Rechten en vrijheden

De vrijheid van de zorginstellingen ten opzichte van de toepassing van euthanasie

België - De vrijheid van de zorginstellingen ten opzichte van de toepassing van euthanasie

Er gaan regelmatig stemmen op die verkondigen dat "de euthanasiewet overal in België toegepast moet worden" of dat  "instellingen die deze praktijk binnen hun muren weigeren toe te laten, de wet met de voeten treden".

Het staat vast dat men, overal waar euthanasie gepleegd wordt, de basisvoorwaarden en de procedure die de euthanasiewet van 28 mei 2002 voorziet moet naleve. Enkel als nauwgezet aan deze voorwaarden wordt voldaan verliest de euthanasiehandeling zijn strafbaar karakter. In het tegenovergestelde geval kan degene die de dodende daad uitvoert strafrechtelijk vervolgd worden voor doodslag, of zelfs moord.

Daarentegen is het niet vanzelfsprekend dat euthanasie overal - in alle zorginstellingen - toegepast moet worden en dat elke vorm van institutioneel verzet gelijk staat met een weigering om de wet na te leven. Men kan niet ongenuanceerd beweren dat het invoeren van een "institutioneel beleid" om het plegen van euthanasie te beperken of verbieden de instelling in kwestie i...

 PDF-bestand  Lees meer 


Gewentesclausules voor gezondheidsmedewerkers

Gewentesclausules voor gezondheidsmedewerkers

Kan een arts weigeren een euthanasie uit te voeren ?
Kan een verpleegster assistentie weigeren bij een abortus ?
Mag een apotheker weigeren om bepaalde producten af te leveren ?
Wordt de legitimiteit van dergelijke houding bevestigd in ons recht, of zelfs erkend in de wet ?

Deze brochure probeert op een synthetische manier, in de vorm van vraag en antwoord, een stand van zaken te geven over deze vragen.

Om de brochure te krijgen : Klik

 PDF-bestand  Lees meer