Wet oprichting evaluatie commissie wet abortus

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Wetteksten Temps de lecture : 7 min.

 Afdrukken

13 augustus 1990 - Wet houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april1990 betreffende de zwangerschapsafbreking

Temps de lecture : 6 min. Downloaden