Ziekten en handicaps > Zorgverleners

België KB ziekenhuizen / Etisch comité

Gepubliceerd op : Thema : Ziekten en handicaps / Zorgverleners Wetteksten Temps de lecture : 4 min.

12 AUGUSTUS 1994. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd. (B.S. 27/09/1994)  Samenstelling: Het Comité bestaat uit minstens 8 en hoogstens 15 leden, die beide geslachten vertegenwoordigen, waaronder : - een meerderheid artsen die aan het ziekenhuis of aan de ziekenhuisgroepering verbonden zijn; - minstens een huisarts die niet aan het ziekenhuis of aan de z...

 PDF-bestand  Lees meer