Begin van het leven > Eugenetica

Frankrijk VN hekelt Frans beleid gehandicapten

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Eugenetica Nieuws Temps de lecture : 3 min.

VN hekelt Frans beleid gehandicapten

Tijdens zijn laatste zitting uitte het Comité van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD)* zijn bezorgdheid over de aanpak van de gehandicaptenproblematiek in Frankrijk. De conclusies van deze beoordeling (Concluding Observations) werden op 14 september bekendgemaakt. 
Bijzondere aandacht ging uit naar de bespreking van Wet 2005-102 van 11 februari 2005 betreffende gelijke rechten en kansen, participatie en burgerschap van personen met een handicap. Die wet is gericht op preventie en medische behandeling van handicaps. Hij definieert een "medisch-sociaal zorgmodel" dat, volgens het Comité, de systematische institutionalisering van personen op grond van hun handicap bevordert. Deze aanpak wordt als "paternalistisch" omschreven. In plaats daarvan beveelt de VN een model aan dat de autonomie, gelijkheid en vrijheid van mensen op alle terreinen van het leven erkent.
Het Comité hekelt ook de negatieve stereotypen die in Frankrijk over gehandicapten wor...

Lees meer 

Verenigd Koninkrijk Doet de geboorte van kinderen met het syndroom van Down "het lijden van de wereld" toenemen?

Auteur / Bron : Europees Instituut vor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Eugenetica Nieuws Temps de lecture : 9 min.

Doet de geboorte van kinderen met het syndroom van Down "het lijden van de wereld" toenemen?

Op 9 mei verklaarde emeritus bioloog Richard Dawkins van Oxford aan RTE Radio dat het krijgen van een kind met het syndroom van Down "het lijden van de wereld" vergroot en dat het aborteren van het kind een "verstandigere en voorzichtigere" keuze was. Tegenover presentator Brendan O'Connor, zelf vader van een kind met het syndroom van Down, legde hij uit dat "je de hoeveelheid geluk in de wereld waarschijnlijk meer zou vergroten door in plaats daarvan een ander kind zou nemen". Hij voegde eraan toe dat dit niet alleen geldt voor het Down-syndroom, maar voor alle ernstig invaliderende aandoeningen die door prenatale diagnose vroegtijdig kunnen worden opgespoord.
Elk jaar worden talrijke baby's met het syndroom van Down geaborteerd wanneer hun handicap in de baarmoeder wordt ontdekt (zie EIB-dossier over prenatale screening - Franse versie). Vaak wordt vergeten dat mensen met het syndroom van Down weliswaar niet altijd in staat zijn om betaald werk te verrichten, maar wel zeer...

Lees meer 

Gedwongen abortus en sterilisatie: "etnische eugenetica" tegenover de Oeigoeren in China?

Auteur / Bron : T. de Ligny ; A. Zenz Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Eugenetica Nieuws Temps de lecture : 5 min.

Gedwongen abortus en sterilisatie: "etnische eugenetica" tegenover de Oeigoeren in China?

Op 15 juli publiceerde onderzoeker Adrian Zenz een rapport in de Jamestown Foundation getiteld "Sterilisaties, IUD's en Gedwongen Geboortepreventie: de Chinese communistische partijcampagne om het Oeigoerse geboortecijfer in Xinjiang te verminderen".
 
Bevolkingsgroei en geboortebeperking
De onderzoeker baseert zich op de officiële statistieken van de Chinese autoriteiten, volgens welke de natuurlijke bevolkingsgroei in Xinjiang is gedaald van 7,13 naar 6,4 per 1000 inwoners t.o. het nationaal gemiddelde van 10,48 ‰ in China als geheel (zie tabel uit het rapport van A. Zeng).
Een dergelijk verschil kan worden verklaard door verschillende geboortebeperkende maatregelen die specifiek gericht zijn op de provincie Xinjiang, en meer in het bijzonder op de moslimbevolking: Oeigoeren, Kirgizië, Hui en Kazachen. De gekozen strategieën zijn divers: preventieve campagnes, beperking van het aantal kinderen per huishouden, gratis anticonceptie en abortus, enz.
In de praktijk is het gebrek a...

Lees meer 

Personen met een handicap: de VN wijst op een liberale eugenetica

Auteur / Bron : IEB Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Eugenetica Nieuws Temps de lecture : 6 min.

Personen met een handicap: de VN wijst op een liberale eugenetica

In haar jaarverslag aan de Raad voor Mensenrechten heeft de speciale VN-rapporteur voor de rechten van personen met een handicap, Catalina Devandas-Aguilar, de liberale eugenetica , waarvan personen met een handicap het slachtoffer zijn in onze samenlevingen, aan de kaak gesteld.
De speciale rapporteur herinnert eraan dat onze samenlevingen vandaag de dag nog te vaak een negatief en bevooroordeeld beeld van een handicap hebben. Dit beeld is geworteld in "capacityisme", een vorm van discriminatie van personen met een handicap, die de waarde van een persoon bindt aan zijn mentale of fysieke capaciteiten . Toch kunnen mensen met een handicap, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, genieten van een goede of zelfs betere levenskwaliteit dan de rest van de bevolking, zoals blijkt uit de opiniepeilingen die in het verslag worden genoemd.
"Liberale eugenetica''.
Het rapport richt zich ook op de ongelukkige gevolgen van technieken zoals pre-implantatie genetische diagnostiek...

Lees meer