Biomedisch onderzoek > Embryo-onderzoek

De internationale vereniging voor stamcelonderzoek (ISSCR) pleit voor afschaffing van de 14-dagenlimiet voor onderzoek op menselijke embryo's

In het onderzoek op menselijke embryo's, is al bijna veertig jaar een limiet van 14 dagen algemeen aanvaard als ethische en wettelijke grens voor het in cultuur houden van embryo's. Voorbij de 14de dag na de bevruchting of na de ontdooiing van eerder ingevroren embryo's, mogen wetenschappers hun onderzoek op embryo's niet verderzetten. De limiet werd voor het eerst aanbevolen in 1984 in een rapport van de Britse Onderzoekscom­missie voor menselijke vruchtbaarheid en embryologie, ook bekend als het Warnock-rapport, vernoemd naar de toenmalige voorzitster van deze commissie, Mary Warnock.
Intussen is de Amerikaanse non-profitorganisatie ISSCR, opgericht in 2002 voor begeleiding en pro­motie van wetenschappelijk onderzoek op stamcellen, uitgegroeid tot een invloedrijke en veelvuldig geraadpleegde organisatie over de hele wereld. Vorige maand heeft zij haar richtlijnen voor stamcel­onderzoek en klinische toepassingen bijgesteld en voorgesteld de 14 dagenlimiet op te heffen.
In deze ri...

Lees meer 

De ontwikkeling van menselijke embryo's in laboratorium na 14 dagen?

Auteur / Bron : C. du Bus (EIB) Gepubliceerd op : Thema : Biomedisch onderzoek / Embryo-onderzoek Nieuws Temps de lecture : 8 min.

De ontwikkeling van menselijke embryo's in laboratorium na 14 dagen?

In een op 5 maart gepubliceerd artikel roepen wetenschappers de beleidsmakers op om de termijn van 14 dagen waarbinnen onderzoekers de ontwikkeling van embryo's in reageerbuizen (in vitro) mogen observeren, te verlengen.
De oproep is ook gericht tot International Society for Stem Cell Research (ISSCR), de organisatie voor stamcelonderzoekers, waarvan het standpunt een zeker gezag heeft voor nationale wetgevers. De hoofdauteur van het artikel, Insoo Hyun, is hoogleraar bio-ethiek aan de Cleveland University (Ohio, VS), en heeft verschillende functies bekleed binnen ISSCR, onder meer als voorzitter van de Commissie Ethiek en Openbaar Beleid. De timing van de oproep is niet onbelangrijk: ISSCR zal naar verwachting binnenkort haar gedragscode inzake embryo-onderzoek herzien. Waarom 14 dagen? Sinds het eind van de jaren zeventig en de eerste in-vitrofertilisaties heeft de "14-dagen regel" zich geleidelijk opgedrongen aan onderzoek met menselijke embryo's, hetzij via wetgeving, he...

Lees meer 

VANAVOND : Webinar - De woordkeus in de bio-ethiek

Gepubliceerd op : Thema : Biomedisch onderzoek / Embryo-onderzoek Nieuws Temps de lecture : 1 min.

VANAVOND : Webinar - De woordkeus in de bio-ethiek

Het is een voortdurende uitdaging om de juiste woorden te kiezen wanneer het gaat over gevoelige onderwerpen zoals het beginnend leven, de dood, een ongeplande zwangerschap, de ontdekking van een handicap, levenseindezorg of euthanasie.
Hoe kunnen we streven naar de juiste woorden en tegelijk de dialoog verzorgen?
 
"Dingen verkeerd benoemen maakt de wereld alleen maar ongelukkiger", zei Albert Camus. Als wij een meer gastvrije wereld van leven willen opbouwen, hoe broos ook, is de kwestie van de woordkeus van essentieel belang.
 
De woordkeus in de bio-ethiek: daarover zullen Xavier Dijon, em. hoogleraar rechtsfilosofie aan de UNamur, en Constance du Bus, onderzoeksverantwoordelijke aan het Europees Instituut voor Bio-ethiek, het hebben in een live gefilmde dialoog op donderdag 4 maart van 20.30 tot 21.30.
 
Registreer hier voor het webinar

Lees meer 

België Duurzame investeringen - Naar een bioethische bank?

Auteur / Bron : De Tijd Gepubliceerd op : Thema : Biomedisch onderzoek / Embryo-onderzoek Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Duurzame investeringen - Naar een bioethische bank?

Onderzoek op embryo's, productie van stoffen gebruikt voor euthanasie, productie van voorbehoedsmiddelen of abortuspillen, ... Wat als deze economische activiteiten in aanmerking zouden komen voor het bepalen van de ethische aard van een bank of investeringsfonds? De Belgische pers berichtte onlangs over de lancering van een nieuw ethisch beleggingsfonds door Van Landschot Bank, een Nederlandse private bank die actief in België is.
Tot de uitsluitingscriteria van dit nieuwe ethische bankproduct behoren bedrijven die zich bezighouden met alcohol, pornografie, maar ook met euthanasie, anticonceptie- en abortusproducten en het gebruik van embryo's en embryonale stamcellen. De oprichting van een investeringsfonds met dergelijke bio-ethische criteria lijkt een primeur in België. Soortgelijke financiële producten bestaan echter al in verschillende buurlanden, waaronder Frankrijk (inclusief de vermogensbeheerders Meeschaert en Oddo) en Zwitserland.
Sommige organisaties zetten zich nu spe...

Lees meer