Duurzame investeringen - Naar een bioethische bank?

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Biomedisch onderzoek / Embryo-onderzoek Nieuws Temps de lecture : 1 min.

 Afdrukken

Onderzoek op embryo's, productie van stoffen gebruikt voor euthanasie, productie van voorbehoedsmiddelen of abortuspillen, ... Wat als deze economische activiteiten in aanmerking zouden komen voor het bepalen van de ethische aard van een bank of investeringsfonds? De Belgische pers berichtte onlangs over de lancering van een nieuw ethisch beleggingsfonds door Van Landschot Bank, een Nederlandse private bank die actief in België is.

Tot de uitsluitingscriteria van dit nieuwe ethische bankproduct behoren bedrijven die zich bezighouden met alcohol, pornografie, maar ook met euthanasie, anticonceptie- en abortusproducten en het gebruik van embryo's en embryonale stamcellen. De oprichting van een investeringsfonds met dergelijke bio-ethische criteria lijkt een primeur in België. Soortgelijke financiële producten bestaan echter al in verschillende buurlanden, waaronder Frankrijk (inclusief de vermogensbeheerders Meeschaert en Oddo) en Zwitserland.

Sommige organisaties zetten zich nu specifiek in voor het adviseren en ondersteunen van banken in hun ethische strategie om zo deze bio-ethische criteria in hun strategie op te nemen. Tot op heden lijken de traditionele retailbanken (voor het grote publiek) echter nog steeds bio-ethische kwesties te negeren in hun ethische investeringsaanbod.

Het NewB ethical banking project, dat eind 2019 van start ging, neemt bio-ethiek ook nog niet expliciet op als een van de ethische en duurzame financieringscriteria. Het valt nog te bezien in welke mate respect voor de menselijke waardigheid en het leven in de toekomst een essentieel aandachtspunt voor ethische banken en beleggingsfondsen zal zijn.


Vergelijkbare artikelen

De Vlaamse christendemocraten willen een wettelijk kader voor niet-commercieel draagmoederschap

De Vlaamse christendemocraten willen een wettelijk kader voor niet-commercieel draagmoederschap

- Draagmoederschap

In het Belgische federale parlement gaan steeds meer stemmen op voor de legalisering van het niet-commerciële draagmoederschap. De Vlaamse christendemocraten (CD&V), die tot dusver aanstuurden op een verbod op commercieel draagmoederschap, kondigden begin deze week aan open te staan voor de omkadering van het niet-commerciële draagmoederschap. Hiermee sluit de partij zich aan bij de oproep van september jl. waarmee de Vlaamse linkerzijde (Vooruit) haar wetsvoorstel inzake niet-commercieel d...

Lees meer

Oostenrijk: Wat staat er in het wetsontwerp over hulp bij zelfdoding?

Oostenrijk: Wat staat er in het wetsontwerp over hulp bij zelfdoding?

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Het ontwerp van 'Sterbeverfügungsgesetz' staat de hulp bij zelfdoding toe bij mensen met een chronische of terminale ziekte. Een chronische ziekte wordt omschreven als 'een ernstige en blijvende ziekte met aanhoudende symptomen'. Met deze omschrijving zal een niet terminale gehandicapte of een zwaargewonde persoon een verzoek tot hulp bij zelfdoding kunnen doen als hij of zij van mening is dat 'ernstig lijden niet meer kan voorkomen worden'.

De raadpleging van twee artsen, van wie er één ge...

Lees meer