Personen met een handicap: de VN wijst op een liberale eugenetica

 Afdrukken

Thema : Begin van het leven / Eugenetica

Nieuws

Gepubliceerd op : 24/04/2020

Auteur / Bron : IEB

In haar jaarverslag aan de Raad voor Mensenrechten heeft de speciale VN-rapporteur voor de rechten van personen met een handicap, Catalina Devandas-Aguilar, de liberale eugenetica , waarvan personen met een handicap het slachtoffer zijn in onze samenlevingen, aan de kaak gesteld.

De speciale rapporteur herinnert eraan dat onze samenlevingen vandaag de dag nog te vaak een negatief en bevooroordeeld beeld van een handicap hebben. Dit beeld is geworteld in "capacityisme", een vorm van discriminatie van personen met een handicap, die de waarde van een persoon bindt aan zijn mentale of fysieke capaciteiten . Toch kunnen mensen met een handicap, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, genieten van een goede of zelfs betere levenskwaliteit dan de rest van de bevolking, zoals blijkt uit de opiniepeilingen die in het verslag worden genoemd.

“Liberale eugenetica''.

Het rapport richt zich ook op de ongelukkige gevolgen van technieken zoals pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD), selectieve abortus of prenatale screening (NIPT) op kinderen met een handicap: volgens voorstanders van de rechten van personen met een handicap, "dienen bio-ethische analyses vaak als een ethische rechtvaardiging voor een nieuwe vorm van eugenetica, vaak omschreven als 'liberaal'. (...) Hoewel er misschien geen staatseugenetica-programma op basis van dwang bestaat, kan in een context die gekenmerkt wordt door vooroordelen en discriminatie van personen met een handicap, het cumulatieve effect van veel individuele keuzes tot eugenetische resultaten leiden". En tevens om de "druk uitgeoefend door de markt" om het "best mogelijke kind" te ontwerpen, "zorgen voor een genetische verbetering" als "morele verplichting" volgens sommige specialisten, tot zelfs het voorstel te doen aan ouders om pasgeboren baby's met een handicap te euthanaseren (Gröningen Protocol).

De boodschap dat gehandicapte kinderen niet zouden mogen geboren worden, wordt nog versterkt door wetten die de wettelijke termijnen verlengen of abortus toestaan tot het einde van de zwangerschap in het geval van een ernstige misvorming van de foetus.

“Levens die niet de moeite waard zijn om te leven''.

Het verslag gaat ook in op de kwestie van geassisteerde zelfmoord/euthanasie van personen drager van een handicap: deze optie suggereert dat de dood te verkiezen is boven het leven met een handicap. België en Nederland worden in dit verband genoemd: twee landen waar de vraag naar euthanasie toeneemt bij mensen met een psychosociale handicap of dementie.

Het stopzetten van een levensondersteunende behandeling vanwege een handicap roept ook ernstige vragen op : "Sommige artsen hebben naar verluidt druk uitgeoefend op ernstig zieke patiënten en hun familie om de levensondersteunende behandeling stop te zetten onder het voorwendsel dat de voortzetting van de behandeling zinloos zou zijn en de patiënt niet ten goede zou komen, in het bijzonder bij patiënten met een ernstige handicap". Dit komt overeen met verschillende getuigenissen die recentelijk werden gedeeld, namelijk dat gehandicapten met covid-19 geen prioriteit zouden krijgen in het geval van een ziekenhuisopname.

In plaats van het verdringen van handicap en degenen die het ervaren, zich openstellen voor diversiteit

Catalina Devandas-Aguilar merkt op dat de inspanningen (medisch, sociaal, juridisch, ...) maar al te vaak gericht zijn op het "herstellen" of voorkomen van een handicap. Het leven van mensen met een handicap verbeteren en de hindernissen waar zij mee te maken hebben verminderen is meer noodzakelijk. Ervoor zorgen dat zij dezelfde rechten en kansen hebben als de rest van de bevolking is ook een prioriteit, in het belang van onze samenlevingen: "Hoewel andersvalide personen meer obstakels kunnen tegenkomen bij het realiseren van hun aspiraties, dragen hun inspanningen en prestaties bij aan de opbouw van meer open en meer gediversifieerde samenlevingen ten behoeve van iedereen. »


Vergelijkbare artikelen

Gedwongen abortus en sterilisatie: "etnische eugenetica" tegenover de Oeigoeren in China?

Gedwongen abortus en sterilisatie: "etnische eugenetica" tegenover de Oeigoeren in China?

- Eugenetica

Op 15 juli publiceerde onderzoeker Adrian Zenz een rapport in de Jamestown Foundation getiteld "Sterilisaties, IUD's en Gedwongen Geboortepreventie: de Chinese communistische partijcampagne om het Oeigoerse geboortecijfer in Xinjiang te verminderen".

 

Bevolkingsgroei en geboortebeperking

De onderzoeker baseert zich op de officiële statistieken van de Chinese autoriteiten, volgens welke de natuurlijke bevolkingsgroei in Xinjiang is gedaald van 7,13 naar 6,4 per 1000 inwoners t.o. het n...

Lees meer

Brits Hooggerechtshof buigt zich over de wet die abortus van gehandicapte baby's toestaat

Brits Hooggerechtshof buigt zich over de wet die abortus van gehandicapte baby's toestaat

- Trisomie 21

Heidi Crowter is een 24-jarige vrouw met het syndroom van Down. Samen met Maire Lea-Wilson, moeder van de kleine Aidan die ook drager is van trisomie 21, wil ze de Britse abortuswet aanvallen. Deze wet staat toe dat foetussen met een handicap tot aan de geboorte mogen geaborteerd worden. Beide vrouwen beschouwen deze wet als fundamenteel discriminerend voor mensen met trisomie 21. Afgelopen maandag stemde het Britse Hooggerechtshof ermee in om zich over het beroep uit te spreken. Dit is een ee...

Lees meer

Euthanasie in België: een nieuwe studie wijst op de tekortkomingen van de wet

Euthanasie in België: een nieuwe studie wijst op de tekortkomingen van de wet

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

De afwijkingen op het gebied van euthanasie in België worden niet alleen door sommige buitenlandse commentatoren aangegeven. Het Journal of Medicine and Philosophy publiceerde onlangs een studie van drie onderzoekers van de Universiteit van Gent, getiteld "Euthanasie in België: tekortkomingen in de wet en in de toepassing ervan, alsook in de controle op de praktijk".

Kasper Raus, doctor in de wijsbegeerte, gespecialiseerd in de ethiek van de zorg rond het levenseinde, Bert Vanderhaegen, h...

Lees meer