Wet inzake experimenten op de menselijke persoon

Gepubliceerd op : Thema : Biomedisch onderzoek / Medisch onderzoek Wetteksten Temps de lecture : 103 min.

 Afdrukken

(...)

Alle experimenten, ook proeven inzake het bestuderen van bio-disponibiliteit en bio-equivalentie, worden ontworpen, toegepast en bekendgemaakt conform de  kwaliteitsvereisten in ethische en wetenschappelijke domeinen, die internationaal zijn erkend en die moeten worden gerespecteerd tijdens de planning, de toepassing, de registratie en de bekendmaking van de experimenten, en meer bepaald van proeven.

  • wetenschappelijk onderzoek
  • Bescherming van persoonsgegevens
  • genetische proeven

Temps de lecture : 102 min. Downloaden