Begin van het leven

België Opsporing van geslachtschromosoomafwijkingen voor de geboorte: Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek heeft sterke bedenkingen

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Flash expert Temps de lecture : 6 min.

Opsporing van geslachtschromosoomafwijkingen voor de geboorte: Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek heeft sterke bedenkingen

Niet-invasieve prenatale screening (NIPT) mag niet automatisch van toepassing zijn op afwijkingen aan geslachtschromosomen bij het ongeboren kind, aldus het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek (CCBB) in zijn 76e advies van 30 april 2021. Het Comité is er echter voorstander van dat toekomstige ouders op vrijwillige basis voor dit onderzoek kunnen kiezen, op voorwaarde dat zij vóór de test voldoende informatie krijgen en dat de resultaten op begrijpelijke en evenwichtige wijze aan hen wor...

 PDF-bestand  Lees meer 

Advies van de Raad van State over de amendementen op het wetsvoorstel ter versoepeling van de voorwaarden voor abortus: ethische en juridische analyse

Het verzoek om advies heeft betrekking op 30 amendementen aan het wetsvoorstel ‘tot wijziging van diverse wetsbepalingen teneinde de voorwaarden om tot een zwangerschapsafbreking over te gaan te versoepelen". Dit wetsvoorstel is op 20 december 2019 in tweede lezing aangenomen door de Commissie Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, na een eerste advies van de Raad van State. Tot dan toe had de Raad van State geen enkele kritiek op de tekst geuit, met uitzondering van de u...

 PDF-bestand  Lees meer 

RU-486ⓒ of medicamenteuze abortus: de vrouw wordt steeds vaker alleen gelaten bij abortus

Auteur / Bron : C. du Bus Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Flash expert Temps de lecture : 15 min.

RU-486ⓒ of medicamenteuze abortus: de vrouw wordt steeds vaker alleen gelaten bij abortus

Het gebruik van medicamenteuze abortus neemt toe en het wordt de meest gebruikte abortusmethode. In België vertegenwoordigde het 28% van de abortussen in 2017, tegenover slechts 15% in 2008. In Frankrijk werd het in 2018 al in bijna 70% van de gevallen toegepast. Dit Expert Flash biedt synthetische toelichting van de medicamenteuze abortus. Een belastend procedure voor de vrouw, in tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen. Hoe werkt dit abortieve product? Is de inname van Mif...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Wat de deskundigen in 2018 echt hebben gezegd over de huidige voorstellen over abortus

Auteur / Bron : C. du Bus Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Flash expert Temps de lecture : 4 min.

Wat de deskundigen in 2018 echt hebben gezegd over de huidige voorstellen over abortus

In deze Flash Expert (zie hieronder) presenteert het Europees Instituut van Bio-ethiek de analyse van alle parlementaire hoorzittingen van de 20 deskundigen, gehouden in mei-juni 2018 over de herziening van de abortuswet. Een grote meerderheid van de ondervraagde deskundigen blijkt geen commentaar te hebben geleverd op 7 van de 9 voornaamste maatregelen die binnenkort goedgekeurd zullen worden. Bovendien blijkt uit het verslag van de hoorzittingen dat geen enkel van deze maatregelen, zoals...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Waarom abortus geen medische handeling is

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Flash expert Temps de lecture : 5 min.

Waarom abortus geen medische handeling is

Abortus wordt soms een 'medische handeling' genoemd omdat de praktijk bij wet aan een arts wordt toevertrouwd. Het is echter noodzakelijk om de aard van een handeling te onderzoeken om te concluderen of deze al dan niet een medische handeling is, onder meer bepaald door het doel ervan, en niet alleen door de hoedanigheid van de persoon die de handeling stelt... Lees hier verder het nieuw Expert Flash van EIB.

 PDF-bestand  Lees meer