Gedwongen abortus en sterilisatie: "etnische eugenetica" tegenover de Oeigoeren in China?

 Afdrukken

Thema : Begin van het leven / Eugenetica

Nieuws -

Gepubliceerd op : 14/08/2020

Auteur / Bron : T. de Ligny ; A. Zenz

Op 15 juli publiceerde onderzoeker Adrian Zenz een rapport in de Jamestown Foundation getiteld "Sterilisaties, IUD's en Gedwongen Geboortepreventie: de Chinese communistische partijcampagne om het Oeigoerse geboortecijfer in Xinjiang te verminderen".

 

Bevolkingsgroei en geboortebeperking

De onderzoeker baseert zich op de officiële statistieken van de Chinese autoriteiten, volgens welke de natuurlijke bevolkingsgroei in Xinjiang is gedaald van 7,13 naar 6,4 per 1000 inwoners t.o. het nationaal gemiddelde van 10,48 ‰ in China als geheel (zie tabel uit het rapport van A. Zeng).

Een dergelijk verschil kan worden verklaard door verschillende geboortebeperkende maatregelen die specifiek gericht zijn op de provincie Xinjiang, en meer in het bijzonder op de moslimbevolking: Oeigoeren, Kirgizië, Hui en Kazachen. De gekozen strategieën zijn divers: preventieve campagnes, beperking van het aantal kinderen per huishouden, gratis anticonceptie en abortus, enz.

In de praktijk is het gebrek aan toestemming van vrouwen zelden een obstakel voor de toepassing van deze maatregelen.

 

Opsluitingskampen

Het niet naleven van deze geboortebeperkende maatregelen (d.w.z. het hebben van meer kinderen dan het maximaal toegestane aantal, of in een te korte tijd) zou leiden tot strenge sancties (zie tabel in het Journal of Political Risk), namelijk het sturen naar "transformatie door middel van onderwijs" kampen. In de regio Xinjiang  zijn er meer dan 1.000 van dergelijke kampen, die momenteel 700.000 tot 1.000.000 personen bevatten die tot deze etnische minderheden behoren. In deze kampen zou de scheiding van koppels systematisch gebeuren, wat dan de voornaamste reden zou zijn voor de afname van de vruchtbaarheid.

 

Abortus en gedwongen sterilisatie

Veel getuigenissen wijzen ook op het bestaan van andere praktijken die minstens even problematisch zijn, zoals gedwongen abortus of IUD-bemiddeling. Onder deze getuigenissen vermelden we het geval van Reyhangul, geïnterviewd door La Libre Belgique: zij legt met name uit dat zij reeds in de jaren 2000 gedwongen abortussen (door aspiratie) had ondergaan en vervolgens twee keer gedwongen werd (één keer zonder haar medeweten) om een intra-uterien anticonceptiemiddel (IUD) in te laten brengen.

De studie van A. Zenz benadrukt ook dat 80% van alle nieuwe IUD-plaatsingen in het land in Xinjiang worden uitgevoerd.

In een interview met de krant Libération getuigt Qelbinur Sidik Beg dat ze een steriliserende operatie heeft ondergaan (ligatie van de eileiders).

 

Etnische eugenetica

Naast gedwongen abortus en invasieve anticonceptie zou dit geboortebeperkingsprogramma wijdverbreid gebruik maken van systematische en gedwongen zwangerschapstests om zwangerschappen, beschouwd als ongewenst, op te sporen en de vrouw vervolgens te dwingen een abortus te laten uitvoeren of gesteriliseerd te worden. Dit beleid staat ook in contrast met het feit dat er nu in de rest van China natalistische maatregelen worden genomen vanwege de zorgwekkende economische en demografische gevolgen van het één-kind-beleid. Tegelijkertijd heeft het programma voor gedwongen geboortebeperking duidelijk als doel het demografische belang van etnische minderheden in de regio Xinjiang te verminderen, aangezien zij worden beschouwd als een bedreiging voor de Chinese samenleving of de staat. In dit opzicht is dit programma een vorm van etnische eugenetica, gericht op bepaalde specifieke populaties, waarvan de "kenmerken" (in dit geval niet genetisch, maar etnisch) door de autoriteiten als ongewenst worden beschouwd (zie op dit punt meer in het algemeen het recente EIB-dossier – in het Frans – over eugenetica).

 

Bronnen : Adrian Zenz - Jamestown Foundation ; Libération ; La Libre Belgique ; Gènéthique


Vergelijkbare artikelen

Personen met een handicap: de VN wijst op een liberale eugenetica

Personen met een handicap: de VN wijst op een liberale eugenetica

- Eugenetica

In haar jaarverslag aan de Raad voor Mensenrechten heeft de speciale VN-rapporteur voor de rechten van personen met een handicap, Catalina Devandas-Aguilar, de liberale eugenetica , waarvan personen met een handicap het slachtoffer zijn in onze samenlevingen, aan de kaak gesteld.

De speciale rapporteur herinnert eraan dat onze samenlevingen vandaag de dag nog te vaak een negatief en bevooroordeeld beeld van een handicap hebben. Dit beeld is geworteld in "capacityisme", een vorm van...

Lees meer

Argentinië staat abortus zonder uitstel toe in geval van risico's voor de "integrale" gezondheid van de moeder

Argentinië staat abortus zonder uitstel toe in geval van risico's voor de "integrale" gezondheid van de moeder

- Abortus

"Vrouwen en personen met een andere genderidentiteit die in staat zijn om te zwanger te raken, hebben het recht om te beslissen over en toegang te krijgen tot de zwangerschapsafbreking tot en met de 14e week van de zwangerschap." Dit is de formulering van de nieuwe wet op abortus in Argentinië, die op 30 december 2020 door de Senaat is goedgekeurd.

 

Een risico voor de "integrale gezondheid" Na de periode van 14 weken tot de geboorte van de baby is abortus toegestaan in geval van v...

Lees meer

Frankrijk: een wetsvoorstel om van abortus een "zorghandeling te maken zoals elke andere"

Frankrijk: een wetsvoorstel om van abortus een "zorghandeling te maken zoals elke andere"

- Abortus

"Het is een daad van zorg als elke andere en verdient als zodanig dezelfde behandeling." Dit waren de woorden van het Franse parlementslid Albane Gaillot over abortus, juist voordat de Commissie sociale zaken op donderdag 8 oktober 2020 een wetsvoorstel "ter versterking van het recht op abortus" aannam. Daarom wordt in de tekst de specifieke gewetensclausule geschrapt waar zorgverleners die niet aan een abortus willen deelnemen recht op hebben. Het voorstel is afkomstig van een parlementaire...

Lees meer