Einde van het leven > Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

België Euthanasiegevallen in België in 2020 : een verband met COVID ?

Auteur / Bron : Institut Européen de Bioéthique Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord Flash expert Temps de lecture : 6 min.

Euthanasiegevallen in België in 2020 : een verband met COVID ?

Op 2 maart 2021 publiceerde de Federale Commissie voor de controle en de evaluatie van euthanasie in België (hierna "de Commissie" genoemd) de statistische gegevens met betrekking tot het aantal euthanasiegevallen, aangegeven in de loop van het jaar 2020. Het eerste dat uit de gepubliceerde gegevens naar voren komt, is een ongekende daling van het aantal euthanasiegevallen die in 2020 bij de Commissie werden aangegeven, vergeleken met 2019: van 2656 euthanasiegevallen die in 2019 werden a...

 PDF-bestand  Lees meer 

Euthanasie voor psychiatrische aandoeningen of dementie in België : analyse van de officieel gerapporteerde gevallen

       Een studie gepubliceerd in de BMC Psychiatry, onderzocht de evolutie in het aantal gevallen van euthanasie voor dementie en psychiatrisch lijden, tussen 2002 en 2013. Wat zijn de demografische en klinische kenmerken van deze patiënten? Wat waren de beweegredenen van patiënten in het nemen van de beslissing voor euthanasie? Het aandeel van gevallen van euthanasie voor psychiatrisch lijden en dementie steeg progressief van 0,5% in de periode van 2002 tot 2007, naar 3% in 2013. De stud...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Richtlijnen betreffende euthanasie in Vlaanderen

Auteur / Bron : C. du Bus Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord Flash expert Temps de lecture : 7 min.

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen heeft onlangs richtlijnen gepubliceerd voor hulpverleners die geconfronteerd zijn met een euthanasievraag van een meerderjarig. Eigenlijk is deze zgn. ‘Richtlijn Euthanasie' voornamelijk ter bestemming van de artsen en de verpleegkundigen. Het biedt hen richtlijnen die ze moeten observeren vanaf de vraag tot de uitvoering van euthanasie. Het is merkwaardig dat de gedragslijnen afkomstig zijn van de Federatie Palliatieve Zorg en dat ze ook begrepen z...

 PDF-bestand  Lees meer