Biomedisch onderzoek

Dier-mens chimeren : stand van zaken en bio-ethische vragen

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Biomedisch onderzoek Nieuws Temps de lecture : 27 min.

Dier-mens chimeren : stand van zaken en bio-ethische vragen

De recente ontwikkeling van experimenten met chimeren (d.i. een individu dat cellen met een verschillend DNA in zich draagt) roept misschien beelden op van fantastische en angstaanjagende wezens; maar stelt vooral diepgaande ethische vragen. Hoewel dit onderzoek nog in de kinderschoenen staat en momenteel beperkt blijft tot vrij alleenstaande experimenten, wekt het de interesse van de internationale wetenschappelijke gemeenschap en bekommert het de wetgever. In februari 2018 zijn op het c...

 PDF-bestand  Lees meer 

États-Unis Eerste transplantatie van een varkenshart bij mensen: stand van zaken en ethisch perspectief

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Biomedisch onderzoek Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Eerste transplantatie van een varkenshart bij mensen: stand van zaken en ethisch perspectief

Xenotransplantatie (orgaantransplantatie van de ene soort naar de andere) was de enige optie om Davids leven te redden, aangezien hij aan hartritmestoornissen leed. Huiverig om de aanbevelingen van de artsen op te volgen, zou hij een menselijke harttransplantatie, die een strikte gezondheidsdiscipline vereist om afstoting te voorkomen, niet hebben overleefd. Het experiment is niet onderworpen aan een  klinische proef die een toelating vereist, maar het medische team heeft van de Amerikaanse ...

Lees meer 

De internationale vereniging voor stamcelonderzoek (ISSCR) pleit voor afschaffing van de 14-dagenlimiet voor onderzoek op menselijke embryo's

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Biomedisch onderzoek Nieuws Temps de lecture : 3 min.

De internationale vereniging voor stamcelonderzoek (ISSCR) pleit voor afschaffing van de 14-dagenlimiet voor onderzoek op menselijke embryo's

In het onderzoek op menselijke embryo's, is al bijna veertig jaar een limiet van 14 dagen algemeen aanvaard als ethische en wettelijke grens voor het in cultuur houden van embryo's. Voorbij de 14de dag na de bevruchting of na de ontdooiing van eerder ingevroren embryo's, mogen wetenschappers hun onderzoek op embryo's niet verderzetten. De limiet werd voor het eerst aanbevolen in 1984 in een rapport van de Britse Onderzoekscom­missie voor menselijke vruchtbaarheid en embryologie, ook bekend ...

Lees meer 

Frankrijk Het onderzoek naar aap-mens-embryo’s: hoe ver kunnen of mogen wensdromen gaan ?

Auteur / Bron : EIB ; Le Monde (15/4/2021) ; cruxnow.com (17/4/21) Gepubliceerd op : Thema : Biomedisch onderzoek Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Het onderzoek naar aap-mens-embryo’s: hoe ver kunnen of mogen wensdromen gaan ?

Het Franse team bracht in het januarinummer van het tijdschrift Stem Cell Reports verslag uit van zijn in vitro experimenten waarbij ze menselijke cellen inbrachten in de apen-embryo's. Na 3 dagen was het aantal menselijke cellen in deze embryo's sterk afgenomen. Van hun kant brachten Chinese en Amerikaanse onderzoekers 25 menselijke cellen in in 132 java-embryo's. Na 19 dagen waren er nog slechts 3 in leven en dan nog met een relatief kleine hoeveelheid menselijke cellen. De bevindingen  van ...

Lees meer 

De ethische uitdagingen van genetische tests.

Auteur / Bron : M. Junker, L. de La Bretesche, C. du Bus Gepubliceerd op : Thema : Biomedisch onderzoek Nieuws Temps de lecture : 26 min.

De ethische uitdagingen van genetische tests.

De eerste genetische tests deden hun intrede in 1959. Dat jaar stelden professor Jérôme Lejeune en zijn medewerkers voor het eerst het verband vast tussen een ziekte en een afwijking in het DNA. Ze ontdekten namelijk dat mensen met mongolisme in de kern van hun cellen dragers zijn van een extra chromosoom. Deze ontdekking betekende het begin van de identificatie van een lange reeks chromosoomafwijkingen en de opkomst van de eerste genetische tests. Sindsdien zijn de genetische tests zich blij...

