Draagmoederschap : De oorlog in Oekraïne als onthuller

 Afdrukken

Thema : Begin van het leven / Draagmoederschap

Nieuws

Gepubliceerd op : 26/04/2022

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek

Sinds het begin van het conflict met Rusland moeten draagmoeders in Oekraïne hun geweten onder ogen zien en beslissen of zij de baby bij een paar verzorgers achterlaten, wegens de afwezigheid van de verzoekende ouders, of dat zij de zorg voor de baby op zich nemen, ondanks de precaire situatie waarin zij zich bevinden. Daar komt nog de oorlog bij, die hen in uiterst kwetsbare situaties plaatst. Het is zeer ingewikkeld geworden voor ouders van andere nationaliteiten om het kind dat hun genen draagt, te komen ophalen. Dit levert problemen op met betrekking tot het staatsburgerschap en de wettelijke voogdij van het kind, aangezien de Oekraïense wet de fysieke aanwezigheid van de verzoekende ouders vereist om hun nationaliteit te erkennen.

Oekraïne is een van de weinige landen die buitenlandse paren toestaan draagmoederschap te gebruiken. Zo doen ouders uit alle werelddelen een beroep op de draagmoeders van het land (momenteel naar schatting zo'n 500), die zich vaak in een precaire situatie bevinden en er voor kiezen om voor een bedrag van 15.000 dollar een zwangerschap te dragen voor een ander echtpaar.

Sinds het uitbreken van de oorlog kiezen de verzorgers van deze baby's er voor om bij hen te blijven of proberen zij met één of twee baby's naar het westen van het land te verhuizen voor meer veiligheid. Een van de zwangere draagmoeders wordt gedwongen in Oekraïne te blijven, ondanks de wens van de draagouders dat zij naar West-Europa reist. Zij is gedwongen te blijven wegens de juridische gevolgen van het baren van een draagkind in een land dat deze praktijk om voor de hand liggende redenen verbiedt. Weer andere moeders worden binnen enkele minuten na de bevalling onder de bommen achtergelaten. BioTexCom, een bekend bureau inzake draagmoederschap in Oekraïne, richt zich alleen op de veiligheid van de baby's, zonder rekening te houden met de moeders die hen gedurende de gehele zwangerschap hebben gedragen.

De situatie van deze kinderen en moeders brengt enkele ernstige ethische gevolgen van draagmoederschap aan het licht, waaronder: de commercialisering van de baby, de objectivering van de vrouw, de mensenhandel en de schending van de menselijke waardigheid van de draagmoeder en het kind.

Op een leeftijd van extreme kwetsbaarheid, wanneer de afhankelijkheid van anderen het grootst is in een mensenleven, wordt het kind geboren zonder een ouder die voor hem/haar zorgt. Wij weten ook dat zelfs wanneer de ouders het kind relatief snel kunnen adopteren, draagmoederschap psychologische gevolgen heeft voor het kind en voor de zwangere moeder. Uit studies blijkt inderdaad dat tijdens de zwangerschap een moeder en haar kind een intieme band scheppen. Bij draagmoederschap ervaren het kind en de moeder die het negen maanden heeft gedragen, het trauma van scheiding en verlatenheid. De oorlog maakt dit lijden voor beiden alleen maar erger, aangezien de draagmoeders zich al in een situatie van nood bevinden die verband houdt met het politieke conflict.


Vergelijkbare artikelen

Draagmoederschap: de inperking brengt de tekortkomingen van een geglobaliseerde markt aan het licht

Draagmoederschap: de inperking brengt de tekortkomingen van een geglobaliseerde markt aan het licht

- Draagmoederschap

Het sluiten van de grenzen van veel landen heeft bijzondere gevolgen voor koppels die gebruik maken van draagmoederschap. Velen van hen zijn niet in staat om het land te bereiken waar de draagmoeder verblijft om op tijd voor de geboorte van het kind aan te komen. Deze situatie doet zich met name voor bij verschillende koppels die in Frankrijk wonen, een land waar de praktijk van het draagmoederschap verboden is, op grond van de beginselen van onbeschikbaarheid en niet-verhandelbaarheid van...

Lees meer

Commercieel draagmoederschap nu geoorloofd in New York

Commercieel draagmoederschap nu geoorloofd in New York

- Draagmoederschap

De staat New York heeft het commercieel draagmoederschap gelegaliseerd in het kader van een budgetprogramma dat besmet is door de coronaviruspandemie. Aangenomen tijdens de covid-19-crisis, "achter de gesloten deuren van een voor het publiek gesloten Capitool", is deze ontwikkeling ernstig, zowel juridisch als moreel. Vanaf februari 2021 kunnen steriele of homoseksuele paren een kind krijgen dat verwekt is door in-vitrofertilisatie en gedragen wordt door een vrouw die betaald wordt voor haar...

Lees meer

Litouwen verklaart dat draagmoederschap in strijd is met de waardigheid van vrouwen en kinderen

Litouwen verklaart dat draagmoederschap in strijd is met de waardigheid van vrouwen en kinderen

- Draagmoederschap

Het Litouwse parlement heeft op 25 juni 2020 met een zeer grote meerderheid (54 tegen 4, bij 3 onthoudingen) een "Resolutie ter veroordeling van alle vormen van draagmoederschap" aangenomen. De tekst werd gesteund door parlementsleden van verschillende partijen, waaronder de christen - democraten, de ecologisten en de sociaal -democraten. Het Parlement heeft de Litouwse president en regering opgeroepen om niet alleen alle vormen van draagmoederschap in Litouwen te veroordelen, maar ook om...

Lees meer