Alle nieuws (Verenigd Koninkrijk)

 Verwijder filter "Verenigd Koninkrijk"

Verenigd Koninkrijk Vrouwen gedwongen tot abortus: een nieuwsfeit dat onvermeld blijft

Auteur / Bron : EIB Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 1 min.

Vrouwen gedwongen tot abortus: een nieuwsfeit dat onvermeld blijft

In België wordt een formulier verstrekt aan elke vrouw die een abortus wenst. Maar uit de lijst van noodsituaties die in het formulier vermeld worden, kan het niet duidelijk worden vastgesteld welke vormen van dwang zouden wegen op de beslissing van een vrouw om een abortus te ondergaan. Toch leiden de relatieproblemen die vrouwen ervaren er in 2019 in ten minste 14% van de gevallen toe dat zij een abortus laten uitvoeren (Tweejaarlijks verslag 2018-2019). Volgens de wet moet de arts...

Lees meer 

Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk: een jonge vrouw die met een handicap werd geboren krijgt een schadevergoeding

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Verenigd Koninkrijk: een jonge vrouw die met een handicap werd geboren krijgt een schadevergoeding

Maar zelfs als een spina bifida was voorkomen, bestaat er natuurlijk geen enkele zekerheid dat Evie gezond en vrij van enige andere aandoening ter wereld komt. De rechter ziet het anders: 'Alhoewel de verwekking op een later tijdstip van een genetisch verschillend individu zou zijn, kon de rechtbank tijdens een eerdere hoorzitting vaststellen dat de verwekking op een later tijdstip naar alle waarschijnlijkheid een baby in goede gezondheid zou opleveren. Bijgevolg kan de eiseres zoals...

Lees meer 

Verenigd Koninkrijk De British Medical Association neemt "neutraal" standpunt in over euthanasie

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 2 min.

De British Medical Association neemt "neutraal" standpunt in over euthanasie

Hoewel euthanasie in het Verenigd Koninkrijk niet is toegestaan, heeft de British Medical Association (BMA) op 14 september haar standpunt over euthanasie gewijzigd: de vereniging die sinds 2006 uitdrukkelijk tegen euthanasie gekant is, neemt nu een "neutraal standpunt" in over "hulp bij sterven" (noot van de redactie: euthanasie en hulp bij zelfdoding), "met inbegrip van medische hulp bij sterven" (NVDR: euthanasie en hulp bij zelfdoding door een arts). Dit is een belangrijke verschuiving...

Lees meer 

Verenigd Koninkrijk Doet de geboorte van kinderen met het syndroom van Down "het lijden van de wereld" toenemen?

Auteur / Bron : Europees Instituut vor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 3 min.

Doet de geboorte van kinderen met het syndroom van Down "het lijden van de wereld" toenemen?

Op 9 mei verklaarde emeritus bioloog Richard Dawkins van Oxford aan RTE Radio dat het krijgen van een kind met het syndroom van Down "het lijden van de wereld" vergroot en dat het aborteren van het kind een "verstandigere en voorzichtigere" keuze was. Tegenover presentator Brendan O'Connor, zelf vader van een kind met het syndroom van Down, legde hij uit dat "je de hoeveelheid geluk in de wereld waarschijnlijk meer zou vergroten door in plaats daarvan een ander kind zou nemen". Hij voegde...

Lees meer 

Verenigd Koninkrijk Hoe de opheffing van de sociale zekerheid in het Verenigd Koninkrijk leidde tot toename van het aantal abortussen

Auteur / Bron : L. Vanbellingen (EIB); BPAS Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Hoe de opheffing van de sociale zekerheid in het Verenigd Koninkrijk leidde tot toename van het aantal abortussen

Deze belangwekkende onderzoeksresultaten moeten ook gezien worden in het licht van de gezondheidscrisis, waarvan de economische gevolgen door veel Britse huishoudens gevoeld worden, met name wat betreft de werkgelegenheid. 62% van de ondervraagde vrouwen bevestigde dat hun abortus gedeeltelijk, zo niet hoofdzakelijk, verband houdt met financiële overwegingen. Vele ondervraagde vrouwen gaven aan dat zij zonder financiële problemen het kind zouden hebben gehouden en de zwangerschap zouden ten e...

