Draagmoederschap : De oorlog in Oekraïne als onthuller

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Draagmoederschap Nieuws Temps de lecture : 2 min.

 Afdrukken

Sinds het begin van het conflict met Rusland moeten draagmoeders in Oekraïne hun geweten onder ogen zien en beslissen of zij de baby bij een paar verzorgers achterlaten, wegens de afwezigheid van de verzoekende ouders, of dat zij de zorg voor de baby op zich nemen, ondanks de precaire situatie waarin zij zich bevinden. Daar komt nog de oorlog bij, die hen in uiterst kwetsbare situaties plaatst. Het is zeer ingewikkeld geworden voor ouders van andere nationaliteiten om het kind dat hun genen draagt, te komen ophalen. Dit levert problemen op met betrekking tot het staatsburgerschap en de wettelijke voogdij van het kind, aangezien de Oekraïense wet de fysieke aanwezigheid van de verzoekende ouders vereist om hun nationaliteit te erkennen.

Oekraïne is een van de weinige landen die buitenlandse paren toestaan draagmoederschap te gebruiken. Zo doen ouders uit alle werelddelen een beroep op de draagmoeders van het land (momenteel naar schatting zo'n 500), die zich vaak in een precaire situatie bevinden en er voor kiezen om voor een bedrag van 15.000 dollar een zwangerschap te dragen voor een ander echtpaar.

Sinds het uitbreken van de oorlog kiezen de verzorgers van deze baby's er voor om bij hen te blijven of proberen zij met één of twee baby's naar het westen van het land te verhuizen voor meer veiligheid. Een van de zwangere draagmoeders wordt gedwongen in Oekraïne te blijven, ondanks de wens van de draagouders dat zij naar West-Europa reist. Zij is gedwongen te blijven wegens de juridische gevolgen van het baren van een draagkind in een land dat deze praktijk om voor de hand liggende redenen verbiedt. Weer andere moeders worden binnen enkele minuten na de bevalling onder de bommen achtergelaten. BioTexCom, een bekend bureau inzake draagmoederschap in Oekraïne, richt zich alleen op de veiligheid van de baby's, zonder rekening te houden met de moeders die hen gedurende de gehele zwangerschap hebben gedragen.

De situatie van deze kinderen en moeders brengt enkele ernstige ethische gevolgen van draagmoederschap aan het licht, waaronder: de commercialisering van de baby, de objectivering van de vrouw, de mensenhandel en de schending van de menselijke waardigheid van de draagmoeder en het kind.

Op een leeftijd van extreme kwetsbaarheid, wanneer de afhankelijkheid van anderen het grootst is in een mensenleven, wordt het kind geboren zonder een ouder die voor hem/haar zorgt. Wij weten ook dat zelfs wanneer de ouders het kind relatief snel kunnen adopteren, draagmoederschap psychologische gevolgen heeft voor het kind en voor de zwangere moeder. Uit studies blijkt inderdaad dat tijdens de zwangerschap een moeder en haar kind een intieme band scheppen. Bij draagmoederschap ervaren het kind en de moeder die het negen maanden heeft gedragen, het trauma van scheiding en verlatenheid. De oorlog maakt dit lijden voor beiden alleen maar erger, aangezien de draagmoeders zich al in een situatie van nood bevinden die verband houdt met het politieke conflict.


Vergelijkbare artikelen

Draagmoederschap: in Brussel is opnieuw een beurs voor 'babyver-koop' gehouden

Draagmoederschap: in Brussel is opnieuw een beurs voor 'babyver-koop' gehouden

- Draagmoederschap

Van 5 tot 7 november 2021 is in Brussel de 'Men Having Babies'-beurs gehouden die commercieel draagmoederschap promoot en draagmoederschapscontracten aanbiedt.

Het doel van de beurs is voornamelijk mannelijke stellen, maar ook alleenstaanden, de mogelijkheid te bieden een draagmoederschapscontract voor de 'aanschaf' van een baby te sluiten, waarbij de wensouders een draagmoeder uit een catalogus kunnen kiezen. De prijzen schommelen tussen 90.000 en 160.000 euro, rekening houdende met de vele...

Lees meer

Litouwen verklaart dat draagmoederschap in strijd is met de waardigheid van vrouwen en kinderen

Litouwen verklaart dat draagmoederschap in strijd is met de waardigheid van vrouwen en kinderen

- Draagmoederschap

Het Litouwse parlement heeft op 25 juni 2020 met een zeer grote meerderheid (54 tegen 4, bij 3 onthoudingen) een "Resolutie ter veroordeling van alle vormen van draagmoederschap" aangenomen. De tekst werd gesteund door parlementsleden van verschillende partijen, waaronder de christen - democraten, de ecologisten en de sociaal -democraten. Het Parlement heeft de Litouwse president en regering opgeroepen om niet alleen alle vormen van draagmoederschap in Litouwen te veroordelen, maar ook om...

Lees meer

Bestaat er zoiets als ethisch draagmoederschap?

Bestaat er zoiets als ethisch draagmoederschap?

- Draagmoederschap

Op 6 november jl. betoogde de Internationale Coalitie voor de afschaffing van het draagmoederschap (Coalition Internationale pour l'Abolition de la Maternité de Substitution - CIAMS) voor het Brusselse The Hotel tegen de (jaarlijkse) handelsbeurs waar Noord-Amerikaanse bedrijven draagmoederschap promoten. Op zo'n beurs worden contracten aangeboden die draagmoeders inschakelen en wordt aan de echtparen 'levering' beloofd van het kind dat ze 'bestellen'. Draagmoeders en vrouwen die hun eicellen ...

Lees meer