Einde van het leven

Het EHRM herhaalt dat geen enkel land verplicht is euthanasie of hulp bij zelfdoding te legaliseren

Auteur / Bron : EIB Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Nieuws Temps de lecture : 3 min.

Het EHRM herhaalt dat geen enkel land verplicht is euthanasie of hulp bij zelfdoding te legaliseren

In zijn beslissing van 13 juni 2024 oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) dat het verbod van de Hongaarse regering op euthanasie en hulp bij zelfdoding niet in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De heer Karsai, een Hongaars staatsburger die lijdt aan een neurodegeneratieve ziekte, was van mening dat dit verbod een schending vormde van zijn rechten op grond van artikel 8 (recht op eerbiediging van privéleven en familie- en...

Lees meer 

België Preconceptiescreening: Is het nodig om alles te weten voordat je een kind krijgt?

Auteur / Bron : EIB Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Preconceptiescreening: Is het nodig om alles te weten voordat je een kind krijgt?

Dragerschapsscreenings zijn tests die vóór de conceptie worden uitgevoerd bij koppels die het risico lopen een genetische ziekte door te geven aan hun nakomelingen. Het Universitair Ziekenhuis Gent vroeg onlangs aan de overheid om de kosten van deze genetische tests terug te betalen voor alle koppels die ze willen ondergaan. In het geval van een dergelijke terugbetaling zou het meer systematische gebruik van preconceptietests ernstige bezorgdheden oproepen. Als er in de toekomst...

Lees meer 

"Verhalen rond het levenseinde" om je voor te bereiden op de dood: de vereniging Amfora vernieuwt de benadering van palliatieve zorg

Ten einde rust te geven en een band te scheppen met de dierbaren over de dood heen, biedt de vereniging “Amfora”  sinds 2015 aan de mensen die  aan het einde van hun leven zijn de kans om hun verhaal te vertellen, hun gevoelens onder woorden te brengen en de balans van hun leven op te maken. Deze interviews, die ongeveer een uur duren en worden afgenomen door een vrijwilliger die is opgeleid door de vereniging, worden vervolgens opgeschreven in een notitieboekje....

Lees meer 

België Euthanasie in België: 15% stijging in 2023 - Naar een normalisering van de geprogrammeerde dood

Auteur / Bron : IEB Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Nieuws Temps de lecture : 1 min.

Euthanasie in België: 15% stijging in 2023 - Naar een normalisering van de geprogrammeerde dood

De cijfers voor 2023 bevestigen ook de toename van euthanasieën uitgevoerd voor polypathologieën (+3% ten opzichte van 2022, het tweede meest genoemde type aandoening, na kanker). Euthanasie voor meervoudige ziekten vertegenwoordigt dus 23,2% van alle euthanasieën, waarvan bijna de helft (47%) werd uitgevoerd wanneer de dood niet op korte termijn werd verwacht. Zoals de Commissie opmerkt, verwijzen polypathologieën naar "een combinatie van lijden veroorzaakt door verschillende chronische aan...

Lees meer 

Incriminatie van het aanzetten tot zelfdoding: de Belgische wetgever sluit er de hulp bij zelfdoding en euthanasie uit

 Na meer dan 150 jaar kwam er een nieuw wetboek van strafrecht, waarin de artikelen 109 tot 111 het aanzetten tot zelfmoord vastlegden. Het nieuwe artikel 109 definieert dit misdrijf als "het opzettelijk verrichten van een handeling die ertoe kan leiden dat een persoon zelfmoord pleegt. Aanzetten tot zelfmoord is alleen strafbaar als het ertoe leidt dat het slachtoffer zelfmoord pleegt of een poging daartoe doet". Aanzetten tot zelfmoord kan zowel psychologisch zijn (iemand ervan overtuigen da...

Lees meer 

Het Belgische parlement overweegt de euthanasiewet te herzien en de niet-naleving van de voorwaarden niet langer strafrechtelijk te sanctioneren

Het Belgische federale parlement buigt zich momenteel over een herziening van de bestraffing van inbreuken op de euthanasiewet, waarbij de sanctionering van de oorspronkelijke wet helemaal op de helling komt te staan. Denken we aan het vrijwillig karakter van het euthanasieverzoek, de afwezigheid van druk van buitenaf, aan de informatie van de patiënt over palliatieve zorgen, aan de naleving van de wachttermijn bij niet-terminale patiënten, aan de dialoog met het zorgteam,... Zijn al die v...

Lees meer 

Nederland: euthanasie van kinderen van 1 tot 12 jaar zonder hun toestemming gelegaliseerd

In 2022 zei dezelfde professor: "Euthanasie is niet het juiste woord, omdat de wet op euthanasie hier niet van toepassing is. [Euthanasie] is gebaseerd op het vermogen om toestemming te geven, die de patiënt kan vragen voor zijn of haar eigen levenseinde. Deze kinderen zijn daar niet altijd toe in staat. Actieve onderbreking van het leven is de juiste term". Afgezien van de onmogelijkheid voor deze kinderen om toestemming te geven voor zo'n ernstige en onomkeerbare...

Lees meer 

Zwitserland Genève: Gezondheidsinstellingen krijgen weer de vrijheid om hulp bij zelfdoding te weigeren

Auteur / Bron : EIB Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Nieuws Temps de lecture : 1 min.

Genève: Gezondheidsinstellingen krijgen weer de vrijheid om hulp bij zelfdoding te weigeren

De tweede bepaling (art. 39A) verplichtte de voornoemde instellingen om de praktijk van hulp bij zelfdoding binnen hun muren te aanvaarden. Hoewel deze bepalingen werden afgeschaft omdat ze volgens de federale wet als overbodig beoordeeld werden, vrezen sommige verenigingen die hulp bij zelfdoding voorstellen, zoals Exit, dat sommige instellingen hen nu de toegang zullen weigeren. Het is onmogelijk om te weten of sommige instellingen deze weg zullen kiezen, maar de afwezigheid van een...

Lees meer 

Alexina's dood: sedatie, euthanasie of moord door verstikking?

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Alexina's dood: sedatie, euthanasie of moord door verstikking?

Nadat persberichten de omstandigheden waarin de jonge terminale kankerpatiënte Alexina Wattiez overleed, bekend maakten, ging een schokgolf door ons land en tot ver erbuiten. De 36-jarige werd thuis verpleegd, doch stierf een tragische dood toen de verpleegsters van dienst, na in paniek de hulp van een dokter te hebben ingeroepen, in een poging haar acute lijden alsnog te verlichten, haar in bed met een kussen verstikten. Dit gebeurde nadat de in allerijl erbij geroepen dokter, volgens de ...

Lees meer 

Portugal Portugal: opnieuw geen decriminalisering van euthanasie

Auteur / Bron : Odile Maisonneuve Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven Nieuws Temps de lecture : 1 min.

Portugal: opnieuw geen decriminalisering van euthanasie

Op 19 april 2023 heeft de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa opnieuw zijn veto gezet op de wet op euthanasie en de parlementsleden verzocht bepaalde aspecten te verduidelijken. In een vierde versie waarover het parlement op 31 maart had gestemd, hadden de parlementsleden in artikel 3 een nieuwe voorwaarde opgenomen die euthanasie afhankelijk maakte van hulp bij zelfdoding: euthanasie zou alleen dan toegestaan zijn in de gevallen waarin een lichamelijk gebrek bij de patiënt...

Lees meer