Begin van het leven

België Abortusverslag : onmogelijk om een juiste diagnose te maken van de redenen waarom vrouwen een abortus hebben

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Verslagen en meningen Temps de lecture : 19 min. (dont PDF)

Abortusverslag : onmogelijk om een juiste diagnose te maken van de redenen waarom vrouwen een abortus hebben

Volledige versie van de analyse HIER. 
In 2018 zijn 18.273 zwangerschapsafbrekingen gemeld volgens het nieuwe verslag (hierna "het Verslag") van de Nationale Commissie voor de evaluatie van de vrijwillige zwangerschapsafbreking (hierna: "de Commissie"). Dit cijfer is in 2019 licht gedaald tot 18.027 afbrekingen, wat neerkomt op één abortus per 7,7 geboorten of 8,4 vrouwen per 1.000 vrouwen in de vruchtbare leeftijd.
In 2018 verantwoordden 7.198 vrouwen (of bijna een derde van de gevallen) hun beslissing door "de afwezigheid van kinderwens op dat moment ", terwijl nog eens 3.389 vrouwen (of 14%) verklaarden hun "gezin als voltooid beschouwden".
De nieuwe wet van 15 oktober 2018 verplicht niet langer de noodsituatie te vermelden op het Registratieformulier. De opstellers van de wet achtten de verplichting te paternalistisch en strijdig met het idee van abortus als een "recht". De arts is dus vrij de redenen van de zwangerschapsafbreking al dan niet op te nemen. Uit het Verslag blijk...

 PDF-bestand  Lees meer 

Nederland Jaarrapportage 2018 van de Wet afbreking zwangerschap

Auteur / Bron : Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Verslagen en meningen Temps de lecture : 106 min. (dont PDF)

Jaarrapportage 2018 van de Wet afbreking zwangerschap

De jaarrapportage 2018 van de Wet afbreking zwangerschap, zoals opgesteld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Daarnaast informeer ik u met deze brief over de stand van zaken van de twee actielijnen die ik heb ingezet om het aantal herhaalde zwangerschapsafbrekingen terug te dringen, te weten: 1) het wegnemen van (financiële) belemmeringen voor langdurige anticonceptie voor vrouwen die een risico lopen op een herhaalde onbedoelde zwangerschap en 2) het versterken van de rol van de huisarts, zowel in het voortraject als tijdens de nazorg na een zwangerschapsafbreking.
De IGJ brengt haar rapportage jaarlijks uit op basis van de gegevens die de ziekenhuizen en klinieken met een vergunning onder de Wet afbreking zwangerschap wettelijk verplicht zijn aan te leveren. De inspectie geeft de aangeleverde cijfers weer en signaleert voor zo ver mogelijk trends die uit de registratie opgemaakt kunnen worden.
In 2018 werden in totaal 31.002 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd, ...

 PDF-bestand  Lees meer 

Nederland Jaarrapportage 2017 van de Wet afbreking zwangerschap

Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Verslagen en meningen Temps de lecture : 110 min. (dont PDF)

30.523 avortements aux Pays-Bas en 2017, c'est-à-dire 379 de plus qu'en 2016. Cette augmentation s'observe surtout chez les femmes qui habitent aux Pays-Bas (+546). Par contre, le nombre de femmes en provenance de la Belgique et qui ont avorté aux Pays-Bas a baissé de 527 en 2016, à 472 en 2017.
Ces chiffres ressortent du dernier Rapport 2017 de l'Inspection des Soins de santé et de la Jeunesse (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd,)

 PDF-bestand  Lees meer 

Nederland Jaarrapportage 2014 van de Wet afbreking zwangerschap

Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Verslagen en meningen Temps de lecture : 117 min. (dont PDF)

Jaarrapportage 2014 van de Wet afbreking zwangerschap

 PDF-bestand  Lees meer 

Nederland Jaarrapportage 2013 van de Wet afbreking zwangerschap

Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Verslagen en meningen Temps de lecture : 130 min. (dont PDF)

Jaarrapportage 2013 van de Wet afbreking zwangerschap

 PDF-bestand  Lees meer 

België Advies 57 Social Freezing

Auteur / Bron : Belgisch Raadgevend Comité voor Bioethiqk Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Verslagen en meningen Temps de lecture : 190 min. (dont PDF)

Belgisch Raadgevend Comité voor Bioethiek :
Advies nr. 57 van 16 december 2013 over de ethische aspecten van het invriezen van eicellen om leeftijdsgebonden  infertiliteit te voorkomen

 PDF-bestand  Lees meer 

België Advies 53: weigering van medische zorgen / foetus

Auteur / Bron : Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Verslagen en meningen Temps de lecture : 376 min. (dont PDF)

Advies 53: weigering van medische zorgen / foetus

Advies nr. 53 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek betreffende de weigering van medische zorgen door een zwangere vrouw met gevolgen voor de foetus
De oorspronkelijke adviesvraag over de casus van een HIV-positieve moeder die alle behandeling gedurende de zwangerschap en bevalling weigert, werd verruimd tot de weigering van medische zorgen door een zwangere vrouw met gevolgen voor de foetus.
In het advies worden eerst de medische aspecten van de specifieke casus van een HIV-positieve moeder uiteengezet. Hoewel de foetus geen juridische status heeft, vormt hij wel een entiteit in de zorgverlening: de foetus bestaat in het medische dossier en de zorgverleners voelen zich er verantwoordelijk voor. Er werd echter besloten om daar niet verder op in te gaan in het advies.
(...)
Over de draagwijdte van het basisprincipe van de autonomie van de zwangere vrouw bestaan er binnen het Comité twee strekkingen.
Volgens de ene strekking is het kind dat gaat geboren worden weliswaar geen j...

 PDF-bestand  Lees meer