Statuut van het menselijk lichaam > Embryo

Het gebruik van woorden in de bio-ethiek

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Statuut van het menselijk lichaam / Embryo Dossiers Temps de lecture : 35 min.

Het gebruik van woorden in de bio-ethiek

Het is een voortdurende uitdaging om de juiste woorden te kiezen wanneer het gaat over gevoelige onderwerpen zoals het beginnend leven, de dood, een ongeplande zwangerschap, de ontdekking van een handicap, levenseindezorg of euthanasie. Hoe kunnen we streven naar de juiste woorden en tegelijk de dialoog verzorgen? "Dingen verkeerd benoemen maakt de wereld alleen maar ongelukkiger", zei Albert Camus. Als wij een meer gastvrije wereld van leven willen opbouwen, hoe broos ook, is de kwestie van...

 PDF-bestand  Lees meer 

Het ongeboren leven : kiezen tussen werkelijkheid en fictie

Auteur / Bron : Herwig DUFAUX Gepubliceerd op : Thema : Statuut van het menselijk lichaam / Embryo Dossiers Temps de lecture : 32 min.

Het ongeboren leven : kiezen tussen werkelijkheid en fictie

Enkele jaren na Professor Lejeune toespraak dienden enkele Belgische verkozenen twee wetsvoorstellen bij het parlement in om aan het ongeboren leven een wettelijk statuut te verlenen vanaf de verwekking. De centrale gedachte daarbij was dat dit leven een proefondervindelijk vastgestelde evidentie was waarmee het recht diende rekening te houden. De auteur van dit beknopte onderzoek werkte mee aan het opstel van deze wetsvoorstellen en gaat na wat op vandaag de rechtstoestand is van het...

 PDF-bestand  Lees meer