Biomedisch onderzoek

Wet van 20 juni 2002, houdende regels inzake handelingen met geslachtscellen en embryo's (Embryowet) Laatste bijwerking : 26 mei 2020 Officiële website van de Nederlandse Overheid 

 PDF-bestand  Lees meer 

België Wet inzake experimenten op de menselijke persoon

Gepubliceerd op : Thema : Biomedisch onderzoek Wetteksten Temps de lecture : 103 min.

(...) Alle experimenten, ook proeven inzake het bestuderen van bio-disponibiliteit en bio-equivalentie, worden ontworpen, toegepast en bekendgemaakt conform de  kwaliteitsvereisten in ethische en wetenschappelijke domeinen, die internationaal zijn erkend en die moeten worden gerespecteerd tijdens de planning, de toepassing, de registratie en de bekendmaking van de experimenten, en meer bepaald van proeven.

 PDF-bestand  Lees meer 

België Wet gebruik van menselijk lichaamsmateriaal

Gepubliceerd op : Thema : Biomedisch onderzoek Wetteksten Temps de lecture : 28 min.

19 december 2008 - Wet inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek.

 PDF-bestand  Lees meer 

België Wet onderzoek embryon in vitro

Gepubliceerd op : Thema : Biomedisch onderzoek Wetteksten Temps de lecture : 7 min.

11 MEI 2003. — Wet betreffende het onderzoek op embryo's in vitro

 PDF-bestand  Lees meer