De verklaring van orgaandonatie is in België vergemakkelijkt en uitgebreid

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Statuut van het menselijk lichaam / Orgaan, weefsel en bloed donatie Nieuws Temps de lecture : 1 min.

 Afdrukken

Sinds 1 juli 2020 kan iedereen die, na zijn of haar overlijden, ‘organen of andere menselijke lichaamsmaterialen' wil doneren, een verklaring indienen via het Belgische online gezondheidsportaal of bij de huisarts (via het ehealth.fgov.be-loket van de overheid). Deze verklaring kan positief of negatief zijn, d.w.z. ze kan ofwel uitdrukkelijk instemmen met het wegnemen van organen dan wel verzet ertegen aantekenen. In het verleden was alleen een verklaring bij het gemeentebestuur mogelijk, wat in de nieuwe regeling wel is behouden.

In België is orgaandonatie geregeld bij de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen. Deze tekst vertrekt vanuit een veronderstelde toestemming (opting out systeem): elke meerderjarige Belgische burger wordt geacht donor te zijn op het moment van zijn overlijden, tenzij hij bij leven formeel bezwaar maakte. In de praktijk raadpleegt het medisch team na het overlijden eerst de familieleden (echtgeno(o)t(e), meerderjarige kinderen en ouders). Indien zij bezwaar maken, gebeurt geen wegneming.

De nieuwe regeling laat de donor toe voortaan afzonderlijk te beschikken over zijn ‘ander lichaamsmateriaal', zoals bloedvaten of botten, wat voorheen aan orgaandonatie was gekoppeld.

De potentiële donor kan voortaan afzonderlijk beslissen over de donatie van een orgaan voor transplantatie bij een andere persoon en/of over de donatie van zijn menselijk lichaamsmateriaal. In dit laatste geval zijn drie opties mogelijk: donatie voor transplantatie, voor vervaardiging van geneesmiddelen en/of voor wetenschappelijk onderzoek.

De verklaring kan op elk moment worden gewijzigd.

Meer info KB van 9 februari 2020 – Richtlijnen voor de dokters en geneesheren