Begin van het leven

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het draagmoederschap

Auteur / Bron : I. Bone Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Jurisprudentieteksten Temps de lecture : 5 min.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het draagmoederschap

Gezien de ethische vragen die bij het draagmoederschap aan de orde zijn, beschikken de lid­staten van de Raad van Europa over een ruime beoordelingsmarge, zowel inzake de toelaatbaarheid van deze voortplantingswijze als voor de erkenning van de afstammingsband tussen de wensouders en de kinderen die op die wijze rechtsgeldig in het buitenland zijn verwekt. Het Hof is echter van oordeel dat deze beoordelingsmarge beperkter kan zijn omdat de afstamming tot de ‘wezenlijke aspecten van de id...

Lees meer 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en medisch begeleide voortplanting

Auteur / Bron : I. Bone (IEB) Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Jurisprudentieteksten Temps de lecture : 3 min.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en medisch begeleide voortplanting

Bij de toetsing van die beoordelingsmarge aanvaardt het Hof dat de lidstaten morele bezwaren tegen of de maatschappelijke aanvaardbaarheid van MBV-technieken mogen opwerpen. Het feit dat er binnen de Raad van Europa onvoldoende consensus bestaat over bepaalde MBV-technieken (zoals sperma- of eicellendonatie bij in vitro fertilisatie IVF), speelt daarbij zeker een rol (S.H. en anderen t. Oostenrijk, reeds aangehaald). Het Hof wijst erop dat de technieken nog in volle ontwikkeling zijn en deze...

Lees meer