 PDF-bestand  Lees meer 

De ontwikkeling van menselijke embryo's in laboratorium na 14 dagen?

Auteur / Bron : C. du Bus (EIB) Gepubliceerd op : Thema : Biomedisch onderzoek Nieuws Temps de lecture : 3 min.

De ontwikkeling van menselijke embryo's in laboratorium na 14 dagen?

De oproep is ook gericht tot International Society for Stem Cell Research (ISSCR), de organisatie voor stamcelonderzoekers, waarvan het standpunt een zeker gezag heeft voor nationale wetgevers. De hoofdauteur van het artikel, Insoo Hyun, is hoogleraar bio-ethiek aan de Cleveland University (Ohio, VS), en heeft verschillende functies bekleed binnen ISSCR, onder meer als voorzitter van de Commissie Ethiek en Openbaar Beleid. De timing van de oproep is niet onbelangrijk: ISSCR zal naar v...

Lees meer 

VANAVOND : Webinar - De woordkeus in de bio-ethiek

Gepubliceerd op : Thema : Biomedisch onderzoek Nieuws Temps de lecture : 1 min.

VANAVOND : Webinar - De woordkeus in de bio-ethiek

Het is een voortdurende uitdaging om de juiste woorden te kiezen wanneer het gaat over gevoelige onderwerpen zoals het beginnend leven, de dood, een ongeplande zwangerschap, de ontdekking van een handicap, levenseindezorg of euthanasie. Hoe kunnen we streven naar de juiste woorden en tegelijk de dialoog verzorgen?   "Dingen verkeerd benoemen maakt de wereld alleen maar ongelukkiger", zei Albert Camus. Als wij een meer gastvrije wereld van leven willen opbouwen, hoe broos ook, is de kwestie ...

Lees meer 

Coronavirusvaccins en het gebruik van cellen van geaborteerde foetussen: stand van zaken

Auteur / Bron : C. du Bus (IEB) ; Charlotte Lozier Institute Gepubliceerd op : Thema : Biomedisch onderzoek Nieuws Temps de lecture : 3 min.

Coronavirusvaccins en het gebruik van cellen van geaborteerde foetussen: stand van zaken

Nu de ontwikkeling van vaccins tegen Covid-19 in een versneld tempo gaat, is het belangrijk goed geïnformeerd te zijn over hoe deze vaccins worden ontworpen, geproduceerd en getest. Er stellen zich namelijk ethische vragen bij het mogelijk gebruik, in elk stadium van het proces van ontwikkeling, van cellijnen die afkomstig zijn van geaborteerde foetussen. Het Charlotte Lozier Institute in de Verenigde Staten stelde op basis van een grondige analyse van de wetenschappelijke literatuur en de ...

Lees meer 

België SAVE THE DATE! "L'Université de la Vie" 2021 in 6 Belgische steden

Gepubliceerd op : Thema : Biomedisch onderzoek Nieuws Temps de lecture : 1 min.

SAVE THE DATE! "L'Université de la Vie" 2021 in 6 Belgische steden

De 'Université de la Vie' is een opleidingscyclus die door de Franse vereniging Alliance VITA wordt georganiseerd en in België wordt verspreid, in samenwerking met het Europees Instituut voor Bio-ethiek.   Familie, handicap, einde van het leven, transhumanisme, draagmoederschap, rouw... zijn enkele van de thema's die door de Université de la Vie worden behandeld, en dit jaar vanuit het perspectief van de waardigheid. De conferenties worden in het Frans gehouden.   Rendez vous in 6 Belgis...

Lees meer 

#BioethicsForMillenials: Vormingscyclus Bio-ethiek voor jongeren - registratie open!

Wil je je meer vertrouwd maken met de bio-ethiek? Begin van het leven, leven met een handicap, gendertheorie, zorg bij het levenseinde ... Het Europees Instituut voor Bio-ethiek biedt voor meisjes vanaf het vijfde middelbaar een vormingscyclus aan, aangepast voor jongeren en de bio-ethische vragen die zij stellen. De vorming wordt afgerond met 4 namiddagen vrijwilligerswerk met kinderen met een handicap, en met oefensessies om te spreken over bio-ethische kwesties. THINK (vorming) - DO...

Lees meer