Alle nieuws (Verenigd Koninkrijk)

 Verwijder filter "Verenigd Koninkrijk"

Verenigd Koninkrijk Vrouwen gedwongen tot abortus: een nieuwsfeit dat onvermeld blijft

Auteur / Bron : EIB Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 4 min.

Vrouwen gedwongen tot abortus: een nieuwsfeit dat onvermeld blijft

- Abortus

Volgens een BBC-enquête over reproductieve dwang in maart 2022 is 15% van de Britse vrouwen onder druk gezet om een abortus te laten uitvoeren. Bovendien had 3% van de ondervraagde vrouwen zonder hun medeweten een pil of een andere stof gekregen om een abortus op te wekken.
Een aanzienlijk deel (5%) had te maken gehad met fysiek geweld met de bedoeling een miskraam op te wekken.
Bovendien zei 14% van de ondervraagde vrouwen dat zij tegen hun wil gedwongen waren een voorbehoedsmiddel te gebruiken.
  De Society for the Protection of the Unborn Children (SPUC), die in het Verenigd Koninkrijk actief is namens vrouwen en ongeborenen, roept de Britse regering daarom op een onderzoek te gelasten naar dwang rond abortus en te erkennen dat gedwongen abortus een vorm van misbruik is.
  Om de ernst van de situatie te illustreren, heeft de SPUC op haar website het getuigenis geplaatst van Hayley, die op 16-jarige leeftijd tegen haar wil tot een abortus werd...

Lees meer 

Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk: een jonge vrouw die met een handicap werd geboren krijgt een schadevergoeding

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 7 min.

Verenigd Koninkrijk: een jonge vrouw die met een handicap werd geboren krijgt een schadevergoeding

- Verwantschap

In een vonnis van 1 december 2021 heeft een Britse rechter een huisarts aansprakelijk gesteld voor de geboorte van een gehandicapt kind bij één van zijn patiënten. De dokter wordt verweten niet te hebben gehandeld volgens het Britse formularium voor de huisartsenpraktijk dat voor de voorkoming van een open ruggetje (spina bifida) bij het kind foliumzuur­sup­plementen voorschrijft zowel vóór als tijdens de eerste 12 weken van de zwangerschap.
Bij de geboorte van Evie Toombes werd een open rug vastgesteld. Op haar 20ste is ze nog steeds zeer verzwakt en door de zware behandeling dagenlang bedlegerig. Haar mobiliteit is ernstig aangetast. Toch is de jongedame erin geslaagd haar passie voor het paardrij­den waar te maken en is ze nu een gevierde jumping-springster.
In haar rechtszaak argumenteerde ze dat de arts foliumzuursupplementen had dienen aan te raden vanaf de eerste raadpleging en dus reeds voor haar moeder zwanger werd en gedurende de eerste weken van haar zwangerschap. Haar m...

Lees meer 

Verenigd Koninkrijk De British Medical Association neemt "neutraal" standpunt in over euthanasie

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 7 min.

De British Medical Association neemt "neutraal" standpunt in over euthanasie

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Hoewel euthanasie in het Verenigd Koninkrijk niet is toegestaan, heeft de British Medical Association (BMA) op 14 september haar standpunt over euthanasie gewijzigd: de vereniging die sinds 2006 uitdrukkelijk tegen euthanasie gekant is, neemt nu een "neutraal standpunt" in over "hulp bij sterven" (noot van de redactie: euthanasie en hulp bij zelfdoding), "met inbegrip van medische hulp bij sterven" (NVDR: euthanasie en hulp bij zelfdoding door een arts). Dit is een belangrijke verschuiving voor deze beroepsvereniging waartoe bijna tweederde van de praktiserende artsen in het VK behoort. Er zij op gewezen dat het "neutraal standpunt" geldt voor euthanasie en op door een arts geassisteerde zelfdoding, zonder enige voorwaarde over de toestand van de patiënt.
 
Een enquête als basis voor deze verandering
De BMA wenst met dit gewijzigde standpunt tegemoet te komen aan "de diversiteit van de meningen die naar voren zijn gekomen in de bevraging onder haar leden". Die enquête werd in okt...

Lees meer 

Verenigd Koninkrijk Doet de geboorte van kinderen met het syndroom van Down "het lijden van de wereld" toenemen?

Auteur / Bron : Europees Instituut vor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 9 min.

Doet de geboorte van kinderen met het syndroom van Down "het lijden van de wereld" toenemen?

