Begin van het leven > Medisch begeleide voortplanting

België - Advies 57 Social Freezing

Belgisch Raadgevend Comité voor Bioethiek :

Advies nr. 57 van 16 december 2013 over de ethische aspecten van het invriezen van eicellen om leeftijdsgebonden  infertiliteit te voorkomen

 PDF-bestand  Lees meer