Begin van het leven

België Abortusverslag : onmogelijk om een juiste diagnose te maken van de redenen waarom vrouwen een abortus hebben

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Verslagen en meningen Temps de lecture : 5 min.

Abortusverslag : onmogelijk om een juiste diagnose te maken van de redenen waarom vrouwen een abortus hebben

De nieuwe wet van 15 oktober 2018 verplicht niet langer de noodsituatie te vermelden op het Registratieformulier. De opstellers van de wet achtten de verplichting te paternalistisch en strijdig met het idee van abortus als een "recht". De arts is dus vrij de redenen van de zwangerschapsafbreking al dan niet op te nemen. Uit het Verslag blijkt dat in het jaar na de aanname van de wet 6.319 vrouwen of 35% geen reden meer lieten opnemen. De geregistreerde cijfers van de redenen waarom een a...

 PDF-bestand  Lees meer 

Nederland Jaarrapportage 2018 van de Wet afbreking zwangerschap

Auteur / Bron : Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Verslagen en meningen Temps de lecture : 27 min.

Jaarrapportage 2018 van de Wet afbreking zwangerschap

De jaarrapportage 2018 van de Wet afbreking zwangerschap, zoals opgesteld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Daarnaast informeer ik u met deze brief over de stand van zaken van de twee actielijnen die ik heb ingezet om het aantal herhaalde zwangerschapsafbrekingen terug te dringen, te weten: 1) het wegnemen van (financiële) belemmeringen voor langdurige anticonceptie voor vrouwen die een risico lopen op een herhaalde onbedoelde zwangerschap en 2) het versterken van de rol van ...

 PDF-bestand  Lees meer 

Nederland Jaarrapportage 2017 van de Wet afbreking zwangerschap

Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Verslagen en meningen Temps de lecture : 28 min.

30.523 avortements aux Pays-Bas en 2017, c'est-à-dire 379 de plus qu'en 2016. Cette augmentation s'observe surtout chez les femmes qui habitent aux Pays-Bas (+546). Par contre, le nombre de femmes en provenance de la Belgique et qui ont avorté aux Pays-Bas a baissé de 527 en 2016, à 472 en 2017. Ces chiffres ressortent du dernier Rapport 2017 de l'Inspection des Soins de santé et de la Jeunesse (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd,)

 PDF-bestand  Lees meer 

Nederland Jaarrapportage 2014 van de Wet afbreking zwangerschap

Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Verslagen en meningen Temps de lecture : 30 min.

Jaarrapportage 2014 van de Wet afbreking zwangerschap

 PDF-bestand  Lees meer 

Nederland Jaarrapportage 2013 van de Wet afbreking zwangerschap

Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Verslagen en meningen Temps de lecture : 34 min.

Jaarrapportage 2013 van de Wet afbreking zwangerschap

 PDF-bestand  Lees meer 

België Advies 57 Social Freezing

Auteur / Bron : Belgisch Raadgevend Comité voor Bioethiqk Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Verslagen en meningen Temps de lecture : 49 min.

Belgisch Raadgevend Comité voor Bioethiek : Advies nr. 57 van 16 december 2013 over de ethische aspecten van het invriezen van eicellen om leeftijdsgebonden  infertiliteit te voorkomen

 PDF-bestand  Lees meer 

België Advies 53: weigering van medische zorgen / foetus

Auteur / Bron : Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Verslagen en meningen Temps de lecture : 94 min.

Advies 53: weigering van medische zorgen / foetus

Advies nr. 53 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek betreffende de weigering van medische zorgen door een zwangere vrouw met gevolgen voor de foetus De oorspronkelijke adviesvraag over de casus van een HIV-positieve moeder die alle behandeling gedurende de zwangerschap en bevalling weigert, werd verruimd tot de weigering van medische zorgen door een zwangere vrouw met gevolgen voor de foetus. In het advies worden eerst de medische aspecten van de specifieke casus van een HIV-positieve ...

 PDF-bestand  Lees meer