Rechten en vrijheden > Verwantschap

Ouderschap van personen van hetzelfde geslacht: EU-Hof van Justitie dwingt lidstaten om geboorteakten te erkennen... om vrij verkeer te waarborgen.

Ouderschap van personen van hetzelfde geslacht: EU-Hof van Justitie dwingt lidstaten om geboorteakten te erkennen... om vrij verkeer te waarborgen.

Is de afstamming van een kind van een paar van hetzelfde geslacht in een EU-land bindend voor andere EU-lidstaten?

Dit is een netelige vraag die het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft beantwoord in een arrest van 14 december 2021.

De feiten

Een vrouw met de Bulgaarse nationaliteit en haar Britse partner wonen sinds 2015 in Spanje en zijn in 2018 getrouwd. Hun dochter is in 2019 in Spanje geboren en op haar geboorteakte, opgesteld door de Spaanse autoriteiten, worden beide vrouwen als haar twee moeders vermeld, zonder te omschrijven wie van hen het kind ter wereld heeft gebracht.

Het kind kan noch de Britse noch de Spaanse nationaliteit verkrijgen, maar wel de Bulgaarse, aangezien het uit een Bulgaarse moeder is geboren. De Bulgaarse autoriteiten weigerden het echter een Bulgaars identiteitsbewijs te geven - zonder welk het niet buiten Spanje kan reizen - omdat voor een dergelijk document een Bulgaarse geboorteakte vereist is. Volgens de Bulgaarse overheid kan de...

Lees meer 


Verenigd Koninkrijk: een jonge vrouw die met een handicap werd geboren krijgt een schadevergoeding

Verenigd Koninkrijk - Verenigd Koninkrijk: een jonge vrouw die met een handicap werd geboren krijgt een schadevergoeding

In een vonnis van 1 december 2021 heeft een Britse rechter een huisarts aansprakelijk gesteld voor de geboorte van een gehandicapt kind bij één van zijn patiënten. De dokter wordt verweten niet te hebben gehandeld volgens het Britse formularium voor de huisartsenpraktijk dat voor de voorkoming van een open ruggetje (spina bifida) bij het kind foliumzuur­sup­plementen voorschrijft zowel vóór als tijdens de eerste 12 weken van de zwangerschap.

Bij de geboorte van Evie Toombes werd een open rug vastgesteld. Op haar 20ste is ze nog steeds zeer verzwakt en door de zware behandeling dagenlang bedlegerig. Haar mobiliteit is ernstig aangetast. Toch is de jongedame erin geslaagd haar passie voor het paardrij­den waar te maken en is ze nu een gevierde jumping-springster.

In haar rechtszaak argumenteerde ze dat de arts foliumzuursupplementen had dienen aan te raden vanaf de eerste raadpleging en dus reeds voor haar moeder zwanger werd en gedurende de eerste weken van haar zwangerschap. Haar m...

Lees meer 


"Ik wil een kind": een reality show over het krijgen van een kind zonder een echtelijke relatie

België - "Ik wil een kind": een reality show over het krijgen van een kind zonder een echtelijke relatie

De eerste aflevering van het programma "Ik wil een kind" is uitgezonden op de Vlaamse televisiezender VTM. Het doel van de show is een beroep te doen op paren, heteroseksuele of homoseksuele, en ook op alleenstaanden, die graag een kind zouden willen krijgen zonder een echtelijke relatie, met twee, drie of meer personen.

 

 In de praktijk

De presentatrice van het programma, Dina Tersago, vertrekt van de veronderstelling dat dergelijke situaties in Vlaanderen en Nederland al bestaan, maar zeldzaam en weinig bekend zijn. Zij ontmoette twee "groepen" van co-ouders, beide bestaande uit een mannelijk homoseksueel paar en een alleenstaande vrouw. Telkens kwam het initiatief van de vrouw, die een kind wilde hebben zolang zij oud genoeg was, maar geen zielsverwant had gevonden. De vrouwen wendden zich vervolgens tot online platforms waar zij homoseksuele paren vonden die ook een kind wilden. Na verscheidene bijeenkomsten en besprekingen over de voogdij en de opvoeding van het toekomstige ...

