Biomedisch onderzoek > Embryo-onderzoek

Nederland - Wet van 20 juni 2002, houdende regels inzake handelingen met geslachtscellen en embryo's (Embryowet)

Wet van 20 juni 2002, houdende regels inzake handelingen met geslachtscellen en embryo's (Embryowet)

Laatste bijwerking : 26 mei 2020

Officiële website van de Nederlandse Overheid 

 PDF-bestand  Lees meer 


België - Wet onderzoek embryon in vitro

11 MEI 2003. - Wet betreffende het onderzoek op embryo's in vitro

 PDF-bestand  Lees meer