Begin van het leven > Abortus

États-Unis Feitencheck: Pro-life wetten in de VS beschermen ook het leven van zwangere vrouwen

Auteur / Bron : EIB Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Nieuws Temps de lecture : 1 min.

Feitencheck: Pro-life wetten in de VS beschermen ook het leven van zwangere vrouwen

In een tijd waarin deze staten ervan worden beschuldigd het leven van vrouwen in gevaar te brengen door hun anti-abortuswetten, heeft het Charlotte Lozier Institute een juridische en medische analyse gepubliceerd die een samenvatting geeft van elk van de 23 wetten van de staten en zich baseert op de bulletins van het American College of Obstetricians and Gynecologists over verschillende medische behandelingen voor levensbedreigende zwangerschappen. Deze zeer nauwkeurige analyse geeft ook een...

Lees meer 

Verenigd Koninkrijk Vrouwen gedwongen tot abortus: een nieuwsfeit dat onvermeld blijft

Auteur / Bron : EIB Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Nieuws Temps de lecture : 1 min.

Vrouwen gedwongen tot abortus: een nieuwsfeit dat onvermeld blijft

In België wordt een formulier verstrekt aan elke vrouw die een abortus wenst. Maar uit de lijst van noodsituaties die in het formulier vermeld worden, kan het niet duidelijk worden vastgesteld welke vormen van dwang zouden wegen op de beslissing van een vrouw om een abortus te ondergaan. Toch leiden de relatieproblemen die vrouwen ervaren er in 2019 in ten minste 14% van de gevallen toe dat zij een abortus laten uitvoeren (Tweejaarlijks verslag 2018-2019). Volgens de wet moet de arts...

Lees meer 

Frankrijk Abortustermijn van 12 naar 14 weken in Frankrijk: schadelijke gevolgen voor vrouwen en artsen

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Abortustermijn van 12 naar 14 weken in Frankrijk: schadelijke gevolgen voor vrouwen en artsen

Op 23 februari 2022 nam de Franse Assemblée Nationale een wet aan die de termijn voor abortus verlengt van 12 naar 14 weken. Op deze wet was heel wat kritiek, zowel van voorstanders van abortuspreventie als van voorstanders van abortus. Deze kritiek berust op twee argumenten: enerzijds is de verlenging gebaseerd op de foute gedachte dat de huidige termijn de toegang tot abortus op oneerlijke wijze zou beperken; anderzijds dat een termijnverlenging geen oog heeft voor de ernstige gevolgen van ...

Lees meer 

États-Unis Texas: eerste Amerikaanse staat die abortus na de eerste maand van de zwangerschap verbiedt

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Nieuws Temps de lecture : 3 min.

Texas: eerste Amerikaanse staat die abortus na de eerste maand van de zwangerschap verbiedt

Het bijzondere aan de Texas Heartbeat Act is dat deze niet door de overheid wordt gehandhaafd, maar alleen door particulieren, door middel van een civiele vordering. Zo kan iedere burger een persoon of organisatie aanklagen die, na het verstrijken van de wettelijk toegestane termijn, een abortus uitvoert, bevordert of daarbij helpt. De wetgever voorzag zelfs in een financiële prikkel van 10.000 dollar, die aan de eiser wordt toegekend voor elke illegale abortus waartegen hij of zij een ...

Lees meer 

Seksualiteit en abortus: verslag-Matic aangenomen door het Europees Parlement

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Seksualiteit en abortus: verslag-Matic aangenomen door het Europees Parlement

Meer in het algemeen roept de resolutie de lidstaten van de Europese Unie (EU) op om via de uitdrukking "seksuele en voortplantingsrechten" de toegang van burgers, en met name de vrouwen, te waarborgen tot: "alomvattende seksuele opvoeding; moderne contraceptiemethoden; bevalling, zorg tijdens pre- en postnatale periode; verloskundige zorg; zorg voor pasgeborenen; diensten die veilige en legale abortussen mogelijk maken; preventie en behandeling van HIV-infectie en andere soa's; diensten voor...