- Eugenetica

Op 9 mei verklaarde emeritus bioloog Richard Dawkins van Oxford aan RTE Radio dat het krijgen van een kind met het syndroom van Down "het lijden van de wereld" vergroot en dat het aborteren van het kind een "verstandigere en voorzichtigere" keuze was. Tegenover presentator Brendan O'Connor, zelf vader van een kind met het syndroom van Down, legde hij uit dat "je de hoeveelheid geluk in de wereld waarschijnlijk meer zou vergroten door in plaats daarvan een ander kind zou nemen". Hij voegde eraan toe dat dit niet alleen geldt voor het Down-syndroom, maar voor alle ernstig invaliderende aandoeningen die door prenatale diagnose vroegtijdig kunnen worden opgespoord.
Elk jaar worden talrijke baby's met het syndroom van Down geaborteerd wanneer hun handicap in de baarmoeder wordt ontdekt (zie EIB-dossier over prenatale screening - Franse versie). Vaak wordt vergeten dat mensen met het syndroom van Down weliswaar niet altijd in staat zijn om betaald werk te verrichten, maar wel zeer...

Lees meer 

Verenigd Koninkrijk Hoe de opheffing van de sociale zekerheid in het Verenigd Koninkrijk leidde tot toename van het aantal abortussen

Auteur / Bron : L. Vanbellingen (EIB); BPAS Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 5 min.

Hoe de opheffing van de sociale zekerheid in het Verenigd Koninkrijk leidde tot toename van het aantal abortussen

- Abortus

Van de Britse moeders van twee of meer kinderen die kort tevoren een abortus hadden ondergaan, zegt 60 procent dat hun beslissing om een abortus te laten uitvoeren werd beïnvloed door het stoppen van sociale uitkeringen door de Britse regering.
Deze cijfers zijn afkomstig uit een studie die in december 2020 door de Britse Pregnancy Advisory Service (BPAS) is gepubliceerd. BPAS is een organisatie die in het Verenigd Koninkrijk abortussen uitvoert en advies geeft over anticonceptie en zwangerschap.
De stopgezette regeringssteun bestond uit een belastingskrediet en een gezinstoelage, waarvan het bedrag progressief werd verhoogde met het aantal kinderen ten laste. In april 2017 legde de Britse regering echter een bovengrens op van twee kinderen voor het verkrijgen van deze financiële steun. Gezinnen met drie of meer kinderen krijgen dus geen extra financiële steun meer in vergelijking met gezinnen met twee kinderen.
De BPAS-studie ondervroeg 240 moeders met twee of meer kinderen die s...

Lees meer 

Verenigd Koninkrijk Transseksualiteit: Londense High Court waarschuwt tegen de uitbreiding van de puberteit blokkerende behandelingen

Auteur / Bron : C. du Bus (IEB); www.judiciary.uk Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 5 min.

Transseksualiteit: Londense High Court waarschuwt tegen de uitbreiding van de puberteit blokkerende behandelingen

- Gender en seksualiteit

In een arrest dat van doorslaggevend belang is voor het Verenigd Koninkrijk, maar waarvan de gevolgen zich ook tot ver buiten het eiland zouden kunnen uitstrekken, formuleerde het High Court in Londen twijfels over het vermogen van een minderjarige om in te stemmen met een behandeling die tot gevolg heeft dat de puberteit wordt geblokkeerd. Het arrest had betrekking op de kliniek Tavistock en Portman NHS Trust, en zijn Gender Identity Development Service, die kinderen opneemt met "genderdysforie". Dat zijn kinderen die zich niet identificeren met het geslacht van hun geboorte. De artsen van dit centrum zouden puberteitsblokkers hebben voorgeschreven aan kinderen, waarvan sommigen amper 10 jaar oud waren.
Het Hof wilde zich niet uitspreken over de negatieve effecten van dergelijke behandelingen - waarover al vaker werd gedocumenteerd - maar alleen over het vermogen van de kinderen om ermee in te stemmen. Het Hof stelt dat een kind, om geldig toestemming te kunnen geven voor...

Lees meer 

Verenigd Koninkrijk Studente verloskunde onderdrukt voor haar pro-life houding: universiteit verontschuldigt zich

Auteur / Bron : C. du Bus (IEB); CNA (27/11/2020) Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 3 min.

Studente verloskunde onderdrukt voor haar pro-life houding: universiteit verontschuldigt zich

- Gewetensclausules

Julia Rynkiewicz, een studente vroedvrouw aan de Universiteit van Nottingham in het Verenigd Koninkrijk, werd verhinderd om haar ziekenhuisstage te beginnen toen de universiteit vernam dat ze een pro-life studentengroep leidde.
  Zij ontving een klacht van de verantwoordelijken van haar school voor vroedkunde een paar dagen na een schoolbeurs waar de studente een stand had als voorzitter van de Nottingham Students for Life, een door de universiteit goedgekeurde studentengroep die het leven van de conceptie tot de natuurlijke dood promoot. Ze werd bekritiseerd voor het uiten van "persoonlijke meningen over seksuele reproductieve gezondheid in het publieke domein (ook in de pers en op sociale netwerken) op een manier die de perceptie van een impact op de patiëntenzorg zou kunnen creëren".
  Gedurende vier maanden heeft de universiteit een onderzoek uitgevoerd om haar geschiktheid voor de verloskunde te beoordelen. Uiteindelijk heeft de universiteit haar beslissing ter...

