Advies van de Raad van State /euthanasie/palliatievezor

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Zonder thematisch Verslagen en meningen Temps de lecture : 77 min.

 Afdrukken

De RAAD VAN STATE, afdeling wetgeving, algemene vergadering, op 22 maart 2001 door de voorzitter van de Senaat verzocht hem van advies te dienen over :

1. een wetsvoorstel « betreffende de euthanasie» (31.441/AVAG),

2. een wetsvoorstel « betreffende de palliatieve zorg » (31.442/AV-AG)

heeft, na de zaken te hebben onderzocht op de zittingen van 30 mei 2001, 14 juni 2001 en 20 juni 2001, op laatstvermelde datum het volgende advies gegeven  (zie attach)

Temps de lecture : 76 min. Downloaden