Lees meer 

Verenigd Koninkrijk Transseksualiteit: Londense High Court waarschuwt tegen de uitbreiding van de puberteit blokkerende behandelingen

Auteur / Bron : C. du Bus (IEB); www.judiciary.uk Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Transseksualiteit: Londense High Court waarschuwt tegen de uitbreiding van de puberteit blokkerende behandelingen

In een arrest dat van doorslaggevend belang is voor het Verenigd Koninkrijk, maar waarvan de gevolgen zich ook tot ver buiten het eiland zouden kunnen uitstrekken, formuleerde het High Court in Londen twijfels over het vermogen van een minderjarige om in te stemmen met een behandeling die tot gevolg heeft dat de puberteit wordt geblokkeerd. Het arrest had betrekking op de kliniek Tavistock en Portman NHS Trust, en zijn Gender Identity Development Service, die kinderen opneemt met...

Lees meer 

Verenigd Koninkrijk Studente verloskunde onderdrukt voor haar pro-life houding: universiteit verontschuldigt zich

Auteur / Bron : C. du Bus (IEB); CNA (27/11/2020) Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 1 min.

Studente verloskunde onderdrukt voor haar pro-life houding: universiteit verontschuldigt zich

Zij ontving een klacht van de verantwoordelijken van haar school voor vroedkunde een paar dagen na een schoolbeurs waar de studente een stand had als voorzitter van de Nottingham Students for Life, een door de universiteit goedgekeurde studentengroep die het leven van de conceptie tot de natuurlijke dood promoot. Ze werd bekritiseerd voor het uiten van "persoonlijke meningen over seksuele reproductieve gezondheid in het publieke domein (ook in de pers en op sociale netwerken) op een manier...

Lees meer 

Verenigd Koninkrijk Brits Hooggerechtshof buigt zich over de wet die abortus van gehandicapte baby's toestaat

Auteur / Bron : www.dontscreenusout.org (Press release 18/10/2020) Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 1 min.

Brits Hooggerechtshof buigt zich over de wet die abortus van gehandicapte baby's toestaat

Heidi Crowter is een 24-jarige vrouw met het syndroom van Down. Samen met Maire Lea-Wilson, moeder van de kleine Aidan die ook drager is van trisomie 21, wil ze de Britse abortuswet aanvallen. Deze wet staat toe dat foetussen met een handicap tot aan de geboorte mogen geaborteerd worden. Beide vrouwen beschouwen deze wet als fundamenteel discriminerend voor mensen met trisomie 21. Afgelopen maandag stemde het Britse Hooggerechtshof ermee in om zich over het beroep uit te spreken. Dit is een ee...

Lees meer 

Verenigd Koninkrijk Een Britse rechtbank staat passieve euthanasie toe

Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Een Britse rechtbank staat passieve euthanasie toe

Omdat zijn toestand kritiek was geworden, kwamen de artsen tot het besluit dat een permanente stoma nodig was. De man had echter aan zijn familie te kennen gegeven dat hij zich tegen dergelijke ingreep uitdrukkelijk en schriftelijk verzette. In zijn voorafgaande wilsverklaring verduidelijkte hij onder meer ‘noodzakelijke of levensverlengende behandelingen te weigeren die rechtstreeks of onrechtstreeks zouden resulteren in de plaatsing van stomae door ileostomie, colostomie, urostomie of verge...

Lees meer 

België Verenigd Koninkrijk Is er een verklaring voor de daling van het aantal zwangerschapsafbrekingen tijdens de coronatijd ?

Auteur / Bron : vivreici.be, plus.lesoir.be, genethique.org Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 1 min.

Is er een verklaring voor de daling van het aantal zwangerschapsafbrekingen tijdens de coronatijd ?

Tijdens de COVID-19-tijd waarin iedereen verplicht werd thuis te blijven (maart-april 2020) is bij de centra voor gezinsplanning een sterke daling van het aantal verzoeken tot zwangerschapsafbreking vastgesteld. Ook in het Verenigd Koninkrijk daalde de verkoop van de zogenaamde morning-afterpil met de helft. Sedert de versoepeling van de COVID-19 maatregelen is het cijfer van de abortusverzoeken in België opnieuw gestegen. Er is evenwel geen toename vastgesteld van het aantal late abort...

Lees meer