Einde van het leven

België Advies van de Raad van State Euthanasie / Wilsverklaring / Vrijheid van de zorginstelligen

Auteur / Bron : Raad van State Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Verslagen en meningen Temps de lecture : 67 min.

Advies van de Raad van State Euthanasie / Wilsverklaring / Vrijheid van de zorginstelligen

Op 13 december 2019 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers verzocht binnen een termijn van dertig dagen verlengd tot vijfenveertig dagen*  een advies te verstrekken over:1 1° een wetsvoorstel “tot wijziging van de wetgeving betreffende de euthanasie” (Parl.St. Kamer 2019-20, nr. 55-0523/009) (66.816/AV); 2° amendementen op het wetsvoorstel “tot wijziging van de wetgeving betreffende de euthanasie” (Parl.St. Kamer 2019-20, nr. 55-05...

 PDF-bestand  Lees meer 

Pays-Bas : accroissement de 8% des cas d'euthanasie en 2017  6.585 euthanasies et suicides assistés ont été enregistrés aux Pays-Bas en 2017, annonce le Rapport annuel récemment publié des 5 Commissions régionales qui contrôlent la pratique. Cela signifie que 4,4% des néerlandais décédées (150.027) ont demandé à ce qu'un médecin provoque leur mort ou les y assiste (250 suicides assistés). Cela représente également une hausse de 8% d'euthanasies officiellement déclarées par rapport à 2016, ...

 PDF-bestand  Lees meer 

Nederland Rapport quinqennal Euthanasie aux Pays-Bas

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Verslagen en meningen Temps de lecture : 378 min.

Summary of the Report The Dutch Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act (Wtl) came into force in 2002. Goals of the law include providing legal security for all involved, assuring prudent practice with regard to euthanasia and physician-assisted suicide by physicians, and providing an adequate framework for physicians to be accountable and for increased transparency and societal control. This report presents the results of the third evaluation of the efficacy and side-effects...

 PDF-bestand  Lees meer 

Nederland Richtlijn orgaandonatie na euthanasie

Auteur / Bron : Nederlandse transplantatie Stichting Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Verslagen en meningen Temps de lecture : 52 min.

Deel 1: Instructies voor de praktijk From page 49 in English.

 PDF-bestand  Lees meer 

Toutefois, le rapport souligne une réelle augmentation des déclarations d'euthanasies de patients atteints de démence ou de troubles psychiatriques. Parmi les 5516 déclarations de morts provoquées (euthanasie ou suicide assisté) ayant été enregistrées, 109 concernaient les patients atteints de démence. De plus, 56 patients ont été euthanasiés alors qu'ils présentaient des troubles psychiatriques. Ces chiffres sont à comparer à ceux de 2014 qui étaient respectivement de 81 et 41. C'est au pre...

 PDF-bestand  Lees meer 

Le Rapport annuel 2014 des 5 Commissions régionales qui contrôlent la pratique de l'euthanasie aux Pays-Bas, récemment publié, fait état d'une hausse de 10% des cas rapportés par rapport à 2013, année pour laquelle une hausse des cas de 15% avait déjà été rapportée. Il ressort de la lecture du rapport, que la grande majorité des personnes euthanasiées l'ont été à leur domicile (4309 personnes). 171 autres ont fini leurs jours à l'hôpital et 826 dans d'autres structures (maisons de repos, mais...

 PDF-bestand  Lees meer 

De regionale toetsingscommissies euthanasie in Nederland hebben gisteren hun jaarverslag voor 2013 gepubliceerd. Ten opzichte van 2012 zijn er 15% meer meldingen van zowel 'levensbeëindiging op verzoek' als hulp bij zelfdoding. De meest zorgwekkende ontwikkeling is de verdubbeling van levensbeëindiging bij dementen en de verdriedubbeling bij psychiatrische patiënten. Dementie In 2012 werden 42 meldingen gemaakt van euthanasie bij dementen, in 2013 gaat het over 97 meldingen. De to...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Verslag evaluatiecommissie euthanasie 2014

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Verslagen en meningen Temps de lecture : 39 min.

FEDERALE CONTROLE- EN EVALUATIECOMMISSIE EUTHANASIE : ZESDE VERSLAG AAN DE WETGEVENDE KAMERS 2012-2013

 PDF-bestand  Lees meer 

België Advies van de Raad van State /euthanasie/palliatievezor

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Verslagen en meningen Temps de lecture : 77 min.

Advies van de Raad van State /euthanasie/palliatievezor

De RAAD VAN STATE, afdeling wetgeving, algemene vergadering, op 22 maart 2001 door de voorzitter van de Senaat verzocht hem van advies te dienen over : 1. een wetsvoorstel « betreffende de euthanasie» (31.441/AVAG), 2. een wetsvoorstel « betreffende de palliatieve zorg » (31.442/AV-AG) heeft, na de zaken te hebben onderzocht op de zittingen van 30 mei 2001, 14 juni 2001 en 20 juni 2001, op laatstvermelde datum het volgende advies gegeven  (zie attach)

 PDF-bestand  Lees meer 

Nederland Nederland : euthanasie / jaarverslag 2011

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Verslagen en meningen Temps de lecture : 1 min.

Nederland : euthanasie  / jaarverslag 2011

Naar aanleiding van een in het jaarverslag 2010 opgenomen casus (nr. 10) hebben gesprekken plaatsgevonden met de artsenorganisatie KNMG over de in artikel 2, tweede lid WTL opgenomen schriftelijke wilsverklaring, in het bijzonder over de betekenis van die verklaring in een situatie van reversibel coma waarvoor de richtlijn “Euthanasie bij een verlaagd bewustzijn” niet is bedoeld. Mede naar aanleiding van dat overleg is de tekst in het nu voorliggend jaarverslag verduidelijkt, zie Hoofdstuk II...

Lees meer