Begin van het leven > Prenatale diagnose

Nederland Regeling preïmplantatie genetische diagnostiek

Auteur / Bron : Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Prenatale diagnose Wetteksten Temps de lecture : 11 min.

PGD wordt uitgevoerd met in achtneming van het onderstaande beslissingskader. Dit beslissingskader is gebaseerd op het kabinetsstandpunt preïmplantatie genetische diagnostiek van 2008 (Kamerstukken II 2007/08, 29 323 nr. 46). Het is tot stand gekomen onder meer dankzij adviezen van ter zake deskundigen. Naast dit beslissingskader moet de richtlijn PGD, die op dit moment door beroepsgroepen (VKGN en NVOG) wordt voorbereid, worden toegepast. Hetzelfde geldt voor een richtlijn voor transport-PGD. 

 PDF-bestand  Lees meer