Einde van het leven > Wilsverklaringen

België KB euthanasie / wilsverklaring / registratie

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Wilsverklaringen Wetteksten Temps de lecture : 14 min.

27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld. (B.S. 07/06/2007)

 PDF-bestand  Lees meer 

België KB euthanasie / wilsverklaring / opgesteld

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Wilsverklaringen Wetteksten Temps de lecture : 2 min.

2 APRIL 2003. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken. (B.S. 13/05/2003)

 PDF-bestand  Lees meer