Begin van het leven

Veerkrachtige vrouwen: een nieuwe media geeft een stem aan vrouwen die een zwangerschap "in beroering" hebben doorgemaakt

"Ik was alleen en had geen steun van mijn familie", zegt een van de moeders. Door de getuigenissen van vrouwen die een zwangerschap vol angst, eenzaamheid en afwijzing van familie en vrienden hebben overwonnen, hoopt Résilientes zwangere vrouwen te helpen die met deze moeilijkheden worden geconfronteerd. Soms tegen het advies van hun familie of partner in, en ondanks een onzekere economische situatie, hebben ze de gok van het leven genomen en bewezen dat een ongeplande of ongewenste ...

Lees meer 

Zwangerschap: bestraling van het bovenlichaam heeft geen effect op het ongeboren kind

Auteur / Bron : IEB Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Nieuws Temps de lecture : 1 min.

Zwangerschap: bestraling van het bovenlichaam heeft geen effect op het ongeboren kind

Aan het onderzoek namen 43 deelnemers tussen 15 en 46 jaar deel van wie de moeder tijdens de zwangerschap was blootgesteld aan radiotherapie.  De deelnemers werden op vooraf bepaalde leeftijden in hun kindertijd gevolgd en vervolgens elke 5 jaar als ze volwassen waren. De onderzoekers gaven hen tests om intelligentie, aandacht en geheugen te meten. Ze verzamelden ook vragenlijsten van de ouders om de executieve en psychosociale functies van de kinderen te beoordelen. Deze tests werden ...

Lees meer 

België Miskraam: nieuw "omstandigheidsverlof" voor koppels vanaf het begin van de zwangerschap

Auteur / Bron : IEB Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Nieuws Temps de lecture : 1 min.

Miskraam: nieuw "omstandigheidsverlof" voor koppels vanaf het begin van de zwangerschap

 "Volgens studies loopt bijna 30% van de vrouwen het risico om een maand na het verlies van hun ongeboren kind aan posttraumatische stress te lijden. Dat wil ik niet negeren. Deze realiteit, benadrukt door de minister van Ambtenarenzaken, Petra de Sutter, riep op tot een betere erkenning van de pijn van vrouwen en koppels die met deze beproeving worden geconfronteerd. Tot nu toe hadden vrouwen die een miskraam kregen vóór 180 dagen zwangerschap (6 maanden) alleen recht op ziekteverlof (z...

Lees meer 

Het Europees Parlement voegt “de uitbuiting van GPA” toe aan de daden van mensenhandel

Auteur / Bron : EIB Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Het Europees Parlement voegt “de uitbuiting van GPA” toe aan de daden van mensenhandel

Op 23 april 2024 stemde het Europees Parlement voor een wijziging van de richtlijn inzake mensenhandel om draagmoederschap (GPA) op te nemen onder de handelingen van mensenhandel die de lidstaten verplicht zijn te bestraffen. Met 563 stemmen voor, 7 tegen en 17 onthoudingen moet de tekst nog worden goedgekeurd door de ministers van de lidstaten die zitting hebben in de Raad van de Europese Unie. Gezien de diversiteit van de Europese wetgeving op dit gebied, rijst de vraag welke impact dit zal...

Lees meer 

Abortus: het Europees Parlement roept op tot volledige decriminalisering

Auteur / Bron : IEB Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Abortus: het Europees Parlement roept op tot volledige decriminalisering

Hoewel resoluties van het Europees Parlement niet bindend zijn, geven ze niettemin het officiële standpunt van het wetgevende orgaan weer als een meerderheid van de Parlementsleden ervoor stemt. Het Handvest van de grondrechten is wel bindend voor de lidstaten, maar alleen als de zaken in kwestie onder de bevoegdheid van de Europese Unie vallen, wat niet het geval is voor abortus. Tot slot, om het Handvest te wijzigen, moet de wijziging die in de resolutie van het Parlement wordt voorgesteld, ...

