KB euthanasie / wilsverklaring / opgesteld

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Wilsverklaringen Wetteksten Temps de lecture : 2 min.

 Afdrukken

2 APRIL 2003. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken. (B.S. 13/05/2003)

  • vegetatieve coma
  • levenseinde
  • palliatieve zorg

Temps de lecture : 1 min. Downloaden