Wet inzake experimenten op de menselijke persoon

 Afdrukken

Thema : Biomedisch onderzoek / Medisch onderzoek

Wetteksten - België

Gepubliceerd op : 18/04/2011

(...)

Alle experimenten, ook proeven inzake het bestuderen van bio-disponibiliteit en bio-equivalentie, worden ontworpen, toegepast en bekendgemaakt conform de  kwaliteitsvereisten in ethische en wetenschappelijke domeinen, die internationaal zijn erkend en die moeten worden gerespecteerd tijdens de planning, de toepassing, de registratie en de bekendmaking van de experimenten, en meer bepaald van proeven.

  • wetenschappelijk onderzoek
  • Bescherming van persoonsgegevens
  • genetische proeven

Vergelijkbare artikelen

Wet gebruik van menselijk lichaamsmateriaal

- Medisch onderzoek

19 december 2008 - Wet inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer

Wet wegnemen en transplanteren van organen

Wet wegnemen en transplanteren van organen

- Orgaan, weefsel en bloed donatie

3 JULI 2012. - Wet tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek

Lees meer