Euthanasie voor psychiatrische aandoeningen of dementie in België : analyse van de officieel gerapporteerde gevallen

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord Flash expert Temps de lecture : 4 min.

 Afdrukken

       Een studie gepubliceerd in de BMC Psychiatry, onderzocht de evolutie in het aantal gevallen van euthanasie voor dementie en psychiatrisch lijden, tussen 2002 en 2013. Wat zijn de demografische en klinische kenmerken van deze patiënten? Wat waren de beweegredenen van patiënten in het nemen van de beslissing voor euthanasie?

Het aandeel van gevallen van euthanasie voor psychiatrisch lijden en dementie steeg progressief van 0,5% in de periode van 2002 tot 2007, naar 3% in 2013.

De studie vermeldt dat een grote meerderheid van de Belgische artsen euthanasie voor terminale patiënten ondersteunt. Er blijken echter geen gegevens beschikbaar te zijn over de houding van Belgische artsen omtrent euthanasie voor demente en psychiatrische patiënten.

Temps de lecture : 3 min. Downloaden