Lees meer 

Europees Parlement: bestaat er een "recht op abortus" in de EU?

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Europees Parlement: bestaat er een "recht op abortus" in de EU?

Gebruikmakend van de term "seksuele en reproductieve rechten" roept de resolutie de lidstaten op om de toegang van burgers, met name vrouwen, te garanderen tot : "alomvattende seksuele voorlichting; moderne contraceptiemethoden; zorg tijdens, vòòr en na de bevalling; verloskundige zorg; zorg voor de pasgeborenen; veilige en legale abortusdiensten; preventie en behandeling van HIV-infectie en andere seksueel overdraagbare aandoeningen; diensten voor het opsporen, voorkomen en behandelen van s...

Lees meer 

België Abortusverslag : onmogelijk om een juiste diagnose te maken van de redenen waarom vrouwen een abortus hebben

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Nieuws Temps de lecture : 5 min.

Abortusverslag : onmogelijk om een juiste diagnose te maken van de redenen waarom vrouwen een abortus hebben

De nieuwe wet van 15 oktober 2018 verplicht niet langer de noodsituatie te vermelden op het Registratieformulier. De opstellers van de wet achtten de verplichting te paternalistisch en strijdig met het idee van abortus als een "recht". De arts is dus vrij de redenen van de zwangerschapsafbreking al dan niet op te nemen. Uit het Verslag blijkt dat in het jaar na de aanname van de wet 6.319 vrouwen of 35% geen reden meer lieten opnemen. De geregistreerde cijfers van de redenen waarom een a...

 PDF-bestand  Lees meer 

Argentinië staat abortus zonder uitstel toe in geval van risico's voor de "integrale" gezondheid van de moeder

Auteur / Bron : C. du Bus (IEB); centrodebioethica.org ; chequeado.com ; cronista.com Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Argentinië staat abortus zonder uitstel toe in geval van risico's voor de "integrale" gezondheid van de moeder

Na de periode van 14 weken tot de geboorte van de baby is abortus toegestaan in geval van verkrachting of als er "een risico bestaat voor het leven of de integrale gezondheid van de vrouw of de zwangere". Op basis van de definitie van gezondheid door de Wereldgezondheidsorganisatie definieert de Argentijnse wetgever "integrale gezondheid" als "een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet alleen de afwezigheid van een ziekte of aandoening. "Abortus voor...

Lees meer 

Verenigd Koninkrijk Hoe de opheffing van de sociale zekerheid in het Verenigd Koninkrijk leidde tot toename van het aantal abortussen

Auteur / Bron : L. Vanbellingen (EIB); BPAS Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Hoe de opheffing van de sociale zekerheid in het Verenigd Koninkrijk leidde tot toename van het aantal abortussen

Deze belangwekkende onderzoeksresultaten moeten ook gezien worden in het licht van de gezondheidscrisis, waarvan de economische gevolgen door veel Britse huishoudens gevoeld worden, met name wat betreft de werkgelegenheid. 62% van de ondervraagde vrouwen bevestigde dat hun abortus gedeeltelijk, zo niet hoofdzakelijk, verband houdt met financiële overwegingen. Vele ondervraagde vrouwen gaven aan dat zij zonder financiële problemen het kind zouden hebben gehouden en de zwangerschap zouden ten e...

Lees meer 

Polen: het verbod op eugenetische abortussen komt op losse schroeven te staan

Auteur / Bron : ec.europa.eu ; ep.europa.eu ; ECLJ.org Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Polen: het verbod op eugenetische abortussen komt op losse schroeven te staan

Zoals we in een eerder bulletin hebben vermeld, concludeerde het Hof in zijn arrest dat het toestaan van abortus op grond van een ernstige misvorming of een dodelijke ziekte bij het ongeboren kind ongrondwettelijk was. Volgens de constitutionele rechters komt het toestaan van een dergelijke abortus neer op het schenden van het fundamentele recht op leven en de onvervreemdbare waardigheid van de persoon, aangezien de abortus "gekoppeld is aan eugenetische overwegingen en aan overwegingen met...

Lees meer