Einde van het leven > Palliatieve zorg

België KB palliatieve zorgen / pensioen der zelfstandigen

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Palliatieve zorg Wetteksten Temps de lecture : 3 min.

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt een artikel 37bis ingevoegd, luidende : « Art. 37bis. Wordt gelijkgesteld met een periode van bezigheid de periode van tijdelijke onderbreking van de zelfstandige bezigheid in het geval van ernstige ziekte van het kind overeenkomstig de voorwaarden van artikel 50, § 2 van het koninklijk besluit van 19 december 1967. De zelfstandige kan slechts eenmaal deze maatregel genieten voor hetzelfde kind. De gelijkgestelde periode is het kwartaal dat volgt op het k...

 PDF-bestand  Lees meer 

België KB palliatieve zorgen / toekenning voor zelfstandigen

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Palliatieve zorg Wetteksten Temps de lecture : 6 min.

22 JANUARI 2010. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die tijdelijk zijn activiteit stopzet om palliatieve zorgen te geven aan een kind of aan zijn partner (B.S. 05/02/2010) (…)   Art. 2. De zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdens minstens vier opeenvolgende weken tijdelijk stopzet om palliatieve zorgen te geven aan zijn kind of aan zijn partner kan aanspraak maken op een forfaitaire uitkering zoals gedefinieerd in artikel 6 va...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Wet betreffende de rechten van de patiënt

Auteur / Bron : Belgische Senaat Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Palliatieve zorg Wetteksten Temps de lecture : 12 min.

22 AUGUSTUS 2002. - Wet betreffende de rechten van de patiënt (...) Art. 5. De patiënt heeft, met eerbiediging van zijn menselijke waardigheid en zijn zelfbeschikking en zonder enig onderscheid op welke grond ook, tegenover de beroepsbeoefenaar recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking die beantwoordt aan zijn behoeften. Art. 6. De patiënt heeft recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar en recht op wijziging van deze keuze behoudens, in beide gevallen, beperkingen opgelegd krachtens de...

 PDF-bestand  Lees meer 

België Wet betreffende de palliatieve zorg

Auteur / Bron : Belgie Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Palliatieve zorg Wetteksten Temps de lecture : 7 min.

14 juni 2002 - Wet betreffende de palliatieve zorg - Tekst van de wet

 PDF-bestand  Lees meer