Begin van het leven > Eugenetica

Frankrijk VN hekelt Frans beleid gehandicapten

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Eugenetica Nieuws Temps de lecture : 1 min.

VN hekelt Frans beleid gehandicapten

Bijzondere aandacht ging uit naar de bespreking van Wet 2005-102 van 11 februari 2005 betreffende gelijke rechten en kansen, participatie en burgerschap van personen met een handicap. Die wet is gericht op preventie en medische behandeling van handicaps. Hij definieert een "medisch-sociaal zorgmodel" dat, volgens het Comité, de systematische institutionalisering van personen op grond van hun handicap bevordert. Deze aanpak wordt als "paternalistisch" omschreven. In plaats daarvan beveelt de ...

Lees meer 

Verenigd Koninkrijk Doet de geboorte van kinderen met het syndroom van Down "het lijden van de wereld" toenemen?

Auteur / Bron : Europees Instituut vor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Eugenetica Nieuws Temps de lecture : 3 min.

Doet de geboorte van kinderen met het syndroom van Down "het lijden van de wereld" toenemen?

Op 9 mei verklaarde emeritus bioloog Richard Dawkins van Oxford aan RTE Radio dat het krijgen van een kind met het syndroom van Down "het lijden van de wereld" vergroot en dat het aborteren van het kind een "verstandigere en voorzichtigere" keuze was. Tegenover presentator Brendan O'Connor, zelf vader van een kind met het syndroom van Down, legde hij uit dat "je de hoeveelheid geluk in de wereld waarschijnlijk meer zou vergroten door in plaats daarvan een ander kind zou nemen". Hij voegde...

Lees meer 

Gedwongen abortus en sterilisatie: "etnische eugenetica" tegenover de Oeigoeren in China?

Auteur / Bron : T. de Ligny ; A. Zenz Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Eugenetica Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Gedwongen abortus en sterilisatie: "etnische eugenetica" tegenover de Oeigoeren in China?

Het niet naleven van deze geboortebeperkende maatregelen (d.w.z. het hebben van meer kinderen dan het maximaal toegestane aantal, of in een te korte tijd) zou leiden tot strenge sancties (zie tabel in het Journal of Political Risk), namelijk het sturen naar "transformatie door middel van onderwijs" kampen. In de regio Xinjiang  zijn er meer dan 1.000 van dergelijke kampen, die momenteel 700.000 tot 1.000.000 personen bevatten die tot deze etnische minderheden behoren. In deze kampen zou de ...

Lees meer 

Personen met een handicap: de VN wijst op een liberale eugenetica

Auteur / Bron : IEB Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Eugenetica Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Personen met een handicap: de VN wijst op een liberale eugenetica

De speciale rapporteur herinnert eraan dat onze samenlevingen vandaag de dag nog te vaak een negatief en bevooroordeeld beeld van een handicap hebben. Dit beeld is geworteld in "capacityisme", een vorm van discriminatie van personen met een handicap, die de waarde van een persoon bindt aan zijn mentale of fysieke capaciteiten . Toch kunnen mensen met een handicap, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, genieten van een goede of zelfs betere levenskwaliteit dan de rest van de bevolking,...

Lees meer