Wet van 20 juni 2002, houdende regels inzake handelingen met geslachtscellen en embryo's (Embryowet)

Gepubliceerd op : Thema : Biomedisch onderzoek / Embryo-onderzoek Wetteksten Temps de lecture : 14 min.

 Afdrukken

Temps de lecture : 14 min. Downloaden


Vergelijkbare artikelen

Wet onderzoek embryon in vitro

- Embryo-onderzoek

11 MEI 2003. - Wet betreffende het onderzoek op embryo's in vitro

Lees meer

Wet inzake experimenten op de menselijke persoon

- Medisch onderzoek

(...)

Alle experimenten, ook proeven inzake het bestuderen van bio-disponibiliteit en bio-equivalentie, worden ontworpen, toegepast en bekendgemaakt conform de  kwaliteitsvereisten in ethische en wetenschappelijke domeinen, die internationaal zijn erkend en die moeten worden gerespecteerd tijdens de planning, de toepassing, de registratie en de bekendmaking van de experimenten, en meer bepaald van proeven.

Lees meer

KB euthanasie / wilsverklaring / registratie

- Wilsverklaringen

27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld. (B.S. 07/06/2007)

Lees meer