerwijs te voorzien is. (Zie dit ...

Lees meer 

Canada Canada: van "levenseinde euthanasie" tot "dood op aanvraag" ?

Auteur / Bron : L. Vanbellingen Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Canada: van "levenseinde euthanasie" tot "dood op aanvraag" ?

In zijn laatste versie voorziet het wetsvoorstel in de eerste plaats in de verwijdering van de "redelijkerwijs te voorziene dood" die momenteel in de wet is voorzien. In wezen zou de medische hulp bij overlijden (of MIAD-Medical Assistance In Dying-, de term die wordt gekozen om euthanasie aan te duiden) dus alleen afhankelijk zijn van het bestaan van een ernstige en ongeneeslijke ziekte en van het lijden van de patiënt dat hij of zij zelf als ondraaglijk beschouwt. Fysiek gehandicapte of ...

Lees meer 

Canada Euthanasie in Canada: welke lessen kunnen uit het eerste jaarverslag worden getrokken?

Auteur / Bron : L. Vanbellingen Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Euthanasie in Canada: welke lessen kunnen uit het eerste jaarverslag worden getrokken?

Wat betreft de "aard van het lijden" dat de patiënt inroept voor euthanasie, heeft in 80% van de gevallen te maken met verlies aan autonomie ("het vermogen om zinvol te leven" of "de dingen van het dagelijks leven uit te voeren"). In 53% van de aanvragen wordt het onvermogen van pijnbestrijding - of de bezorgdheid daarover – ingeroepen. Ongeveer evenveel aanvragen geven "verlies van waardigheid" als reden. En meer dan een derde van de aanvragen geven als motief een last te zijn voor familie of...

Lees meer 

Canada Euthanasie in Canada, een antwoord op de sociale en economische kwetsbaarheid ?

Auteur / Bron : I. Bone (IEB) Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Euthanasie in Canada, een antwoord op de sociale en economische kwetsbaarheid ?

Volgens een onderzoek in de provincie Ontario, Canada, hebben de meeste mensen die tussen juni 2016 en oktober 2018 zijn geëuthanaseerd, geen bijzondere sociale of economische kwetsbaarheid ervaren. Integendeel, ze waren jonger en hadden gemiddeld een hoger inkomen dan degenen die in die provincie op natuurlijke wijze zijn gestorven. Deze bevinding komt overeen met de observatie van de schrijver Wesley J. Smith in de National Review - "Assisted Suicide and White Privilege" dat ...

Lees meer 

Canada Toename van Medisch Begeleide Voortplantingen, ondanks evidente risico's

Auteur / Bron : belrap.be; cfas.ca Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 1 min.

Toename van Medisch Begeleide Voortplantingen, ondanks evidente risico's

Onderzoekers van de Universiteit van Pennsylvania publiceerden in mei 2020 een wetenschappelijke studie die een verband legt tussen in vitro-embryokweek (bevruchting en eerste groeidagen in een reageerbuis) en bepaalde zwangerschapscomplicaties. De onderzoekers stelden vast dat zwangerschappen die het resultaat waren van een medisch begeleide voortplanting (MBV) vaker leiden tot overmatige groei van de placenta en tot een abnormale groei van de foetus, meer bepaald ondergewicht. Bovendien kan...

Lees meer 

Canada Het einde van rusthuizen zonder euthanasie?

Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 1 min.

Het einde van rusthuizen zonder euthanasie?

Het rusthuis Thomas Home, gelegen in British Columbia, Canada, opende in 2010 zijn deuren voor de zorg voor patiënten aan het eind van hun leven. Vandaag de dag riskeert het zijn jaarlijkse subsidie van 750.000 dollar te verliezen omdat het zijn inwoners niet de mogelijkheid biedt tot euthanasie of hulp bij zelfdoding. Deze sanctie zou hem dwingen te sluiten, ook al heeft hij slechts tien bedden en ligt hij op een steenworp afstand van één van de grootste ziekenhuizen in de stad van de Delta, ...

Lees meer