Vrouwen gedwongen tot abortus: een nieuwsfeit dat onvermeld blijft

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Nieuws Temps de lecture : 1 min.

 Afdrukken

Volgens een BBC-enquête over reproductieve dwang in maart 2022 is 15% van de Britse vrouwen onder druk gezet om een abortus te laten uitvoeren. Bovendien had 3% van de ondervraagde vrouwen zonder hun medeweten een pil of een andere stof gekregen om een abortus op te wekken.

Een aanzienlijk deel (5%) had te maken gehad met fysiek geweld met de bedoeling een miskraam op te wekken.

Bovendien zei 14% van de ondervraagde vrouwen dat zij tegen hun wil gedwongen waren een voorbehoedsmiddel te gebruiken.

 

De Society for the Protection of the Unborn Children (SPUC), die in het Verenigd Koninkrijk actief is namens vrouwen en ongeborenen, roept de Britse regering daarom op een onderzoek te gelasten naar dwang rond abortus en te erkennen dat gedwongen abortus een vorm van misbruik is.

 

Om de ernst van de situatie te illustreren, heeft de SPUC op haar website het getuigenis geplaatst van Hayley, die op 16-jarige leeftijd tegen haar wil tot een abortus werd gedwongen. Hier zijn enkele uittreksels (wij vertalen):

"Ik ontdekte dat ik zwanger was toen ik net 16 was. Natuurlijk wilde Scott er niets over horen. Hij eiste dat ik een abortus zou laten doen. Ik vertelde het mijn oom; hij schold me uit en gooide me eruit.”

"Een consulent zou me zien (nvdr: in de abortuskliniek). Ik zei haar dat ik niet met haar kon praten omdat ik dan van gedachten zou veranderen. Ze stuurde me terug naar de wachtkamer.”

"Ik dacht dat ik onstabiel was door al die andere gebeurtenissen rond abortus. Maar nee, zelfs vrouwen met een stabiele relatie en steun van familie lijden vreselijk na een abortus.”

In België wordt een formulier verstrekt aan elke vrouw die een abortus wenst. Maar uit de lijst van noodsituaties die in het formulier vermeld worden, kan het niet duidelijk worden vastgesteld welke vormen van dwang zouden wegen op de beslissing van een vrouw om een abortus te ondergaan. Toch leiden de relatieproblemen die vrouwen ervaren er in 2019 in ten minste 14% van de gevallen toe dat zij een abortus laten uitvoeren (Tweejaarlijks verslag 2018-2019). Volgens de wet moet de arts "zich vergewissen van de vaste wil van de vrouw om haar zwangerschap te laten afbreken", met andere woorden, zich ervan vergewissen dat de vrouw een vrije en weloverwogen beslissing heeft genomen.