Lees meer 


Man wordt vrouw: Franse Hof van Cassatie weigert haar de status van 'moeder' toe te kennen

Frankrijk - Man wordt vrouw: Franse Hof van Cassatie weigert haar de status van 'moeder' toe te kennen

Hoe registreer je de afstamming van een kind dat geboren is uit een koppel dat bestaat uit een vrouw en een man die een vrouw is geworden (transgender)? Is het een kwestie om aan het kind, naast de moeder die het heeft gebaard, een tweede moeder te geven, zelfs als deze laatste de biologische afstammingsband te danken heeft aan de spermatozoïden, d.w.z. aan de 'mannelijke'  gameten?

Op deze bijzondere vraag antwoordt het Franse Hof van Cassatie betrekkelijk duidelijk in een arrest van 16 september jongstleden.

  Achtergrond

De zaak is ontstaan uit de stappen die een man heeft ondernomen die een vrouw was geworden en zijn status als moeder wilde laten erkennen door de burgerlijke stand ten aanzien van een kind dat na zijn geslachtsverandering is verwekt. Het verzoek werd achtereenvolgens afgewezen door de griffier en de rechtbank van eerste aanleg, die beide eraan herinnerden dat "het moederschap een biologische realiteit is 'die wordt bewezen door de zwangerschap en de be...

Lees meer 


MBV : Luxemburg wil de toegang van kinderen tot hun afkomst garanderen

Luxemburg - MBV : Luxemburg wil de toegang van kinderen tot hun afkomst garanderen

De Luxemburgse minister van Justitie Sam Tanson heeft op 7 oktober een wetsvoorstel ingediend om de toegang tot de herkomst van het kind te garanderen, ongeacht of het kind is geboren in een discrete geboorte, is geadopteerd of is geboren als gevolg van een medisch begeleide voortplanting (MBV) door gametendonatie.

 

Al meer dan zeven jaar vragen verschillende instanties in Luxemburg om de invoering van een wettelijk kader voor de toegang van kinderen tot hun afkomst: de Raad van State had dit verzoek gedaan met betrekking tot adoptie in 2013 en opnieuw in 2016, toen de hervorming van de afstamming werd ingevoerd. De Ombudscommissie voor de Rechten van het Kind had in verband met dezelfde hervorming opgemerkt dat "de tijd van de anonimiteit voorbij is. We moeten het recht van het kind beschermen om zijn of haar afkomst te kennen, zowel biologisch als sociaal, die samenstellende elementen zijn van zijn of haar persoon en persoonlijkheid. »

 

De "geheime" bevalling

 

In teg...

Lees meer 


Een vondelingenluik binnenkort beschikbaar in Brussel ?

België - Een vondelingenluik binnenkort beschikbaar in Brussel ?

Na 3 jaar procederen is het verbod op een vondelingenluik, uitgevaardigd door de burgemeester van Evere, eindelijk opgeheven door de Raad van State. In september 2017 stond de vzw Corvia op het punt om een nieuw opvangcentrum voor verlaten baby's te openen. In Antwerpen bestaat al zo'n 20 jaar een vondelingenluik. Het bestaat uit een soort van baby-mand die toegankelijk is vanaf de straat, waarin een moeder die het zich niet kan veroorloven om voor haar kind te zorgen, de baby anoniem kan plaatsen. Zodra de deur van de babybox gesloten is, wordt een zorgverlener in het opvangcentrum onmiddellijk gewaarschuwd om voor de baby te zorgen. Als de moeder op haar beslissing om de baby achter te laten terugkomt, kan ze haar baby binnen de zes maanden komen ophalen.

Het verbod was gebaseerd op gezondheids- en veiligheidsredenen voor de pasgeborenen die in de vondelingenluik zouden worden geplaatst, en tevens op de onverenigbaarheid van het systeem met het strafrechtelijke verbod om een kind ...

Lees meer