Begin van het leven > Draagmoederschap

Het Europees Parlement voegt “de uitbuiting van GPA” toe aan de daden van mensenhandel

Auteur / Bron : EIB Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Draagmoederschap Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Het Europees Parlement voegt “de uitbuiting van GPA” toe aan de daden van mensenhandel

Op 23 april 2024 stemde het Europees Parlement voor een wijziging van de richtlijn inzake mensenhandel om draagmoederschap (GPA) op te nemen onder de handelingen van mensenhandel die de lidstaten verplicht zijn te bestraffen. Met 563 stemmen voor, 7 tegen en 17 onthoudingen moet de tekst nog worden goedgekeurd door de ministers van de lidstaten die zitting hebben in de Raad van de Europese Unie. Gezien de diversiteit van de Europese wetgeving op dit gebied, rijst de vraag welke impact dit zal...

Lees meer 

Draagmoederschap: in Rome roept een omvangrijk panel van experten op tot een internationaal verbod op deze praktijk

Op 5 en 6 april vond in Rome een internationale conferentie plaats voor de universele afschaffing van onbaatzuchtig draagmoederschap Deze bijeenkomst van internationale experten maakt deel uit van de Verklaring van Casablanca, die op 3 maart 2023 werd ondertekend tijdens de conferentie waar dit initiatief werd gelanceerd (zie IEB News 14/3/23). Meer dan honderd experten van 75 nationaliteiten hebben sindsdien deze verklaring ondertekend, die staten en supranationale organisaties oproept om...

Lees meer 

Olivia Maurel, geboren via GPA, getuigt over de wonden die deze praktijk haar heeft toegebracht

"Uit al mijn onderzoeken blijkt dat er geen 'goede' versie van draagmoederschap bestaat," vertelt ze aan de Daily Mail. Zelfs als de draagmoeder haar eicellen niet doneert, blijft de realiteit dat "het het lichaam van een vrouw verhuurd is, en het is een baby die bij de geboorte van zijn moeder gescheiden wordt", terwijl "het met haar verbonden voelt". En in landen die zogenaamd commercieel draagmoederschap verbieden, worden toch aanzienlijke bedragen betaald als compensatie. Olivia Maurel...

Lees meer 

België Draagmoederschap is "ethisch aanvaardbaar", vindt het Belgisch Adviescomité voor Bio-ethiek

Auteur / Bron : EIB Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Draagmoederschap Nieuws Temps de lecture : 5 min.

Draagmoederschap is "ethisch aanvaardbaar",  vindt het Belgisch Adviescomité voor Bio-ethiek

Het Comité beroept zich op het principe van persoonlijke autonomie van de wensouders en hun recht op respect voor het privé- en gezinsleven, alsook op de zelfbeschikking van de "draagvrouw" over haar eigen lichaam. Het Comité verkiest inderdaad “draagvrouw” boven "draagmoeder", omdat “draagmoeder” een problematisch verband zou leggen tussen zwangerschap en moederschap. Het Comité verwerpt dat het principe van onbeschikbaarheid van het menselijk lichaam wordt ingeroepen om zich te verzetten teg...

 PDF-bestand  Lees meer 

Europese Commissie maakt de weg vrij voor een automatische erkenning van Draagmoederschap  onder EU-lidstaten

Met het niet-juridische begrip "ouderschap" wil de Commissie de realiteit omzeilen van de afstamming, die een juridische erkenning inhoudt van de banden tussen ouders en hun biologische of geadopteerde kinderen. Met “ouderschap” wordt dan verwezen naar een opvoedingsrol van volwassenen, al dan niet met een afstammingsband met het kind. Dit commissievoorstel betreft meer bepaald wensouders bij draagmoederschap, of gehuwde paren van hetzelfde geslacht in landen waar dergelijke verbintenissen nie...

Lees meer 

États-Unis Draagmoederzwangerschappen houden meer risico's in voor de vrouw

Auteur / Bron : EIB Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Draagmoederschap Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Draagmoederzwangerschappen houden meer risico's in voor de vrouw

- De kans dat een draagmoederzwangerschap eindigt in een keizersnede is drie keer groter dan bij een normale zwangerschap. Een van de redenen hiervoor is dat in sommige internationale draagmoederschapscontracten een keizersnede is opgenomen, zodat de wensouders bij de geboorte van het kind aanwezig kunnen zijn. Zoals een van de deelnemers aan de enquête zei: “Ze willen een keizersnede zodat ze erbij kunnen zijn; het is handig.” Wij weten echter dat een keizersnede een...

Lees meer 

Draagmoederschap : De oorlog in Oekraïne als onthuller

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Draagmoederschap Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Draagmoederschap : De oorlog in Oekraïne als onthuller

Sinds het begin van het conflict met Rusland moeten draagmoeders in Oekraïne hun geweten onder ogen zien en beslissen of zij de baby bij een paar verzorgers achterlaten, wegens de afwezigheid van de verzoekende ouders, of dat zij de zorg voor de baby op zich nemen, ondanks de precaire situatie waarin zij zich bevinden. Daar komt nog de oorlog bij, die hen in uiterst kwetsbare situaties plaatst. Het is zeer ingewikkeld geworden voor ouders van andere nationaliteiten om het kind dat hun genen ...

Lees meer 

Portugal Portugal staat opnieuw draagmoederschap om medische reden toe

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Draagmoederschap Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Portugal staat opnieuw draagmoederschap om medische reden toe

Het Portugese Grondwettelijk Hof oordeelde echter vervolgens twee keer (april 2018 en september 2019) (IEB - Portugese wet onvoorwaardelijk geacht) dat bepaalde elementen van deze wet ongrondwettig waren. De ongrondwettigheid betrof met name de regeling die de draagmoeder niet de optie bood om, tot aan de geboorte, haar toestemming in te trekken en te beslissen om het kind dat zij draagt te behouden. Deze regeling was volgens het Hof in strijd met het recht op ontwikkeling van de...

Lees meer 

België De Replay van het webinar "Bio-ethiek in België 2022" is online !

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Draagmoederschap Nieuws Temps de lecture : 1 min.

De Replay van het webinar "Bio-ethiek in België 2022" is online !

Heb je onze laatste webinar niet kunnen bijwonen? Volg een inhaalsessie, de replay staat online! Bio-ethiek in België: vooruitzichten voor 2022 Aan het begin van dit nieuwe jaar biedt IEB u een online conferentie aan: Bio-ethiek in België: stand van zaken en vooruitzichten voor 2022 Zijn we op weg naar de legalisering van draagmoederschap in België? Na twintig jaar, welke zijn de vooruitzichten voor de euthanasiewet? Welke nieuwe ethische kwesties zijn er bij embryo-onderzoek? Welke in...

Lees meer 

Bestaat er zoiets als ethisch draagmoederschap?

Auteur / Bron : LE SOIR - Constance du Bus (Europees Instituut voor Bio-ethiek) Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Draagmoederschap Nieuws Temps de lecture : 3 min.

Bestaat er zoiets als ethisch draagmoederschap?

Op 6 november jl. betoogde de Internationale Coalitie voor de afschaffing van het draagmoederschap (Coalition Internationale pour l'Abolition de la Maternité de Substitution - CIAMS) voor het Brusselse The Hotel tegen de (jaarlijkse) handelsbeurs waar Noord-Amerikaanse bedrijven draagmoederschap promoten. Op zo'n beurs worden contracten aangeboden die draagmoeders inschakelen en wordt aan de echtparen 'levering' beloofd van het kind dat ze 'bestellen'. Draagmoeders en vrouwen die hun eicellen ...

Lees meer