Lees meer 

Hervorming van het Belgisch Strafwetboek: “zwangerschapsverlies” beschouwd als een aanval op de persoonlijke integriteit

In het nieuwe Wetboek van Strafrecht wordt “zwangerschapsverlies”, al dan niet opzettelijk veroorzaakt, aangemerkt als een “gewelddaad” die leidt tot derdegraads lichamelijk letsel. In tegenstelling tot het oude wetboek wordt nu rekening gehouden met de intentie om het verlies van de zwangerschap te veroorzaken (artikel 214). Dit delict wordt bestraft met een straf van niveau 4 (in tegenstelling tot een straf van niveau 3 als de dader niet de intentie had om zwangerschapsverlies te veroorz...

Lees meer 

Studie benadrukt verband tussen kunstmatige voortplanting en risico op placenta accreta

Auteur / Bron : IEB Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Nieuws Temps de lecture : 1 min.

Studie benadrukt verband tussen kunstmatige voortplanting en risico op placenta accreta

De studie, gepubliceerd op 29 maart 2024 in het tijdschrift Nature, onderzoekt de risicofactoren die samenhangen met het risico op placenta accreta* na een vaginale bevalling. Tot nu toe werd deze zwangerschapscomplicatie in de meeste gevallen gevonden bij vrouwen die een andere zwangerschapscomplicatie, placenta previa, hadden gehad. Uit het onderzoek bleek echter dat meer dan de helft van de gevallen van placenta accreta voorkwam bij vrouwen zonder voorgeschiedenis van placenta previa...

Lees meer 

Draagmoederschap: in Rome roept een omvangrijk panel van experten op tot een internationaal verbod op deze praktijk

Op 5 en 6 april vond in Rome een internationale conferentie plaats voor de universele afschaffing van onbaatzuchtig draagmoederschap Deze bijeenkomst van internationale experten maakt deel uit van de Verklaring van Casablanca, die op 3 maart 2023 werd ondertekend tijdens de conferentie waar dit initiatief werd gelanceerd (zie IEB News 14/3/23). Meer dan honderd experten van 75 nationaliteiten hebben sindsdien deze verklaring ondertekend, die staten en supranationale organisaties oproept om...

Lees meer 

Frankrijk Constitutionalisering van abortus in Frankrijk: een symbool met een hoog risico

Auteur / Bron : EIB Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Nieuws Temps de lecture : 3 min.

Constitutionalisering van abortus in Frankrijk: een symbool met een hoog risico

De gewetensclausule die specifiek betrekking heeft op abortus komt voort uit de Veil wet van 1975, die abortus decriminaliseerde. Deze wet bepaalt dat "een arts of verloskundige nooit verplicht is om een vrijwillige zwangerschapsonderbreking uit te voeren" en dat "geen enkele verloskundige, verpleegkundige of medisch assistent verplicht is om mee te werken aan een zwangerschapsonderbreking" (Wetboek Volksgezondheid). Dankzij deze bescherming kunnen werkers in de gezondheidszorg gebruik maken...

Lees meer 

De menopauze uitstellen of uitschalen dankzij het cryopreserveren van eierstokweefsel?

Auteur / Bron : IEB Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Nieuws Temps de lecture : 2 min.

De menopauze uitstellen of uitschalen dankzij het cryopreserveren van eierstokweefsel?

In de vroege dagen van 2024 publiceerde het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift American Journal of Obstetrics & Gynecology de resultaten van een onderzoek naar de haalbaarheid van het cryopreserveren van eierstokweefsel om de menopauze uit te stellen. "Voor het eerst in de geschiedenis van de geneeskunde hebben we de mogelijkheid om de menopauze uit te stellen of potentieel uit te schakelen”, zei Dr. Kutluk Oktay, auteur van de studie en directeur van het Laboratorium voor Moleculaire ...

Lees meer