Lees meer 

Verenigd Koninkrijk Brits Hooggerechtshof buigt zich over de wet die abortus van gehandicapte baby's toestaat

Auteur / Bron : www.dontscreenusout.org (Press release 18/10/2020) Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 3 min.

Brits Hooggerechtshof buigt zich over de wet die abortus van gehandicapte baby's toestaat

- Trisomie 21

Heidi Crowter is een 24-jarige vrouw met het syndroom van Down. Samen met Maire Lea-Wilson, moeder van de kleine Aidan die ook drager is van trisomie 21, wil ze de Britse abortuswet aanvallen. Deze wet staat toe dat foetussen met een handicap tot aan de geboorte mogen geaborteerd worden. Beide vrouwen beschouwen deze wet als fundamenteel discriminerend voor mensen met trisomie 21. Afgelopen maandag stemde het Britse Hooggerechtshof ermee in om zich over het beroep uit te spreken. Dit is een eerste overwinning voor Heidi en Maire en hun advocaten.
  In 2019 meldden Engeland en Wales 3.183 abortussen op grond van een handicap. Bij 656 ervan ging het om foetussen met trisomie 21. Het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap uitte scherpe kritiek op landen die abortus toestaan op grond van een handicap. Dat Comité beval het Verenigd Koninkrijk aan zijn wetgeving te wijzigen om baby's met een handicap niet te discrimineren. Op een vraag van Channel 5 News hoe het leven is ...

Lees meer 

Verenigd Koninkrijk Een Britse rechtbank staat passieve euthanasie toe

Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 5 min.

Een Britse rechtbank staat passieve euthanasie toe

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Onlangs legde een medisch team aan het Britse Hof voor de Rechtsbescherming de vraag voor of bij een 34-jarige man, die in een kunstmatige coma was geplaatst en al 10 jaar aan ernstige darmproblemen leed, de kunstmatige voeding en hydratatie mocht worden stopgezet.
De man had een depressieve voorgeschiedenis en was wegens zijn darmproblemen 'stomapatiënt'. Bij hem was namelijk door een chirurgische ingreep een tijdelijke stoma geplaatst die zijn ontlasting of urine afleidde naar een zakje buiten zijn lichaam.
Omdat zijn toestand kritiek was geworden, kwamen de artsen tot het besluit dat een permanente stoma nodig was. De man had echter aan zijn familie te kennen gegeven dat hij zich tegen dergelijke ingreep uitdrukkelijk en schriftelijk verzette. In zijn voorafgaande wilsverklaring verduidelijkte hij onder meer 'noodzakelijke of levensverlengende behandelingen te weigeren die rechtstreeks of onrechtstreeks zouden resulteren in de plaatsing van stomae door ileostomie, colostomie, ur...

Lees meer 

België Verenigd Koninkrijk Is er een verklaring voor de daling van het aantal zwangerschapsafbrekingen tijdens de coronatijd ?

Auteur / Bron : vivreici.be, plus.lesoir.be, genethique.org Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 4 min.

Is er een verklaring voor de daling van het aantal zwangerschapsafbrekingen tijdens de coronatijd ?

- Abortus

Tijdens de COVID-19-tijd waarin iedereen verplicht werd thuis te blijven (maart-april 2020) is bij de centra voor gezinsplanning een sterke daling van het aantal verzoeken tot zwangerschapsafbreking vastgesteld. Ook in het Verenigd Koninkrijk daalde de verkoop van de zogenaamde morning-afterpil met de helft. Sedert de versoepeling van de COVID-19 maatregelen is het cijfer van de abortusverzoeken in België opnieuw gestegen. Er is evenwel geen toename vastgesteld van het aantal late abortusaanvragen (op vandaag nog steeds op 12 weken).
Eind april gaf de Franstalige Federatie van de Centra voor Gezinsplanning (FLCPF actief in Wallonië en Brussel) al een verklaring voor deze 'daling van de activiteit' in haar centra. Karim Majoros, directeur van deze federatie, verzekerde toen dat heel wat vrouwen tijdens de coronamaatregelen geen zwangerschapsafbreking durfden te vragen wegens de sociale druk die andere gezinsleden op hen zouden hebben uitgeoefend. De centra verwachtten zich dus na oph...

Lees meer