Biomedisch onderzoek

België Advies 52 : menselijke cellen / reproductieve geneesk.

Auteur / Bron : Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Biomedisch onderzoek / Verslagen en meningen Temps de lecture : 71 min. (dont PDF)

Advies 52 : menselijke cellen / reproductieve geneesk.

Advies nr. 52 van 12 maart 2012 betreffende de ethische aspecten van enkele bepalingen van de Europese en Belgische regelgeving op het gebied van menselijke weefsels en cellen die worden gebruikt in het kader van de reproductieve geneeskunde
De omzetting van de Europese regelgeving op het gebied van menselijke weefsels en cellen in de Belgische wetgeving, heeft tot gevolg dat de werking van de Centra voor medisch begeleide voortplanting soms wordt bemoeilijkt zonder toegenomen veiligheid noch efficiëntie.
Ten eerste leidde het van kracht worden van de Wet Lichaamsmateriaal (2008) en zijn uitvoeringsbesluiten tot een verschillende interpretatie door de Nederlandstalige en Franstalige inspecteurs, zelfs al is letterlijke vertaling van de regelgeving correct.
Ten tweede houdt het steeds opnieuw testen van dezelfde donor een belangrijke, weinig te verantwoorden meerkost in voor de gemeenschap. Zo worden steeds opnieuw controles uitgevoerd in het kader van een donatie tussen ...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Activiteitenverslag 2008 – 2010 / Com. Onderzoek embryo

Auteur / Bron : Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo’s in vitro Gepubliceerd op : Thema : Biomedisch onderzoek / Verslagen en meningen Temps de lecture : 101 min. (dont PDF)

Activiteitenverslag 2008 – 2010 / Com. Onderzoek embryo

Adviezen van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro tijdens de periode 2008-2010
In 2008-2010 heeft de Commissie 14 adviesaanvragen ontvangen, waarvan er twee niet onder het toepassingsgebied van de Embryowet vallen.
- Titel van het project,
- Naam van de onderzoekers,
- Instelling waar het onderzoek wordt uitgevoerd,
- Duur van het project: begindatum en einddatum. Begindatum is de datum van goedkeuring van het project,
- Beschrijving van het project.

 PDF-bestand  Lees meer