Begin van het leven > Abortus

Nederland Wet / afbreken van zwangerschap

Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Wetteksten Temps de lecture : 9 min.

Wet van 1 mei 1981, houdende regelen met betrekking tot het afbreken van zwangerschap   (...) Artikel 3 1.Een zwangerschap wordt niet eerder afgebroken dan op de zesde dag nadat de vrouw de arts heeft bezocht en daarbij haar voornemen met hem heeft besproken. 2.Indien een arts bij wie de vrouw onder regelmatige medische behandeling staat, dan wel als medisch specialist of in de woonplaats van de vrouw als huisarts werkzaam is, haar, onder mededeling van zijn bevindingen, heeft verwezen ...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Wet oprichting evaluatie commissie wet abortus

Auteur / Bron : Belgische senaat Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Wetteksten Temps de lecture : 7 min.

13 augustus 1990 - Wet houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april1990 betreffende de zwangerschapsafbreking

 PDF-bestand  Lees meer 

België Wet betreffende de zwangerschapsafbreking

Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Wetteksten Temps de lecture : 4 min.

b) de zwangerschapsafbreking moet onder medisch verantwoorde omstandigheden door een geneesheer worden verricht in een instelling voor gezondheidszorg waaraan een voorlichtingsdienst is verbonden die de zwangere vrouw opvangt en haar omstandig inlicht inzonderheid over de rechten, de bijstand en de voordelen, bij wet en decreet gewaarborgd aan de gezinnen, aan de al dan niet gehuwde moeders en hun kinderen, alsook over de mogelijkheden om het kind dat geboren zal worden, te la.tén adopteren, ...

 PDF-bestand  Lees meer