Biomedisch onderzoek > Embryo-onderzoek

De internationale vereniging voor stamcelonderzoek (ISSCR) pleit voor afschaffing van de 14-dagenlimiet voor onderzoek op menselijke embryo's

In het onderzoek op menselijke embryo's, is al bijna veertig jaar een limiet van 14 dagen algemeen aanvaard als ethische en wettelijke grens voor het in cultuur houden van embryo's. Voorbij de 14de dag na de bevruchting of na de ontdooiing van eerder ingevroren embryo's, mogen wetenschappers hun onderzoek op embryo's niet verderzetten. De limiet werd voor het eerst aanbevolen in 1984 in een rapport van de Britse Onderzoekscom­missie voor menselijke vruchtbaarheid en embryologie, ook bekend ...

Lees meer 

De ontwikkeling van menselijke embryo's in laboratorium na 14 dagen?

Auteur / Bron : C. du Bus (EIB) Gepubliceerd op : Thema : Biomedisch onderzoek / Embryo-onderzoek Nieuws Temps de lecture : 3 min.

De ontwikkeling van menselijke embryo's in laboratorium na 14 dagen?

De oproep is ook gericht tot International Society for Stem Cell Research (ISSCR), de organisatie voor stamcelonderzoekers, waarvan het standpunt een zeker gezag heeft voor nationale wetgevers. De hoofdauteur van het artikel, Insoo Hyun, is hoogleraar bio-ethiek aan de Cleveland University (Ohio, VS), en heeft verschillende functies bekleed binnen ISSCR, onder meer als voorzitter van de Commissie Ethiek en Openbaar Beleid. De timing van de oproep is niet onbelangrijk: ISSCR zal naar v...

Lees meer 

VANAVOND : Webinar - De woordkeus in de bio-ethiek

Gepubliceerd op : Thema : Biomedisch onderzoek / Embryo-onderzoek Nieuws Temps de lecture : 1 min.

VANAVOND : Webinar - De woordkeus in de bio-ethiek

Het is een voortdurende uitdaging om de juiste woorden te kiezen wanneer het gaat over gevoelige onderwerpen zoals het beginnend leven, de dood, een ongeplande zwangerschap, de ontdekking van een handicap, levenseindezorg of euthanasie. Hoe kunnen we streven naar de juiste woorden en tegelijk de dialoog verzorgen?   "Dingen verkeerd benoemen maakt de wereld alleen maar ongelukkiger", zei Albert Camus. Als wij een meer gastvrije wereld van leven willen opbouwen, hoe broos ook, is de kwestie ...

Lees meer 

België Duurzame investeringen - Naar een bioethische bank?

Auteur / Bron : De Tijd Gepubliceerd op : Thema : Biomedisch onderzoek / Embryo-onderzoek Nieuws Temps de lecture : 1 min.

Duurzame investeringen - Naar een bioethische bank?

Tot de uitsluitingscriteria van dit nieuwe ethische bankproduct behoren bedrijven die zich bezighouden met alcohol, pornografie, maar ook met euthanasie, anticonceptie- en abortusproducten en het gebruik van embryo's en embryonale stamcellen. De oprichting van een investeringsfonds met dergelijke bio-ethische criteria lijkt een primeur in België. Soortgelijke financiële producten bestaan echter al in verschillende buurlanden, waaronder Frankrijk (inclusief de vermogensbeheerders Meeschaert en ...

Lees meer