Rechten en vrijheden

Ouderschap van personen van hetzelfde geslacht: EU-Hof van Justitie dwingt lidstaten om geboorteakten te erkennen... om vrij verkeer te waarborgen.

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Rechten en vrijheden Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Ouderschap van personen van hetzelfde geslacht: EU-Hof van Justitie dwingt lidstaten om geboorteakten te erkennen... om vrij verkeer te waarborgen.

Het kind kan noch de Britse noch de Spaanse nationaliteit verkrijgen, maar wel de Bulgaarse, aangezien het uit een Bulgaarse moeder is geboren. De Bulgaarse autoriteiten weigerden het echter een Bulgaars identiteitsbewijs te geven - zonder welk het niet buiten Spanje kan reizen - omdat voor een dergelijk document een Bulgaarse geboorteakte vereist is. Volgens de Bulgaarse overheid kan de geboorteakte echter niet worden opgesteld zonder informatie over de identiteit van de biologische moeder...

Lees meer 

Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk: een jonge vrouw die met een handicap werd geboren krijgt een schadevergoeding

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Rechten en vrijheden Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Verenigd Koninkrijk: een jonge vrouw die met een handicap werd geboren krijgt een schadevergoeding

Maar zelfs als een spina bifida was voorkomen, bestaat er natuurlijk geen enkele zekerheid dat Evie gezond en vrij van enige andere aandoening ter wereld komt. De rechter ziet het anders: 'Alhoewel de verwekking op een later tijdstip van een genetisch verschillend individu zou zijn, kon de rechtbank tijdens een eerdere hoorzitting vaststellen dat de verwekking op een later tijdstip naar alle waarschijnlijkheid een baby in goede gezondheid zou opleveren. Bijgevolg kan de eiseres zoals...

Lees meer 

België "Ik wil een kind": een reality show over het krijgen van een kind zonder een echtelijke relatie

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Rechten en vrijheden Nieuws Temps de lecture : 3 min.

"Ik wil een kind": een reality show over het krijgen van een kind zonder een echtelijke relatie

De presentatrice van het programma, Dina Tersago, vertrekt van de veronderstelling dat dergelijke situaties in Vlaanderen en Nederland al bestaan, maar zeldzaam en weinig bekend zijn. Zij ontmoette twee "groepen" van co-ouders, beide bestaande uit een mannelijk homoseksueel paar en een alleenstaande vrouw. Telkens kwam het initiatief van de vrouw, die een kind wilde hebben zolang zij oud genoeg was, maar geen zielsverwant had gevonden. De vrouwen wendden zich vervolgens tot online platforms...

Lees meer 

Verenigd Koninkrijk Studente verloskunde onderdrukt voor haar pro-life houding: universiteit verontschuldigt zich

Auteur / Bron : C. du Bus (IEB); CNA (27/11/2020) Gepubliceerd op : Thema : Rechten en vrijheden Nieuws Temps de lecture : 1 min.

Studente verloskunde onderdrukt voor haar pro-life houding: universiteit verontschuldigt zich

Zij ontving een klacht van de verantwoordelijken van haar school voor vroedkunde een paar dagen na een schoolbeurs waar de studente een stand had als voorzitter van de Nottingham Students for Life, een door de universiteit goedgekeurde studentengroep die het leven van de conceptie tot de natuurlijke dood promoot. Ze werd bekritiseerd voor het uiten van "persoonlijke meningen over seksuele reproductieve gezondheid in het publieke domein (ook in de pers en op sociale netwerken) op een manier...

Lees meer 

Frankrijk Man wordt vrouw: Franse Hof van Cassatie weigert haar de status van 'moeder' toe te kennen

Auteur / Bron : courdecassation.fr ; dalloz-actualite.fr Gepubliceerd op : Thema : Rechten en vrijheden Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Man wordt vrouw: Franse Hof van Cassatie weigert haar de status van 'moeder' toe te kennen

De zaak is ontstaan uit de stappen die een man heeft ondernomen die een vrouw was geworden en zijn status als moeder wilde laten erkennen door de burgerlijke stand ten aanzien van een kind dat na zijn geslachtsverandering is verwekt. Het verzoek werd achtereenvolgens afgewezen door de griffier en de rechtbank van eerste aanleg, die beide eraan herinnerden dat "het moederschap een biologische realiteit is ‘die wordt bewezen door de zwangerschap en de bevalling". In 2018 liet het Hof van Beroep ...

Lees meer 

Luxemburg MBV : Luxemburg wil de toegang van kinderen tot hun afkomst garanderen

Auteur / Bron : C. du Bus (IEB) Gepubliceerd op : Thema : Rechten en vrijheden Nieuws Temps de lecture : 2 min.

MBV : Luxemburg wil de toegang van kinderen tot hun afkomst garanderen

Al meer dan zeven jaar vragen verschillende instanties in Luxemburg om de invoering van een wettelijk kader voor de toegang van kinderen tot hun afkomst: de Raad van State had dit verzoek gedaan met betrekking tot adoptie in 2013 en opnieuw in 2016, toen de hervorming van de afstamming werd ingevoerd. De Ombudscommissie voor de Rechten van het Kind had in verband met dezelfde hervorming opgemerkt dat "de tijd van de anonimiteit voorbij is. We moeten het recht van het kind beschermen om zijn...

Lees meer 

België Een vondelingenluik binnenkort beschikbaar in Brussel ?

Auteur / Bron : C. du Bus (IEB) ; lavenir.net Gepubliceerd op : Thema : Rechten en vrijheden Nieuws Temps de lecture : 1 min.

Een vondelingenluik binnenkort beschikbaar in Brussel ?

Na 3 jaar procederen is het verbod op een vondelingenluik, uitgevaardigd door de burgemeester van Evere, eindelijk opgeheven door de Raad van State. In september 2017 stond de vzw Corvia op het punt om een nieuw opvangcentrum voor verlaten baby's te openen. In Antwerpen bestaat al zo'n 20 jaar een vondelingenluik. Het bestaat uit een soort van baby-mand die toegankelijk is vanaf de straat, waarin een moeder die het zich niet kan veroorloven om voor haar kind te zorgen, de baby anoniem kan pla...

Lees meer 

Nieuw-Zeeland: Als euthanasie wordt gelegaliseerd, zullen gezondheidsinstellingen zich dan ertegen kunnen verzetten?

Auteur / Bron : C. du Bus (EIB); courtsofnz.govt.nz ; stuff.co.nz (5/8/2020) Gepubliceerd op : Thema : Rechten en vrijheden Nieuws Temps de lecture : 1 min.

Nieuw-Zeeland: Als euthanasie wordt gelegaliseerd, zullen gezondheidsinstellingen zich dan ertegen kunnen verzetten?

Op 19 september zal de bevolking van Nieuw-Zeeland via een referendum beslissen over de legalisering van euthanasie. Op 13 november 2019 heeft het Parlement al een wet aangenomen die euthanasie niet strafbaar stelt, maar die nu in stemming moet worden gebracht. De centra voor palliatieve zorg ("hospices") van het land, die vrezen dat de nieuwe wet hun zorgethiek zou ondermijnen door hen te dwingen tot euthanasie, hebben het voortouw genomen door de Hoge Raad te vragen de gevolgen van de...

Lees meer