Wet oprichting evaluatie commissie wet abortus

 Afdrukken

Thema : Begin van het leven / Abortus

Wetteksten - België

Gepubliceerd op : 13/08/1990

Auteur / Bron : Belgische senaat

13 augustus 1990 - Wet houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april1990 betreffende de zwangerschapsafbreking


Vergelijkbare artikelen

Wet / afbreken van zwangerschap

- Abortus

Wet van 1 mei 1981, houdende regelen met betrekking tot het afbreken van zwangerschap   (...)

Artikel 3

1.Een zwangerschap wordt niet eerder afgebroken dan op de zesde dag nadat de vrouw de arts heeft bezocht en daarbij haar voornemen met hem heeft besproken.

2.Indien een arts bij wie de vrouw onder regelmatige medische behandeling staat, dan wel als medisch specialist of in de woonplaats van de vrouw als huisarts werkzaam is, haar, onder mededeling van zijn bevindingen, heeft verwezen ...

Lees meer

Euthanasie: wat staat er in de laatste wetsvoorstellen?

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Het wetsvoorstel aangenomen door de Senaat: 12/12/2013

5-2170-5

/////////////////////////////////////////////////////

De vorige AMENDEMENTEN

5 - 2170/2

6 NOVEMBRE 2013

===========================================

5 - 2170/1 (26/06/2013)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te...

Lees meer

Late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2015, kenmerk 885614-145412-PG, houdende instelling van een commissie voor de beoordeling van gemelde gevallen van late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen (Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen)

Lees meer