Activiteitenverslag 2008 – 2010 / Com. Onderzoek embryo

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Biomedisch onderzoek / Zonder thematisch Verslagen en meningen Temps de lecture : 25 min.

 Afdrukken

Adviezen van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro tijdens de periode 2008-2010
In 2008-2010 heeft de Commissie 14 adviesaanvragen ontvangen, waarvan er twee niet onder het toepassingsgebied van de Embryowet vallen.
- Titel van het project,
- Naam van de onderzoekers,
- Instelling waar het onderzoek wordt uitgevoerd,
- Duur van het project: begindatum en einddatum. Begindatum is de datum van goedkeuring van het project,
- Beschrijving van het project.

  • Embryonale stamcellen
  • klonen
  • embryo
  • statuut van het embryo
  • genetische proeven
  • Genetica

Temps de lecture : 25 min. Downloaden


Vergelijkbare artikelen

Verslag commissie onderzoek / embryo's 2009

Verslag commissie onderzoek / embryo's 2009

- Begin van het leven

 Activiteitenverslag 2006-2007

Als voorzitter van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro heb ik de eer u, conform het artikel 10, § 4, van de wet van 11 mei 2003, het activiteitenrapport voor te stellen van het eerste werkjaar van deze Commissie.
Hoewel de wet dateert van 2003, werd omwille van het feit dat er te weinig kandidaat-leden waren de Commissie pas geïnstalleerd op 6 juni 2006.
Dit verslag behelst de periode van juni 2006, vanaf de in...

Lees meer

Advies 52 : menselijke cellen / reproductieve geneesk.

Advies 52 : menselijke cellen / reproductieve geneesk.

- Biomedisch onderzoek

Advies nr. 52 van 12 maart 2012 betreffende de ethische aspecten van enkele bepalingen van de Europese en Belgische regelgeving op het gebied van menselijke weefsels en cellen die worden gebruikt in het kader van de reproductieve geneeskunde

De omzetting van de Europese regelgeving op het gebied van menselijke weefsels en cellen in de Belgische wetgeving, heeft tot gevolg dat de werking van de Centra voor medisch begeleide voortplanting soms wordt bemoeilijkt zonder toegenomen veiligheid...

Lees meer