Statuut van het menselijk lichaam > Orgaan, weefsel en bloed donatie

België De verklaring van orgaandonatie is in België vergemakkelijkt en uitgebreid

Auteur / Bron : Belga, health.belgium.be Gepubliceerd op : Thema : Statuut van het menselijk lichaam / Orgaan, weefsel en bloed donatie Nieuws Temps de lecture : 3 min.

De verklaring van orgaandonatie is in België vergemakkelijkt en uitgebreid

Sinds 1 juli 2020 kan iedereen die, na zijn of haar overlijden, 'organen of andere menselijke lichaamsmaterialen' wil doneren, een verklaring indienen via het Belgische online gezondheidsportaal of bij de huisarts (via het ehealth.fgov.be-loket van de overheid). Deze verklaring kan positief of negatief zijn, d.w.z. ze kan ofwel uitdrukkelijk instemmen met het wegnemen van organen dan wel verzet ertegen aantekenen. In het verleden was alleen een verklaring bij het gemeentebestuur mogelijk, wat in de nieuwe regeling wel is behouden.
In België is orgaandonatie geregeld bij de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen. Deze tekst vertrekt vanuit een veronderstelde toestemming (opting out systeem): elke meerderjarige Belgische burger wordt geacht donor te zijn op het moment van zijn overlijden, tenzij hij bij leven formeel bezwaar maakte. In de praktijk raadpleegt het medisch team na het overlijden eerst de familieleden (echtgeno(o)t(e), meerderjarige ki...

Lees meer 

Orgaandonatie post mortem: Engeland en Nederland schakelen over op een systeem van veronderstelde toestemming

Auteur / Bron : medicalert.org.uk ; rijksoverheid.nl ; gezondsheidsnet.nl Gepubliceerd op : Thema : Statuut van het menselijk lichaam / Orgaan, weefsel en bloed donatie Nieuws Temps de lecture : 5 min.

Orgaandonatie post mortem: Engeland en Nederland schakelen over op een systeem van veronderstelde toestemming

Sinds 20 mei jl., veronderstelt de wet in het Verenigd Koninkrijk dat elke Engelse instemt met orgaandonatie bij overlijden, behalve indien hij of zij bij de National Health Service (NHS) een verzet laat registreren. De nieuwe regeling is bedoeld om het aantal orgaandonoren te verhogen en zo de lange wachtlijsten voor transplantaties af te bouwen. In april 2019 stond de teller van die wachtlijsten in het Verenigd Koninkrijk al op 6.000. Daarmee is de opt-in-regeling verlaten die uitging van een geregistreerde toestemming van potentiële orgaandonoren. In Europa behouden alleen nog Duitsland, Denemarken en Ierland een systeem van uitdrukkelijke toestemming bij orgaandonatie.
De nieuwe Nederlandse wet tot invoering van het vermoeden van toestemming tot orgaandonatie treedt in werking op 1 september 2020. Bij de implementatie van dit nieuwe systeem neemt Nederland duidelijk meer voorzorgsmaatregelen die de burgers informeren. Sinds enkele maanden wordt hen gevraagd hun keuze voor ...

Lees meer